Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng

Trong Excel có hàng trăm hàm khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết hết được. Thay vì nhớ nhiều hàm  bạn nên học có chọn lọc các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng thường dùng nhất và phổ biến nhất trong Excel.

Các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng

1. HÀM SUM (Tính tổng)

Cú pháp:

=SUM (X1,X2..), trong đó X1 và X2 là các số cần tính tổng.

2. HÀM PRODUCT (Hàm nhân)

Có công thức như sau: =PRODUCT(X1:X2…) và nhấn Enter để thực hiện.

3. HÀM SUMIF (Hàm điều kiện)

Là hàm tính tổng có điều kiện.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

4. HÀM IF

Cú pháp:

=IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2) . Nếu đúng với điều kiện thì kết quả sẽ trả về là Giá trị 1, còn sai thì sẽ trả về là Giá trị 2.

5. HÀM LEFT

Lọc giá trị bên trái của chuỗi.

Cú pháp:

=LEFT(Text,N)

6. HÀM AND

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE.

Cú pháp:

=AND (Logical1, Logical2, ….)

7. HÀM OR

Cú pháp sau:

=OR (N1, N2…)

8. HÀM AVERAGE (Tính giá trị trung bình)

Là hàm tính giá trị trung bình của các con số đã chọn.
Cú pháp:
=AVERAGE(Number1, Number2…)

9. HÀM MIN, MAX (Lọc ra số nhỏ nhất hoặc là lớn nhất)

Cách sử dụng như sau, ví dụ bạn muốn lọc ra số nhỏ nhất trong các số từ A1 đến G 1 thì ta sẽ sử dụng cú pháp: =MIN(A1;G1) và nhấn Enter.

10. HÀM NETWORKDAYS (Tính số ngày làm việc)

Cú pháp:

=NETWORKDAYS().

11. HÀM NOW () – Hiển thị thời gian và ngày giờ ở thời điểm hiện tại

Cú pháp:

=now() và nhấn Enter

12. HÀM CONCATENATE (Nối nội dung giữa các ô tính)

Cú pháp:

=CONCATENATE(Text1;Text2…)

13. Hàm vlookup

Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị theo cột kèm theo điều kiện tham chiếu.

Cú pháp:

=VLOOKUP (điều kiện tìm kiếm,vùng dữ liệu cần tìm kiếm,số cột tìm kiếm,kiểu tìm kiếm 0/1)

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn !

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>