Take a fresh look at your lifestyle.

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh

0 24

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh là sao ạ?

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh. Nguyên nhân có thể do bạn cài  ứng dụng màn hình khóa của bên thứ 3.

Trường hợp này, bạn có thể giải quyết đơn giản như sau

Vào Cài đặt > Bảo mật hoặc Màn hình khóa và bảo mật > Chọn “Xóa thông tin xác thực”.

Sau đó, một bảng thông báo hiện ra, chọn OK. Sau khi đã xóa toàn bộ nội dung lúc này bạn sẽ thấy tùy chọn “Xóa thông tin xác thực” bị mờ.

Khi quay trở lại cài đặt màn hình khóa sẽ thấy các thiết lập khóa màn hình được kích hoạt trở lại.

Xem thêm:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.