Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại

Nếu bạn dùng app facebook sẽ không có phần thiết lập ẩn danh sách bạn bè. Khi bạn muốn ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại cần phải đăng nhập facebook bằng trình duyệt.

Thực hiện ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại

Mở trình duyệt lên –> truy cập vào facebook.com –> Đăng nhập tài khoản –> vào trang cá nhân, rồi kéo xuống dưới chọn Bạn bè, rồi click vào phần số.

Danh sách bạn bè sẽ hiển thị, bạn hãy click vào phần Mọi người ngang phần Bạn Bè. Sau đó chọn Chỉ mình tôi.

Vậy là bạn đã ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại thành công.


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>