Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Dù là người mới hay người đã có kinh nghiệm với Excel đều cần phải biết các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

1.Hàm DSUM:

 DSUM(database, field, criteria)

2.Hàm SUMIF: Là hàm tính tổng có điều kiện

SUMIF(range, criteria,sum_range)

3.Hàm SUMIFS: Tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện

 =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

-sum_range: Vùng cần tính tổng.

– criteria_range1: Vùng điều kiện, tham số bắt buộc.

– criteria1: Tiêu chí xác định điều kiện.

– criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các  điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2criteria2.

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>