add nick là gì ?

Rate this post

Tôi không hiểu rõ về “add nick” , có thể bạn muốn hỏi về “nickname” hoặc “add nickname” ? Nickname là tên bí danh, tên gọi khác của một người hoặc một tài khoản trên mạng xã hội, trò chơi hoặc các trang web khác. Add nickname là thao tác thêm tên bí danh cho tài khoản của bạn.

  Shampoo là gì: Hiểu Về Sản Phẩm Dùng Cho Tóc và Cách Sử Dụng