achalasia là gì ?

Rate this post

Achalasia là một bệnh lý hiếm gặp của thực quản, đứng hàng thứ 2 sau ung thư thực quản. Nó là một rối loạn chức năng mà thực quản không có khả năng đẩy thức ăn xuống dạ dày và cơ vòng dưới thực quản mở ra không hoàn toàn, làm ứ đọng thức ăn ở thực quản. Người bệnh có triệu chứng khó nuốt, cảm giác nghẹn, đau ngực, ho, sặc. Bạn có biết nguyên nhân hay cách điều trị achalasia không?

Nội dung tương tự achalasia là gì trên website khác

NUMBER:1
URL: https://www.vinmec.com/vi/tieu-hoa-gan-mat/thong-tin-suc-khoe/tong-quan-benh-co-tam-vi-achalasia/
TITLE: Tổng quan bệnh Co thắt tâm vị (Achalasia)
CONTENT: Co thắt tâm vị (Achalasia) là một rối loạn chức năng mà thực quản không có khả năng đẩy thức ăn xuống dạ dày (bất thường nhu động thân thực quản) và cơ vòng …

NUMBER:2
URL: https://medlatec.vn/tin-tuc/co-that-tam-vi-la-benh-gi-phuong-phap-dieu-tri-ra-sao-s67-n27700
TITLE: Co thắt tâm vị là bệnh gì? Phương pháp điều trị ra sao?
CONTENT: Mar 31, 2022 — Co thắt tâm vị còn có tên tiếng Anh là bệnh Achalasia mô tả rối loạn chức năng xảy ra ở thực quản. Khi bị co thắt tâm vị, thực quản mất khả năng …

NUMBER:3
URL: https://www.msdmanuals.com/vi-vn/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-ti%C3%AAu-h%C3%B3a/c%C3%A1c-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-b%E1%BA%A5t-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-%E1%BB%9F-th%E1%BB%B1c-qu%E1%BA%A3n-v%C3%A0-c%C3%A1c-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-v%E1%BB%81-nu%E1%BB%91t/co-th%E1%BA%AFt-t%C3%A2m-v%E1%BB%8B
TITLE: Co thắt tâm vị – Rối loạn tiêu hóa
CONTENT: Co thắt tâm vị là một tình trạng rối loạn nhu động thực quản do thần kinh sinh ra, có biểu hiện là không có nhu động thực quản và không giãn cơ thắt thực …

  apus là gì và nội dung vấn để liên quan apus là gì

NUMBER:4
URL: http://benhvienquoctehoanmy.vn/co-that-tam-vi-achalasia/
TITLE: Co thắt tâm vị (Achalasia)
CONTENT: 1. ĐỊNH NGHĨA. Co thắt tâm vị là một rối loạn vận động thực quản nguyên phát không rõ nguyên nhân. · 2. BỆNH NGUYÊN. Nguyên nhân gây bệnh vẫn …

NUMBER:5
URL: https://bcare.vn/bai-viet/tong-quan-benh-co-that-tam-vi-achalasia-10158.html
TITLE: Tổng quan bệnh Co thắt tâm vị (Achalasia) – BCare.vn
CONTENT: Jun 10, 2021 — Co thắt tâm vị (Achalasia) là một rối loạn chức năng mà thực quản không có khả năng đẩy thức ăn xuống dạ dày (bất thường nhu động thân thực …

NUMBER:6
URL: https://suckhoe123.vn/suc-khoe/blog/tong-quan-benh-co-that-tam-vi-achalasia-17138.html
TITLE: Tổng quan bệnh Co thắt tâm vị (Achalasia)
CONTENT: Co thắt tâm vị hay còn gọi Achalasia là bệnh lý hiếm gặp của thực quản, đứng hàng thứ 2 sau ung thư thực quản. Tần suất toàn bộ là 6 trường hợp/100.000 dân/ …

NUMBER:7
URL: https://phuongchau.com/tim-hieu-ve-benh-co-that-tam-vi-1844
TITLE: TÌM HIỂU VỀ BỆNH CO THẮT TÂM VỊ
CONTENT: Co thắt tâm vị là bệnh do cơ thắt thực quản dưới không còn khả năng tự mở ra khi có phản xạ nuốt, vì vậy thức ăn và nước bọt được bài tiết trong khi ăn từ thực …

  Chơi Less là Gì : Hiểu Rõ Về Thuật Ngữ Thú Vị Này

NUMBER:8
URL: https://www.doctorcheck.vn/wiki/tieu-hoa/co-that-tam-vi
TITLE: Co thắt tâm vị: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và …
CONTENT: Co thắt tâm vị là tình trạng rối loạn chức năng mà thực quản mất khả năng đẩy thức ăn xuống dạ dày và cơ thắt thực quản dưới mở ra không hoàn toàn.

NUMBER:9
URL: https://tudu.com.vn/attachment.aspx?id=19059
TITLE: TAÙO BOÙN – TÁO BÓN
CONTENT: Loại 1 và 2 chỉ ra tình trạng táo bón, loại. 3 và 4 là phân lý tưởng (ideal stools), dễ đại tiện và loại 5, 6, 7 có xu hướng phân đi lỏng hoặc đi nhanh. Park JM …

NUMBER:10
URL: https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/238644/CVv46V428S22015124.pdf
TITLE: DAC DIEM LAM SANG, NOI SOI vA MO BENH HOC …
CONTENT: * Vi tri u: Co sy khae biet r5 r|t vie vj tri cua khdi u trong bang quang: Mit truti^c li 9 chiem 10,46%, m|t sau li 27 chlem 31,4%, b6n phii li 23 chlem 26,74% …