50 bài văn thuyết minh về cái Quạt trên 9đ

Rate this post

Nội dung bài viết

Giới thiệu về cái Quạt

Quạt là một thiết bị được sử dụng để tạo ra gió và làm giảm nhiệt độ trong môi trường. Quạt có thể sử dụng điện hoặc pin để hoạt động và có nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau. Quạt có thể sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nhà ở, văn phòng, công nghiệp, và cả trong các hoạt động ngoài trời. Quạt có thể giúp giảm nhiệt độ và tạo ra gió.

  50 Bài văn thuyết minh về con trâu trên 9đ

50 bài văn thuyết minh về cái Quạt trên 9đ

Thuyết minh về cái Quạt – của Hoàng Thủy Vy Thảo

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Bình Chiểu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Vũ Ngọc Quỳnh Vân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phan Thị Kim Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Ngô Việt Thi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Vũ Ngọc Quỳnh Vân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phan Thị Hồng Phúc

 • Điểm : 9,5
 • Trường : THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố
  50 bài văn thuyết minh về cây tre trên 9đ


Thuyết minh về cái Quạt – của Bạch Thể Phụng

  • Điểm : 10đ

Trường : THCS Trần Quốc Toản

Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Xuân Yến

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phú Hòa Đông
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Phạm Minh Châu

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phan Thị Kim Chi

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Thành Phương Ý

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Võ Ngọc Trâm

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hiệp Phước
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Võ Ngọc Ngân Khánh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Đống Đa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Lê Mỹ Tú

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Huỳnh Trịnh Gia Hân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lý Thường Kiệt
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Như Quỳnh

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trương Công Định
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Trần Hoàng Anh Thy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Ngô Việt Thi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Võ Ngọc Trâm

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hiệp Phước
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Vân Quỳnh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Trần Kỳ Hân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hoa Lư
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Vân Quỳnh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố
  50 bài văn thuyết minh về cây Lúa trên 9đ


Thuyết minh về cái Quạt – của Mai Hương Thủy

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Hoa Lư
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Như Quỳnh

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trương Công Định
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Vân Quỳnh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Lê Phạm Xuân Mai

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Kiến Thiết
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Võ Ngọc Phương Lam

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Tố
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Bùi Kim Anh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Thị Hương
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Thành Phương Ý

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Trần Ngọc Trà My

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Tam Bình
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Phạm Minh Châu

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Hải Mộc Lan

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Tăng Nhơn Phú B
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Đặng Thị Ngọc Mỹ

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Gò Vấp
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Cao Thân Nguyệt Minh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Võ Trường Toản
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Thới Hoàng Bảo Ngân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Huỳnh Văn Nghệ
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Bùi Xuân Hiếu

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Hà Huy Tập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Thới Hoàng Bảo Ngân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Huỳnh Văn Nghệ
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Vũ Ngọc Quỳnh Vân

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Văn Tám
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Minh Thụy

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Phan Bội Châu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Tống Phương Nhi

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Phạm Minh Châu

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Mai Hương Thủy

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Hoa Lư
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Anh Thư

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Ngô Chí Quốc
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Lâm Thanh Phương

 • Điểm : 9,5
 • Trường : THCS Hồng Bàng
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Bùi Kim Anh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Thị Hương
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Vũ Minh Phương

 • Điểm : 9.5đ
 • Trường : THCS Trần Quốc Toản
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Ngô Tú Hà

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Lê Tấn Bê
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Lê Dư Phương Nghi

 • Điểm : 10đ
 • Trường : THCS Tân Tạo
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Cao Thân Nguyệt Minh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Võ Trường Toản
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Nguyễn Quỳnh Mai

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Lê Anh Xuân
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Hoàng Thủy Vy Thảo

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Bình Chiểu
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Huỳnh Kim Ngân

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Tân Kiên
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Mai Hương Thủy

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Hoa Lư
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Phạm Như Quỳnh

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trương Công Định
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Lê Sơn Thái

 • Điểm : 9đ
 • Trường : THCS Trung Lập
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố


Thuyết minh về cái Quạt – của Bùi Kim Anh

 • Điểm : 9,5đ
 • Trường : THCS Nguyễn Thị Hương
 • Từng Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố