Take a fresh look at your lifestyle.

Biến chiếc máy tính cá nhân thành 1 host server trên internet

0 28

Bạn muốn mua Host nhưng không đủ tiền, nếu sài Free Host thì quá bèo. Vậy tại sao bạn không tự làm cái Host trên máy cho chiếc máy tính cá nhân của mình?

Cách biến chiếc máy tính cá nhân thành 1 host server trên internet

Đầu tiên, để máy chạy bình thường. Các chương trình nên có: Front Page để viết html và sửa html – Untra Edit (để sửa php).
Bước 1: Vào START > SETTINGS > CONTROL PANEL
Bước 2: Trong CONTROL PANEL > ADD OR REMOVE PROGRAMS
Bước 3: Trong ADD OR REMOVE PROGRAMS > Nhấp vào ADD/REMOVE WINDOWS COMPONENTS
Bước 4: Tích chọn vào INDEXING SERVICE và INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS)
Bước 5: Nhấn NEXT (sẽ bị hỏi đĩa cài đặt WINDOWS – bỏ đĩa vào và OK – NEXT để hoàn tất)
Vậy là bạn đã cài xong IIS cho máy tính thành môt HOST SERVER (chỉ mới chạy được html và asp). Mặc định cổng cho Host lúc này là 80.Thư mục chứa Web site sẽ ở C:\Inetpub\wwwroot
Để xem thử IIS cài đặt đã ổn chưa. Bạn mở IE hoặc vào My Computer) và đánh vào http://localhost enter. Nếu nó nhảy ra 2 cửa sổ trình duyệt là OK.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.