Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các hàm trong excel và ví dụ cụ thể

Để có thể sử dụng thành thạo các hàm excel bạn cần học học, tìm hiểu kỹ các hàm trong excel và ví dụ cụ thể. Đồng thời làm thật nhiều bài tập để vận dụng kiến thức áp dụng thực tế. Chúng ta không thể học hết được danh sách hàm trong excel đầy đủ. Bạn chỉ nên học các hàm cơ bản là có thể thoải mái dùng excel rồi. Một số hàm ví dụ:

Các hàm trong excel và ví dụ cụ thể

1.Hàm IF:  trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE.

Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false)

Dấu hiệu nhận biết: bài toán chứa từ “Nếu… thì..”

Ví dụ: Nếu điểm >8 thì xếp loại giỏi còn trường hợp khác thì xếp loại khá

IF(điểm>8,”giỏi”,”khá”)

2.Hàm AND: trả về giá trị TRUE khi đồng thời cả 2 điều kiện phải là TRUE

Cú pháp: AND(logical1,logical2,..

Dấu hiệu nhận biết: bài toán có từ “và”

Ví dụ: Điểm >8 và hạnh kiểm tốt. Phân tích: nó sẽ trả về giá trị TRUE nếu trong bảng có giá trị nào thỏa mãn cả 2 điều kiện là điểm >8 và hạnh kiểm tốt

AND(điểm>8,HK=”tốt”)

Giới thiệu Huyền

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>