Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm excel hay sử dụng trong kế toán

Các hàm Excel hay sử dụng trong kế toán sẽ giúp dân kế toán xử lý nhanh các thao tác như tính tổng, tìm tra cứu thông tin, đếm các số,…

Các hàm excel hay sử dụng trong kế toán

1. Hàm IF

Cú pháp: If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

2. Hàm SUMIF

Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những điều kiện đưa vào.

 Cú pháp: Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

3. Hàm VLOOKUP

Trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm.

Cú pháp: Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X).

4. Hàm SUBTOTAL:

Trong kế toán thường chỉ dùng đến số chức năng là số 9, số 9 tương ứng với hàm SUM (tính tổng)

Cú pháp: SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

5. Hàm AND

Cú pháp: And(đối 1, đối 2,..).

6. Hàm SUM

Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Cú pháp:   SUM(Number1, Number2…)

7. Hàm OR

Cú pháp:   OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

8. Hàm MAX:

Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Cú pháp:   MAX(Number1, Number2…)

9. Hàm MIN

Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

Cú pháp:   MIN(Number1, Number2…)

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>