add animation là gì ?

Rate this post

Add animation là thao tác thêm hoạt hình vào một tác phẩm. Trong thiết kế đồ họa, animation là sự tạo ra sự di chuyển trong một hình ảnh hoặc video. Có nhiều cách để tạo ra hoạt hình, bao gồm sử dụng phần mềm hoạt hình, vẽ tay và sử dụng các công cụ trên máy tính. “Add animation” có thể ám chỉ việc thêm hoạt hình vào một tác phẩm đã tồn tại.

  hàn huyên là gì *