1 thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

Rate this post

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe đến các khái niệm về thập kỷ, thiên niên kỷ và thế kỷ mà không phải lúc nào cũng hiểu rõ về số năm tương ứng. Trên cơ sở đó, chúng ta cần hiểu rõ cách tính và quy đổi giữa các đơn vị thời gian này để có cái nhìn tổng quan hơn về thời gian lịch sử và hiện tại. Dưới đây là một số cách tính và quy ước thường được sử dụng trong việc xác định số năm trong một thập kỷ, thiên niên kỷ, và thế kỷ.

Thiên niên kỷ, thế kỷ, thập kỷ gồm bao nhiêu năm?

Theo quy ước của lịch Gregory, một số quy ước cơ bản về số năm trong các đơn vị thời gian được thể hiện như sau:

  • 1 thiên niên kỷ = 10 thế kỷ = 1000 năm.
  • 1 thế kỷ = 10 thập kỷ = 100 năm.
  • 1 thập kỷ = 10 năm = 3652 ngày.
  Cách vẽ tranh phong cảnh trong hình tròn bằng bút chì đơn giản, đẹp nhất

Cách tính thiên niên kỷ

Có 3 cách tính khác nhau để xác định số năm trong một thiên niên kỷ:

  1. Cách 1: Tính từ năm x001 đến năm y002, ví dụ như thiên niên kỷ I tính từ năm 1 đến năm 1010, thiên niên kỷ II bắt đầu từ năm 1002 đến 2002.
  2. Cách 2: Tính từ năm x000 đến năm x999, ví dụ như từ 1000-1999 là thiên niên kỷ 1000, từ 2000-2999 được gọi là thiên niên kỷ 2000.
  3. Cách 3: Tính từ năm x001 đến năm y000, ví dụ như thiên niên kỷ 1 từ năm 1 SCN – 1000 SCN, thiên niên kỷ thứ 2 bắt đầu từ năm 1001 – 2000, và thiên niên kỷ thứ 3 bắt đầu từ năm 2001 – 3000.
  Trường Cấp 3 FPT Hà Nội: Tìm Hiểu Xem Có Tốt Không?

Theo cách tính này, năm 2020 thuộc thiên niên kỷ thứ III hoặc thiên niên kỷ 2000.

Cách tính thế kỷ và thập kỷ

  • Thế kỷ được tính theo công thức đơn giản là n = 100xn – 99. Thế kỷ 1 tính từ ngày 1/1/1 đến ngày 31/12/100, thế kỷ 2 được từ năm 101 và kết thúc vào năm 200. Thế kỷ 21 bắt đầu từ 1/1/2001 và kết thúc vào 31/12/2100. Do đó, năm 2020 thuộc thế kỷ 21.
  • Cách tính thập kỷ cũng có 2 quan điểm khác nhau, một quan điểm tính từ năm có số cuối là 0 đến năm có số cuối là 9, và quan điểm khác tính từ năm có số cuối là 1 đến năm có số cuối là 0. Ví dụ, thập niên 80 của thế kỷ 20 có thể từ năm 1980 – 1989, và năm 2020 thuộc thập niên 20 thế kỷ XXI.
  Gỗ Hương Đá Có Tốt Không: Bí Quyết Lựa Chọn Và Sử Dụng

Tuy nhiên, việc xác định năm 2020 là bắt đầu cho một thập kỷ mới hay là năm cuối của một thập niên cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và phụ thuộc vào cách tính của mỗi người.