Rate this post

 

Api là gì ?

API (viết tắt của từ tiếng Anh “Application Programming Interface”) là một tập hợp các quy tắc và giao diện lập trình cho phép các ứng dụng khác nhau nhau liên kết với nhau và trao đổi dữ liệu và hành động giữa chúng. Một API cung cấp một cách tiếp cận để các ứng dụng khác nhau có thể giao tiếp với nhau và trao đổi dữ liệu và hành động qua một giao diện được xác định trước. APIs được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm và các ứng dụng web để cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau và trao đổi dữ liệu.

API thường ứng dụng vào đâu?

API được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các hệ thống phần mềm và các ứng dụng web. Một số ví dụ về những nơi mà APIs thường được sử dụng bao gồm:

  • Trong các hệ thống phần mềm: APIs được sử dụng trong các hệ thống phần mềm để cho phép các phần mềm khác nhau giao tiếp với nhau và trao đổi dữ liệu và hành động.
  • Trong các ứng dụng web: APIs được sử dụng trong các ứng dụng web để cho phép các trang web khác nhau liên kết với nhau và trao đổi dữ liệu

Web API là gì?

Web API là một dạng đặc biệt của API mà được sử dụng trong các ứng dụng web và cung cấp một cách tiếp cận để các trang web khác nhau có thể giao tiếp với nhau và trao đổi dữ liệu và hành động qua một giao diện được xác định trước. Web APIs thường được sử dụng để cho phép các trang web khác nhau giao tiếp với nhau qua Internet và trao đổi dữ liệu và hành động qua các giao thức mạng phổ biến như HTTP. Web APIs cũng có thể được sử dụng để cho phép các ứng dụng di động giao tiếp với các trang web và cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng này.

API key là gì

API key là một dạng đặc biệt của mã được sử dụng để xác thực và cho phép truy cập vào các API (Application Programming Interface). API key thường được sử dụng bởi các công ty và các nhà phát triển phần mềm để cho phép người dùng của họ sử dụng các API của họ mà không cần phải xác thực tài khoản của họ. API key cũng có thể được sử dụng để theo dõi và giới hạn số lần mà một người dùng có thể truy cập vào một API trong một khoảng thời gian nhất định.

api testing là gì

API testing là quá trình kiểm tra tính đúng đắn của các API (Application Programming Interface). API testing được thực hiện để xác minh rằng các API cung cấp đúng những dịch vụ mà họ đã được thiết kế để cung cấp và rằng chúng hoạt động một cách đúng đắn khi được gọi bởi các ứng dụng khác. API testing cũng được sử dụng để kiểm tra rằng các API có thể làm việc với các dữ liệu khác nhau và trong các môi trường khác nhau một cách đúng đắn. API testing là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm và được sử dụng để đảm bảo rằng các API hoạt động một cách đúng đắn và tốt nhất trước khi được phát hành.