Take a fresh look at your lifestyle.

Các hàm trong excel và ví dụ cụ thể

0 20

Để có thể sử dụng thành thạo các hàm excel bạn cần tìm hiểu kỹ các hàm trong excel và ví dụ cụ thể. Chúng ta không thể học được tất cả các hàm trong excel. Bạn chỉ nên học các hàm cơ bản là có thể dùng excel rồi. Một số hàm ví dụ:

Các hàm trong excel và ví dụ cụ thể

1.Hàm IF:  trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE.

Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false)

Cách nhận biết: bài toán chứa từ “Nếu… thì..”

Ví dụ: Nếu điểm >9 thì xếp loại giỏi còn lại thì xếp loại khá

IF(điểm>9,”giỏi”,”khá”)

2.Hàm AND: trả về giá trị TRUE khi cả 2 điều kiện phải là TRUE

Cú pháp: AND(logical1,logical2,..

Ví dụ cụ thể: Điểm >9 và hạnh kiểm tốt. Phân tích: nó sẽ trả về giá trị TRUE nếu trong bảng có giá trị nào thỏa mãn cả 2 điều kiện là điểm >9 và hạnh kiểm tốt

AND(điểm>9,HK=”tốt”)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.