Biển số xe 98 ở tỉnh nào? Biển số xe Bắc Giang là bao nhiêu ?

Rate this post

Trong quá trình tham gia giao thông, việc hiểu rõ ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Bắc Giang là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tăng cường an toàn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ký hiệu này trong bài viết này.

Ký Hiệu Biển Số Xe Ô Tô – Mô Tô Tỉnh Bắc Giang

Theo quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm Thông tư 24/2023/TT-BCA, ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Bắc Giang được xác định như sau:

 • Tỉnh Bắc Giang có số thứ tự là 63.
 • Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô của tỉnh Bắc Giang là 98.
  Các Quận và Huyện Của Thành Phố Cần Thơ – Hành Chính TP Cần Thơ

Mã số 98 này do Phòng CSGT công an tỉnh Bắc Giang quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Chi Tiết Ký Hiệu Cho Các Huyện Của Bắc Giang

Mỗi huyện của tỉnh Bắc Giang lại có các ký hiệu biển số xe mô tô khác nhau để phân biệt. Dưới đây là danh sách chi tiết:

 • Thành phố Bắc Giang: Ký hiệu là 98-B1.
 • Huyện Hiệp Hòa: Ký hiệu là 98-D1.
 • Huyện Việt Yên: Ký hiệu là 98-K1.
 • Huyện Lạng Giang: Ký hiệu là 98-M1.
 • Huyện Lục Nam: Ký hiệu là 98-F1.
 • Huyện Tân Yên: Ký hiệu là 98-H1.
 • Huyện Yên Thế: Ký hiệu là 98-C1.
 • Huyện Yên Dũng: Ký hiệu là 98-G1.
 • Huyện Sơn Động: Ký hiệu là 98-L1.
 • Huyện Lục Ngạn: Ký hiệu là 98-E1.
  Biển số xe 63 ở tỉnh nào? Biển số xe Tiền Giang là bao nhiêu ?

Điều này giúp xác định nguồn gốc và vị trí của các phương tiện di chuyển tại tỉnh Bắc Giang một cách dễ dàng.

Ký Hiệu Biển Số Xe Ô Tô – Mô Tô Khác

Ngoài ký hiệu 98, tỉnh Bắc Giang còn sử dụng các ký hiệu bổ sung cho biển số xe ô tô và mô tô. Cụ thể là:

 • 98A
 • 98B
 • 98C
 • 98D
 • 98LD

Mỗi ký hiệu này có thể đại diện cho một loại phương tiện hoặc mục đích sử dụng cụ thể.

Kết Luận

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Bắc Giang. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xác định nguồn gốc và vị trí của các phương tiện di chuyển tại tỉnh này.