Rate this post

Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm mầm non là báo cáo về những thuận lợi và khó khăn, kết quả đã đạt được và chưa đạt được, bài học kinh nghiệm trong thời gian thực tập của sinh viên ngành sư phạm mầm non. Thường bản báo cáo này sẽ do trưởng nhóm thực tập hoặc do một bạn đại diện cho nhóm viết báo cáo.

Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm mầm non

Báo cáo tổng kết thực tập này sẽ nộp cho thầy cô hướng dẫn thực tập của nhóm và thầy cô chịu trách nhiệm với các bạn tại trường mầm non đang đi thực tập. Đây là cơ sở để thầy cô chấm điểm quá trình thực tập và báo cáo thực tập cho cả nhóm và từ đó chấm điểm cho mỗi cá nhân trong nhóm.

Báo cáo về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập

Hãy nói về việc được nhà trường và các thầy cô hỗ trợ học tập và thực hành thế nào? Điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện dạy học cho trẻ tại trường mầm non có thuận lợi và khó khăn gì? Phụ huynh của trẻ có thái độ hỗ trợ và hợp tác trong công tác dạy dỗ và chăm sóc trẻ hay không? Trẻ có ngoan, có quen lớp và có nề nếp sinh hoạt học tập tốt không? Những khó khăn trong quá trình đứng lớp và trong việc chăm sóc cho trẻ…

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập tại trường ảnh hưởng thế nào tới kết quả thực tập của nhóm và của từng cá nhân trong nhóm?

Báo cáo về kết quả thực tập

Đây là phần quan trọng và cần báo cáo chi tiết nhất. Nêu cụ thể các kết quả đã đạt được và những hạn chế trong quá trình thực tập.

Kết quả đạt được như về trình độ chuyên môn được nâng cao, hiểu được công tác giảng dạy thực tế ở trường mầm non, hiểu và làm tốt được công việc của một giáo viên mầm non. Qua quá trình thực tập bạn đã học hỏi thêm được những gì về cách nắm bắt tâm lý của trẻ, cách chăm sóc trẻ…

Những hạn chế như sự lúng túng và bỡ ngỡ khi lần đầu đứng lớp dạy và chăm sóc trẻ, chưa nắm bắt hết được thói quen sinh hoạt của trẻ hay tính cách riêng của trẻ….

Phần này bạn cần báo cáo chính xác và trung thực để các thầy cô hướng dẫn hiểu được những thiếu sót của nhóm hay cá nhân trong quá trình học và đi thực tập, từ đó sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục những thiếu sót này và hoàn thiện hơn các kỹ năng nghiệp vụ của một giáo viên mầm non.

Đề nghị và góp ý

Dựa vào tình hình thực tế của trường mầm non đang thực tập mà có đề nghị và góp ý phù hợp và trong giới hạn cho phép.

Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm mầm non do trưởng nhóm hay người đại diện cho nhóm viết báo cáo, trước khi nộp cần có sự thông qua và đồng ý của các thành viên trong nhóm thực tập.