Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Dù là người mới sử dụng hay người đã có kinh nghiệm với Excel đều cần phải biết đến các hàm tính tổng có điều kiện trong excel. Công thức cũng rất đơn giản, dễ áp dụng. 

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

1.Hàm DSUM: Cộng các số trong một trường hay một cột của một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu ứng với các điều kiện mà người dùng đã đặt trước.

Cú pháp hàm: DSUM(database, field, criteria)

2.Hàm SUMIF: Là hàm tính tổng có điều kiện

Cấu Trúc : SUMIF(range, criteria,sum_range)

3.Hàm SUMIFS: Hàm tính tổng thỏa mãn  nhiều điều kiện trong Excel

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

-sum_range: Vùng cần tính tổng.

– criteria_range1: Vùng điều kiện cần tính tổng, tham số bắt buộc.

– criteria1: Tiêu chí xác định điều kiện, là tham số bắt buộc.

– criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2criteria2.

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>