Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng

Trong Excel có hàng trăm hàm khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết hết được. Thay vì nhớ nhiều hàm  bạn nên học các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng thường dùng nhất trong Excel.

Các hàm trong excel 2010 và cách sử dụng

1. HÀM SUM (Tính tổng)

=SUM (X1,X2..), trong đó X1 và X2 là các số cần tính tổng.

2. HÀM PRODUCT (Hàm nhân)

=PRODUCT(X1:X2…) và nhấn Enter để thực hiện.

3. HÀM SUMIF (Hàm điều kiện)

SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

4. HÀM IF

=IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2) 

5. HÀM LEFT

=LEFT(Text,N)

6. HÀM AND

=AND (Logical1, Logical2, ….)

7. HÀM OR

=OR (N1, N2…)

8. HÀM AVERAGE (Tính giá trị trung bình)

=AVERAGE(Number1, Number2…)

9. HÀM MIN, MAX (Lọc ra số nhỏ nhất hoặc là lớn nhất)

=MIN(A1;G1) và nhấn Enter.

10. HÀM NETWORKDAYS (Tính số ngày làm việc)

=NETWORKDAYS().

11. HÀM NOW () – Hiển thị thời gian và ngày giờ ở thời điểm hiện tại

Cú pháp:

=now() và nhấn Enter

12. HÀM CONCATENATE 

=CONCATENATE(Text1;Text2…)

13. Hàm vlookup

=VLOOKUP (điều kiện tìm kiếm,vùng dữ liệu cần tìm kiếm,số cột tìm kiếm,kiểu tìm kiếm 0/1)

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn !

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>