Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Dù là người mới hay người đã có kinh nghiệm với Excel đều cần phải biết các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

Các hàm tính tổng có điều kiện trong excel

1.Hàm DSUM:

 DSUM(database, field, criteria)

2.Hàm SUMIF: Là hàm tính tổng có điều kiện

SUMIF(range, criteria,sum_range)

3.Hàm SUMIFS: Tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện

 =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…).

Trong đó:

-sum_range: Vùng cần tính tổng.

– criteria_range1: Vùng điều kiện, tham số bắt buộc.

– criteria1: Tiêu chí xác định điều kiện.

– criteria_range2, criteria2: Tùy chọn các  điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp criteria_range2criteria2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *