Rate this post

Add value là một khái niệm trong kinh doanh và quản lý, nó có nghĩa là tăng giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách thêm một số tiện ích hoặc ưu điểm cho người dùng. Add value có nghĩa là tạo ra giá trị bổ sung cho khách hàng, giúp họ có trải nghiệm tốt hơn, giúp họ tiết kiệm thời gian hoặc tiền bạc. Ví dụ như cải tiến chất lượng sản phẩm, thêm tiện ích cho dịch vụ, cung cấp hướng dẫn sử dụng.

  lina coin là gì ?