Take a fresh look at your lifestyle.

Auto chuột và bàn phím (ghi và phát lại)

0 77

Auto chuột và bàn phím (ghi và phát lại) là gì

Auto chuột và bàn phím (ghi và phát lại) là phần mềm ghi và phát lại thao tác chuột cùng bàn phím. Phần mềm phù hợp cho các công việc có tính chất lặp đi lặp lại.

Cách sử dụng auto chuột và bàn phím (ghi và phát lại)

Bấm F4 : Để ghi lại 1 loạt hoạt động chuột và bàn phím. Nếu bạn muốn tạm dừng ghi thì bấm lần nữa.
Bấm F3 : Phát lại quá trình đã ghi
Bấm Esc: Dừng quá trình ghi.
Để Save: Chuột phải -> File -> Save. Open: Chuột phải -> File -> Open

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.