Rate this post

Các hàm cơ bản Excel và cách sử dụng sẽ là những thứ đầu tiên bạn cần nắm được khi mới đầu làm quen với Excel. Dưới đây là tổng hợp các hàm Excel cơ bản nhất của Excel. 

Các hàm cơ bản trong excel và cách sử dụng

1.Hàm Tính Tổng SUM:

=SUM(Number1, Number2..)

2. Hàm Điều Kiện IF: 

IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

3. Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái (LEFT)

=LEFT(text, n).

Trong đó: text: Chuỗi ký tự, n: Số ký tự cần cắt. (giá trị mặc định là 1).

4. Lấy Ký Tự Bên Phải (RIGHT)

=RIGHT(text, n)
Trong đó:Text: chuỗi ký tự, n: Số ký tự cần cắt. (giá trị mặc định là 1)

5. Hàm MIN: Hàm Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất

=MIN(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

6. Hàm MAX: =MAX(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

7. Hàm Tính Giá Trị Trung Bình AVERAGE

 =AVERAGE(Number1, Number2..)

8. Hàm Cắt Các Khoảng Trống TRIM

=TRIM(text)
Trong đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ là 1

9. Hàm Nối Chuỗi CONCATENATE

=CONCATENATE (text 1, text 2, …)
Trong đó: Text 1: là chuỗi thứ 1 (đây là chuỗi bắt buộc). Text 2 …: tùy chọn và các chuỗi phân tách bởi dấu phẩy

10. Hàm COUNT:  

 =COUNT(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

11. Hàm COUNTA: 

=COUNTA(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

12. Hàm Hiển Thị Thời Gian Hiện Tại Trên Hệ Thống NOW

=NOW ()

13.Hàm SUMIF: 

=SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) Range:

Các ô chứa điều kiện Criteria: Điều kiện Sum_range: Các ô cần tính tổng

14.Hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Vùng chứa dữ liệu cần đếm, điều kiện)

15.Hàm COUNTBLANK: 

=COUNTBLANK(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here