Rate this post

Thuật ngữ “biến thái” dường như có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Dưới đây là một số giải thích có thể dựa trên các nguồn được cung cấp:

Trong bối cảnh xã hội, “biến thái” dùng để chỉ những người có những hành vi, suy nghĩ bất thường, lệch lạc, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, luân lý thông thường của xã hội. Điều này có thể bao gồm sự lệch lạc về tình dục, hoạt động tội phạm hoặc các loại bất ổn xã hội khác.

Trong bối cảnh sinh học, “biến thái” có thể đề cập đến sự biến thái, quá trình mà một số loài động vật (chẳng hạn như côn trùng) trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn từ dạng chưa trưởng thành sang dạng trưởng thành, thường liên quan đến những thay đổi đáng kể về cấu trúc vật lý và sinh lý học.

Trong ngữ cảnh thực vật, “biến thái” có thể đề cập đến sự phát triển của các cấu trúc chuyên biệt (chẳng hạn như rễ, chồi và lá) để đối phó với áp lực môi trường hoặc đột biến gen, dẫn đến sự thích nghi của thực vật với môi trường xung quanh.

Cần lưu ý rằng một số nguồn được cung cấp sử dụng thuật ngữ này theo cách xúc phạm hoặc kỳ thị, đặc biệt khi đề cập đến hành vi lệch lạc tình dục hoặc bất thường ở người. Điều quan trọng là phải lưu ý đến tác hại tiềm tàng do việc dán nhãn cá nhân là “biến thái” gây ra và tìm kiếm những cách hiểu và giải quyết những vấn đề này một cách nhân ái và có sắc thái hơn.

biến thái là gì được tham khảo từ các website

[1] “1. Biến thái là gì? Biến thái là gì? Biến thái là tên gọi chung cho những người có hành vi lệch lạc hay lệch chuẩn với những quan điểm đạo đức bình thường trong xã hội. Hay nói cách khác, biến thái là những hành vi, suy nghĩ không giống với những tiêu chuẩn chính thống.”
URL: https://sieutonghop.com/bien-thai-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-ke-bien-thai/

[2] “Biến thái hoàn toàn ở Hymenoptera. Biến thái hoàn toàn là quá trình biến đổi từ trứng sang con trưởng thành, bản chất của biến thái hoàn toàn là quá trình phát triển mà ấu trùng và con trưởng thành có khác biệt rất lớn về hình dạng, cấu tạo và đặc điểm sinh lí. 88% các loài côn trùng trong thiên nhiên đi qua …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_th%C3%A1i_ho%C3%A0n_to%C3%A0n

[3] “Mô hình biếm họa chỉ về cảnh biến thái. Biến thái tính dục hay trụy lạc là một khái niệm dùng để chỉ về những loại hành vi của con người mang tính lệch lạc hay lệch chuẩn với văn hoá xã hội hoặc những quan điểm mang tính chính thống. Biến thái thông thường được sử dụng để mô tả hành vi lệch …”
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_th%C3%A1i_t%C3%ADnh_d%E1%BB%A5c

[4] “Biến Thái là gì? Là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Sự phát triển của động vật được chia làm 2 loại: phát triển không thông qua biến thái và phát triển thông qua biến thái. …”
URL: https://vfo.vn/r/bien-thai-la-gi-so-sanh-su-giong-nhau-khac-nhau-giua-bien-thai-hoan-toan-va-bien-thai-khong-hoan-toan.79317/

[5] “biến thái. 1. Ở thực vật: hiện tượng hình thành cơ quan sinh dưỡng thực vật điển hình diễn ra trong quá trình chủng loại phát sinh (rễ, chồi, lá) và được xem như kết quả thích nghi của sinh vật với môi trường sống. Vd. biến đổi của một lá kèm thành tua cuống, cơ …”
URL: https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-bi%E1%BA%BFn%20th%C3%A1i

[6] “Biến thái là tên thường gọi chung cho người có hành vi rơi lệch hay lệch chuẩn với những cách nhìn đạo đức bình thường trong làng mạc hội. Hay nói cách khác, biến thái là hồ hết hành vi, quan tâm đến không tương đương với gần như tiêu chuẩn chính thống. Trong vô số …”
URL: https://ktktdl.edu.vn/bien-thai-la-gi/

[7] “Trần Phi Yến (quê Sóc Trăng, nhân viên cấp dưới, cấp dưới cấp. Phía bên dưới, văn phòng) đã cho thấy, phương thức, thức đối phó rất tốt nhất, khi gặp những tên biến thái là lơ đi và đừng nhìn họ. Cô đánh giá và thẩm định, và. Nhận định và đánh giá, rằng …”
URL: https://hethongbokhoe.com/bien-thai-la-gi-nhung-ke-bien-thai-benh-hay-co-y/

[8] “Biến thái là một danh từ để nói về những đối tượng có hành vi tình dục lệch lạc. 2. Từ vựng chi tiết về biến thái trong tiếng anh. Pervert trong tiếng anh mang nhiều nghĩa khác nhau, tuy nhiên với ý nghĩa là biến thái thì Pervert đóng vai trò là một danh từ trong câu tiếng anh.”
URL: https://www.studytienganh.vn/news/5467/andquotbien-thaiandquot-trong-tieng-anh-la-gi-dinh-nghia-vi-du-anh-viet

[9] “Biến thái là? A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo …”
URL: https://khoahoc.vietjack.com/question/17511/bien-thai-la-su-thay-doi-dot-ngot-ve-hinh-thai-cau-tao-va-tu-tu-ve-sinh-ly

[10] “Bạn đang xem: Biến thái là gì. biến thái. 1. Ở thực vật: hiện tượng kỳ lạ hình thành ban ngành sinh chăm sóc thực thứ điển hình ra mắt trong quy trình chủng các loại phát sinh (rễ, chồi, lá) và được coi như như công dụng thích nghi của sinh thứ với môi trường sống. Vd …”
URL: https://magmareport.net/bien-thai-la-gi/

Bạn đang xem từ khoá biến thái là gì được cập nhật vào ngày 22/2/2023 trên . Đây là 10 kết quả tốt nhất tính từ ngày cập nhật đến nay. Bạn có thể gửi câu hỏi cho website của bên mình trong phần bình luôn nhé.