Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh là sao ạ?

Bị vô hiệu bởi người quản trị, chính sách mã hóa hoặc bộ nhớ chứng danh. Nguyên nhân có thể do bạn cài  ứng dụng màn hình khóa của bên thứ 3.

Trường hợp này, bạn có thể giải quyết đơn giản như sau

Vào Cài đặt > Bảo mật hoặc Màn hình khóa và bảo mật > Chọn “Xóa thông tin xác thực”.

Sau đó, một bảng thông báo hiện ra, chọn OK. Sau khi đã xóa toàn bộ nội dung lúc này bạn sẽ thấy tùy chọn “Xóa thông tin xác thực” bị mờ.

Khi quay trở lại cài đặt màn hình khóa sẽ thấy các thiết lập khóa màn hình được kích hoạt trở lại.

Xem thêm:


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>