Take a fresh look at your lifestyle.

Add in chuyển số thành chữ trong excel 2010

0 90

Add in chuyển số thành chữ trong excel 2010 bằng vnTools. Công cụ hữu ích cho bạn đổi số thành chữ trong excel và cách sử dụng cũng đơn giản.

Hướng dẫn cài đặt add in chuyển số thành chữ trong excel 2010

Trước tiên, bạn cần download công cụ add in chuyển số thành chữ trong excel 2010. Để thêm công cụ vào Excel ta làm như sau:
+ Bấm vào nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái File

+ Chọn “Options”
+ Chọn “Add-Ins” chọn “Excel Add-Ins”

+ Cuối cùng chọn “Go”

+Tại màn hình “Add-Ins” chọn “Browse” và chọn file Ufunctions.xla trong C:\Program Files\vnTools.

Add in chuyển số thành chữ trong excel 2010 vnTools hỗ trợ chuyển đổi tiền VND và USD, có thể xử lý tới 15 chữ số và có hỗ trợ bảng mã tiếng Việt Unicode, VNI,TCVN3.

Video hướng dẫn chuyển số thành chữ

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.