Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh bạc Liêu hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã , 5 huyện ) và Cấp xã ( 5 thị trấn, 10 phường và 49 xã – 512 khóm, ấp)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bạc Liêu Ở Đâu ?

Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành Phố Bạc Liêu có bao nhiêu phường xã

Phường 2
Phường 3
Phường 5
Phường 7
Phường 1
Phường 8
Phường Nhà Mát
Xã Vĩnh Trạch
Xã Vĩnh Trạch Đông
Xã Hiệp Thành

Huyện Hồng Dân có bao nhiêu xã , Thị trấn

Thị trấn Ngan Dừa
Xã Ninh Quới
Xã Ninh Quới A
Xã Ninh Hòa
Xã Lộc Ninh
Xã Vĩnh Lộc
Xã Vĩnh Lộc A
Xã Ninh Thạnh Lợi A
Xã Ninh Thạnh Lợi

Huyện Phước Long có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Phước Long
Xã Vĩnh Phú Đông
Xã Vĩnh Phú Tây
Xã Phước Long
Xã Hưng Phú
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phong Thạnh Tây A
Xã Phong Thạnh Tây B

Huyện Vĩnh Lợi có bao nhiêu xã , thị trận

Xã Vĩnh Hưng
Xã Vĩnh Hưng A
Thị trấn Châu Hưng
Xã Châu Hưng A
Xã Hưng Thành
Xã Hưng Hội
Xã Châu Thới
Xã Long Thạnh

Thị xã Giá Rai có bao nhiêu xã phường

Phường 1
Phường Hộ Phòng
Xã Phong Thạnh Đông
Phường Láng Tròn
Xã Phong Tân
Xã Tân Phong
Xã Phong Thạnh
Xã Phong Thạnh A
Xã Phong Thạnh Tây
Xã Tân Thạnh

Huyện Đông Hải có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Gành Hào
Xã Long Điền Đông
Xã Long Điền Đông A
Xã Long Điền
Xã Long Điền Tây
Xã Điền Hải
Xã An Trạch
Xã An Trạch A
Xã An Phúc
Xã Định Thành
Xã Định Thành A

Huyện Hòa Bình có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Hòa Bình
Xã Minh Diệu
Xã Vĩnh Bình
Xã Vĩnh Mỹ B
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Hậu A
Xã Vĩnh Mỹ A
Xã Vĩnh Thịnh

Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Ngan Dừa
Thị trấn Phước Long
Thị trấn Châu Hưng
Thị trấn Gành Hào
Thị trấn Hòa Bình

Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu phường

Phường 2
Phường 3
Phường 5
Phường 7
Phường 1
Phường 8
Phường Nhà Mát
Phường 1
Phường Hộ Phòng
Phường Láng Tròn

Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu xã

Xã Vĩnh Trạch
Xã Vĩnh Trạch Đông
Xã Hiệp Thành
Xã Ninh Quới
Xã Ninh Quới A
Xã Ninh Hòa
Xã Lộc Ninh
Xã Vĩnh Lộc
Xã Vĩnh Lộc A
Xã Ninh Thạnh Lợi A
Xã Ninh Thạnh Lợi
Xã Vĩnh Phú Đông
Xã Vĩnh Phú Tây
Xã Phước Long
Xã Hưng Phú
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phong Thạnh Tây A
Xã Phong Thạnh Tây B
Xã Vĩnh Hưng
Xã Vĩnh Hưng A
Xã Châu Hưng A
Xã Hưng Thành
Xã Hưng Hội
Xã Châu Thới
Xã Long Thạnh
Xã Phong Thạnh Đông
Xã Phong Tân
Xã Tân Phong
Xã Phong Thạnh
Xã Phong Thạnh A
Xã Phong Thạnh Tây
Xã Tân Thạnh
Xã Long Điền Đông
Xã Long Điền Đông A
Xã Long Điền
Xã Long Điền Tây
Xã Điền Hải
Xã An Trạch
Xã An Trạch A
Xã An Phúc
Xã Định Thành
Xã Định Thành A
Xã Minh Diệu
Xã Vĩnh Bình
Xã Vĩnh Mỹ B
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Hậu A
Xã Vĩnh Mỹ A
Xã Vĩnh Thịnh

Huyện nào có diện tích lớn nhất tỉnh Bạc Liêu

Đơn Vị Hành Chính Diện Tích
Thành phố
Bạc Liêu
213,8
Thị xã
Giá Rai
354,49
Huyện
Đông Hải
579,63
Huyện
Hòa Bình
426,49
Huyện
Hồng Dân
423,95
Huyện
Phước Long
417,84
Huyện
Vĩnh Lợi
252,8

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here