Rate this post

ADD có thể là viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy thuộc vào nội dung và ngữ cảnh của nó. Một số khái niệm có thể liên quan đến ADD bao gồm:

  • Attention Deficit Disorder (Tình trạng không tập trung): Đây là một tình trạng sinh lý có thể xuất hiện từ nhỏ tuổi và được xác định bởi không tập trung được, không thể giữ được sự chú ý và khó khăn trong việc làm việc theo lời hứa hay hoạt động giải trí.
  • Address (Địa chỉ): ADD có thể là viết tắt của từ “address” trong tiếng Anh, có nghĩa là địa chỉ.
  • Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) là một hệ thống theo dõi và truyền thông không dây sử dụng cho mục đích điều khiển không gian bay và an toàn bay. Nó được sử dụng để giúp cho các máy bay và các điều khiển không gian bay có thể trao đổi thông tin về vị trí, tốc độ và hướng bay của các máy bay trong không gian bay.