Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

C và C++ khác nhau chỗ nào

Trong lĩnh vực IT, mọi người đều biết C, C++. Nhưng có lẽ không có nhiều người biết được những khác biệt về 2 ngôn ngữ lập trình này.

Vậy, C và C++ khác nhau chỗ nào?

C++ là ngôn ngữ ra đời sau ngôn ngữ C, nó mở rộng cho ngôn ngữ C. Hơn nữa, C++ nhằm tăng cường tính an toàn, các lập trình viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn và đơn giản hóa lập trình .

Đặc biệt ngôn ngữ C++ còn cung cấp cách tiếp cận tốt hơn đối với các chương trình có quy mô lớn. Ngoài ra, C++ cũng là ngôn ngữ lớn hơn, sở hữu nhiều tính năng và phức tạp hơn so với ngôn ngữ C. Điểm khác biệt cơ bản của C và C++ đó là:

-C: Là một ngôn ngữ lập trình thủ tục. Nó không có biến tham chiếu, chỉ hỗ trợ con trỏ

-C++: Ngôn ngữ hướng đối tượng, có hỗ trợ cả biến tham chiếu và con trỏ.

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>