1km (Kilomet) bằng bao nhiêu cm, m (mét),dam,hm hải lý

Rate this post

Trong bảng đo đơn vị thì Km được sử dụng nhiều nhất và chắc chắn các bạn cũng sẽ gặp hàng ngày. Tuy nhiên, m cũng giới thiệu qua cho các bạn về ý nghĩa của các số nhé.

  • km là là Kilomet
  • Mm là milimet.
  • Cm là Centimet
  • Dm là  Đêximét
  • Hm là Héc-Tô-Mét
  • m là mét
  • Dam là Đề-Ca-mét
  • Hải Lý: Đơn vị đo khoản cách ngoài biển

Tuy nhiên, trong những giá trị này. Chỉ duy nhất hải lý là các bạn ít được biết tới. Và thường người ta chỉ đổi từ Hải Lý sang Met. Ở đây, 1 hải lý bằng 1852 m = 1.852 km

  Cách chặn trang web trên Google Chrome và Cốc Cốc cức đơn giản

1 km bằng bao nhiều mm, cm, dm, m ,hm, dam, hải lý

1km = 10 Hm = 100 dam = 1000 m = 10000 dm = 100000 cm =1000000 mm.

Nững chuyện này không khó. Bạn chỉ cần nhớ thứ tự của từng số là có thể đổi đi đổi lại được.

Ví dụ mình đổi ngược lại nha.

1mm bằng bao nhiều cm, dm, m, hm, da,

1mm = 0.1 cm = 0.01 dm =0.001 m = 0.0001 dam = 0.00001 Hm = 0.000001 km