api facebook là gì

Rate this post

API Facebook là tập hợp các quy tắc và giao diện cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng và trang web tích hợp với dữ liệu và tính năng trên Facebook. Nó cung cấp các công cụ để truy cập và quản lý thông tin về người dùng, bài đăng, album ảnh, bình luận và nhiều thứ khác trên mạng xã hội Facebook. Các lập trình viên có thể sử dụng API để xây dựng các chức năng mới hoặc tích hợp các chức năng của Facebook

  kimochi là gì ?