Các Huyện Xã Của Tỉnh Hà Tĩnh

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã , 10 huyện ) và Cấp xã ( 13 thị trấn, 21 phường và 182 xã ).

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hà Tĩnh Ở Đâu ?

Bản Đồ Tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện, thị xã?

  Các Huyện Của Tỉnh Hà Nam – Hành Chính Tỉnh Hà Nam

Thành phố Hà Tĩnh có bao nhiêu xã, phường

Phường Trần Phú
Phường Nam Hà
Phường Bắc Hà
Phường Nguyễn Du
Phường Tân Giang
Phường Đại Nài
Phường Hà Huy Tập
Xã Thạch Trung
Phường Thạch Quý
Phường Thạch Linh
Phường Văn Yên
Xã Thạch Hạ
Xã Đồng Môn
Xã Thạch Hưng
Xã Thạch Bình

Thị xã Hồng Lĩnh có bao nhiêu xã, phường

Phường Bắc Hồng
Phường Nam Hồng
Phường Trung Lương
Phường Đức Thuận
Phường Đậu Liêu
Xã Thuận Lộc

Huyện Hương Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Phố Châu
Thị trấn Tây Sơn
Xã Sơn Hồng
Xã Sơn Tiến
Xã Sơn Lâm
Xã Sơn Lễ
Xã Sơn Giang
Xã Sơn Lĩnh
Xã An Hòa Thịnh
Xã Sơn Tây
Xã Sơn Ninh
Xã Sơn Châu
Xã Tân Mỹ Hà
Xã Quang Diệm
Xã Sơn Trung
Xã Sơn Bằng
Xã Sơn Bình
Xã Sơn Kim 1
Xã Sơn Kim 2
Xã Sơn Trà
Xã Sơn Long
Xã Kim Hoa
Xã Sơn Hàm
Xã Sơn Phú
Xã Sơn Trường

Huyện Đức Thọ có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Đức Thọ
Xã Quang Vĩnh
Xã Tùng Châu
Xã Trường Sơn
Xã Liên Minh
Xã Yên Hồ
Xã Tùng Ảnh
Xã Bùi La Nhân
Xã Thanh Bình Thịnh
Xã Lâm Trung Thủy
Xã Hòa Lạc
Xã Tân Dân
Xã An Dũng
Xã Đức Đồng
Xã Đức Lạng
Xã Tân Hương

Huyện Vũ Quang có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Vũ Quang
Xã Ân Phú
Xã Đức Giang
Xã Đức Lĩnh
Xã Thọ Điền
Xã Đức Hương
Xã Đức Bồng
Xã Đức Liên
Xã Hương Minh
Xã Quang Thọ
  Các Huyện Của Tỉnh Cao Bằng – Hành Chính Tỉnh Cao Bằng

Huyện Nghi Xuân có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Xuân An
Xã Xuân Hội
Xã Đan Trường
Xã Xuân Phổ
Xã Xuân Hải
Xã Xuân Giang
Thị trấn Tiên Điền
Xã Xuân Yên
Xã Xuân Mỹ
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Viên
Xã Xuân Hồng
Xã Cỗ Đạm
Xã Xuân Liên
Xã Xuân Lĩnh
Xã Xuân Lam
Xã Cương Gián

Huyện Can Lộc có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Nghèn
Xã Thiên Lộc
Xã Thuần Thiện
Xã Vượng Lộc
Xã Thanh Lộc
Xã Kim Song Trường
Xã Thường Nga
Xã Tùng Lộc
Xã Phú Lộc
Xã Gia Hanh
Xã Khánh Vĩnh Yên
Xã Trung Lộc
Xã Xuân Lộc
Xã Thượng Lộc
Xã Quang Lộc
Thị trấn Đồng Lộc
Xã Mỹ Lộc
Xã Sơn Lộc

Huyện Hương Khê có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Hương Khê
Xã Điền Mỹ
Xã Hà Linh
Xã Hương Thủy
Xã Hòa Hải
Xã Phúc Đồng
Xã Hương Giang
Xã Lộc Yên
Xã Hương Bình
Xã Hương Long
Xã Phú Gia
Xã Gia Phố
Xã Phú Phong
Xã Hương Đô
Xã Hương Vĩnh
Xã Hương Xuân
Xã Phúc Trạch
Xã Hương Trà
Xã Hương Trạch
Xã Hương Lâm
Xã Hương Liên

Huyện Thạch Hà có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Thạch Hà
Xã Ngọc Sơn
Xã Thạch Hải
Xã Thạch Kênh
Xã Thạch Sơn
Xã Thạch Liên
Xã Đỉnh Bàn
Xã Việt Tiến
Xã Thạch Khê
Xã Thạch Long
Xã Thạch Trị
Xã Thạch Lạc
Xã Thạch Ngọc
Xã Tượng Sơn
Xã Thạch Văn
Xã Lưu Vĩnh Sơn
Xã Thạch Thắng
Xã Thạch Đài
Xã Thạch Hội
Xã Tân Lâm Hương
Xã Thạch Xuân
Xã Nam Điền
  Các Huyện Của Tỉnh Thừa Thiên Huế – Hành Chính Tỉnh Thừa Thiên Huế

Huyện Cẩm Xuyên có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Cẩm Xuyên
Thị trấn Thiên Cầm
Xã Yên Hòa
Xã Cẩm Dương
Xã Cẩm Bình
Xã Cẩm Vĩnh
Xã Cẩm Thành
Xã Cẩm Quang
Xã Cẩm Thạch
Xã Cẩm Nhượng
Xã Nam Phúc Thăng
Xã Cẩm Duệ
Xã Cẩm Lĩnh
Xã Cẩm Quan
Xã Cẩm Hà
Xã Cẩm Lộc
Xã Cẩm Hưng
Xã Cẩm Thịnh
Xã Cẩm Mỹ
Xã Cẩm Trung
Xã Cẩm Sơn
Xã Cẩm Lạc
Xã Cẩm Minh

Huyện Kỳ Anh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xã Kỳ Xuân
Xã Kỳ Bắc
Xã Kỳ Phú
Xã Kỳ Phong
Xã Kỳ Tiến
Xã Kỳ Giang
Xã Kỳ Đồng
Xã Kỳ Khang
Xã Kỳ Văn
Xã Kỳ Trung
Xã Kỳ Thọ
Xã Kỳ Tây
Xã Kỳ Thượng
Xã Kỳ Hải
Xã Kỳ Thư
Xã Kỳ Châu
Xã Kỳ Tân
Xã Lâm Hợp
Xã Kỳ Sơn
Xã Kỳ Lạc

Huyện Lộc Hà có bao nhiêu xã, thị trấn

Xã Tân Lộc
Xã Hồng Lộc
Xã Thịnh Lộc
Xã Bình An
Xã Ích Hậu
Xã Phù Lưu
Thị trấn Lộc Hà
Xã Thạch Mỹ
Xã Thạch Kim
Xã Thạch Châu
Xã Hộ Độ
Xã Mai Phụ

Thị xã Kỳ Anh có bao nhiêu xã, phường

Phường Hưng Trí
Xã Kỳ Ninh
Xã Kỳ Lợi
Xã Kỳ Hà
Phường Kỳ Trinh
Phường Kỳ Thịnh
Xã Kỳ Hoa
Phường Kỳ Phương
Phường Kỳ Long
Phường Kỳ Liên
Xã Kỳ Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here