C # và C++ khác nhau thế nào

Rate this post

Hai loại ngôn ngữ lập trình cơ bản bao gồm C++, C#. Chúng ta hãy làm một phép so sánh giữa  2 loại ngôn ngữ này để tìm hiểu C # và C++ khác nhau thế nào trước khi quyết định lựa chọn.

1.C++

Ưu điểm:Dễ hiểu và dễ sử dụng. Truy cập đến các phần tử trong mảng nhanh.

Nhược điểm: Kích thước của mảng phải là cố định. Các byte vùng nhớ cấp phát mảng sẽ được sắp xếp liên tục. .

2.C#

Ưu điểm: Gần gũi với các ngôn ngữ lập trình thông dụng như C++, Java, Pascal. C# giải quyết các nhược điểm của C/C++.

  Cách để Sử Dụng Git và GitHub cho Quản Lý Phiên Bản Mã Nguồn

Nhược điểm: C# chỉ chạy được trên nền Windows và có cài .NET Framework. Việc thao tác với phần cứng yếu hơn so với ngôn ngữ lập trình khác, chủ yếu phải dựa vào Windows.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here