Rate this post

Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân là việc thường làm của các giáo viên và luôn tuân theo một kế hoạch tự bồi dưỡng cụ thể để đạt kết quả tốt nhất trong một thời gian cụ thể. Kết thúc thời gian đó giáo viên sẽ phải báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân của mình.

Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân

Phần đầu của báo cáo

Viết theo quy định tiêu chuẩn của các văn bản hành chính gồm đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày lập báo cáo, đơn vị công tác, tên báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân trong thời gian kế hoạch nào.

Thông tin đầy đủ, rõ ràng về người lập báo cáo gồm họ tên, chức vụ, giới tính, năm sinh, trình độ chuyên môn và tổ công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Các lý do dẫn tới việc phải thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

Nội dung của báo cáo

Báo cáo các kết quả đã đạt được theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân đã đặt ra.

Đối với ngành giáo dục, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân sẽ tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng tâm của từng trường.

  • Nội bộ nhà trường: tham gia các hoạt động thi đua của ngành, đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
  • Bồi dưỡng thường xuyên năng lực quản lý của các cấp quản lý, giáo viên và nhân viên.
  • Tiến hành bồi dưỡng thường xuyên và có hiệu quả với các đổi mới về phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Có phương pháp dạy học mở cho học sinh, kích thích khả năng tư duy và sáng tạo của các em để nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập đạt được.
  • Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt mang tính cộng đồng… để các em tiếp xúc nhiều hơn với thực tế và áp dụng được thực tế vào học tập. Có thể kết hợp dạy thêm ngoại ngữ, năng khiếu…
  • Xây dựng và phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cho các em học tập và thực hành.
  • Phát động thi đua, khen thưởng để khích lệ và động viên thầy trò cùng cố gắng.

Tất cả các kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân trên sẽ được báo cáo lại những kết quả đạt được. Với những mục tiêu chưa đạt được sẽ có hướng khắc phục và điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó cố gắng duy trì và phát huy để có kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân ngày càng tốt hơn.