5/5 - (2 bình chọn)

Acp là gì trên facebook

ACP trên Facebook có thể có nghĩa là “Administrator Control Panel” hoặc “Ads Creative Performance”.

  • “Administrator Control Panel” (Bảng điều khiển quản trị viên): Trên Facebook, ACP là một công cụ cho phép quản trị viên của một trang hoặc nhóm có thể quản lý các thông tin và thiết lập cho trang hoặc nhóm đó.
  • “Ads Creative Performance” (Hiệu suất sáng tạo quảng cáo): Trên Facebook, ACP cũng có thể đề cập đến một báo cáo cho phép người quảng cáo xem xét hiệu suất của các sáng tạo quảng cáo (như hình ảnh, video, đoạn văn bản vv.) trên mạng xã hội này. Báo cáo này có thể giúp người quảng cáo đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và cải thiện hiệu suất sáng tạo cho tương lai.

Acp là gì trên tiktok

Trên TikTok, ACP có thể đề cập đến “Account Control Panel” hoặc “Advertising Control Panel”.

  • “Account Control Panel” (Bảng điều khiển tài khoản): Trên TikTok, ACP có thể là một công cụ cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản của họ, bao gồm các thiết lập bảo mật và riêng tư, các tùy chọn hiển thị và các tùy chọn khác.
  • “Advertising Control Panel” (Bảng điều khiển quảng cáo): Trên TikTok, ACP cũng có thể đề cập đến một công cụ cho phép người quảng cáo quản lý các chiến dịch quảng cáo của họ trên mạng xã hội này, bao gồm các tùy chọn cấu hình chiến dịch, xem báo cáo hiệu suất và thanh toán cho các chiến dịch.