Add in đổi số thành chữ trong excel 2013

Một công cụ có chức năng add in đổi số thành chữ trong excel 2013  tiện lợi và nhanh chóng đó là VNtools. Với khả năng đổi số thành chữ đúng theo hàng triệu, hàng ngàn, hàng trăm.

Hướng dẫn cách sử dụng  add in đổi số thành chữ trong excel 2013

Sau khi bạn thêm Vntools, chọn tab Vntools để thực hiện đổi số thành chữ, nhấn vào V Đổi số thành chữ (VN)để thiết lập bảng mã. Cụ thể, V: Đổi số thành chữ (VN) tiếng Việt,E: Đổi số thành chữ (EN) tiếng anh.

Cấu trúc hàm quy đổi:

=VND(số cần đổi, true):đổi số thành chữ có từ “đồng” sau cùng.

=VND(số cần đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số cần đổi, true):đổi số thành chữ có từ “Dollar” sau cùng.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

Vậy là chúng ta đã tiến hành thiết lập add in đổi số thành chữ trong excel 2013 thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *