Add in chuyển số thành chữ trong excel 2007

Add in chuyển số thành chữ trong excel 2007 là một công cụ hữu ích, giúp người dùng dễ dàng đổi số thành chữ. Bạn có thể yên tâm về tính tương thích của Add in.

Hướng dẫn add in chuyển số thành chữ trong excel 2007

1. Mở Excel theo đường dẫn:
+ Excel 2003: vào Tool -> Addins -> Browse tìm nơi để file Doiso.xla -> OK.
+ Đối với Excel 2007: ấn chuột phải vào biểu tượng Microsoft Excel, sau đó bạn chọn Customize Quick access toolbar ->Add_ins -> Go -> Browse tìm nơi chứa file Doiso.xla -> OK.

2. Thực hiện thao tác add in chuyển số thành chữ trong excel 2007
Nếu bạn muốn đổi số sang bằng chữ thì bạn chỉ cần đánh =vnd(ô cần đổi số) và Enter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *