Rate this post

Dù là người mới hay người đã có kinh nghiệm với Excel đều cần phải biết các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

1.Hàm DSUM:

 DSUM(database, field, criteria)

2.Hàm SUMIF: Là hàm tính tổng có điều kiện

SUMIF(range, criteria,sum_range)

3.Hàm SUMIFS: Tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện

  Add in chuyển số thành chữ trong excel 2007

 =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

-sum_range: Vùng cần tính tổng.

– criteria_range1: Vùng điều kiện, tham số bắt buộc.

– criteria1: Tiêu chí xác định điều kiện.

– criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các  điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2criteria2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here