Take a fresh look at your lifestyle.

Ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại

0 83

Nếu bạn dùng app facebook sẽ không có phần thiết lập ẩn danh sách bạn bè. Khi bạn muốn ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại cần phải đăng nhập facebook bằng trình duyệt.

Thực hiện ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại

Mở trình duyệt lên –> truy cập vào facebook.com –> Đăng nhập tài khoản –> vào trang cá nhân, rồi kéo xuống dưới chọn Bạn bè, rồi click vào phần số.

Danh sách bạn bè sẽ hiển thị, bạn hãy click vào phần Mọi người ngang phần Bạn Bè. Sau đó chọn Chỉ mình tôi.

Vậy là bạn đã ẩn danh sách bạn bè trên fb bằng điện thoại thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.