Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với thành phố Đà Nẵng hiện nay có Cấp huyện (6 quận,  2 huyện ) và Cấp xã ( 45 phường và 11 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Thành Phố Đà Nẵng Ở Đâu ?

Thành Phố Đà Nẵng có bao nhiêu quận huyện

Quận Liên Chiểu có bao nhiêu phường

Phường Hòa Hiệp Bắc
Phường Hòa Hiệp Nam
Phường Hòa Khánh Bắc
Phường Hòa Khánh Nam
Phường Hòa Minh
Phường Tam Thuận
Phường Thanh Khê Tây
Phường Thanh Khê Đông
Phường Xuân Hà
Phường Tân Chính
Phường Chính Gián
Phường Vĩnh Trung
Phường Thạc Gián
Phường An Khê
Phường Hòa Khê

Quận Hải Châu có bao nhiêu phường

Phường Thanh Bình
Phường Thuận Phước
Phường Thạch Thang
Phường Hải Châu I
Phường Hải Châu II
Phường Phước Ninh
Phường Hòa Thuận Tây
Phường Hòa Thuận Đông
Phường Nam Dương
Phường Bình Hiên
Phường Bình Thuận
Phường Hòa Cường Bắc
Phường Hòa Cường Nam

Quận Sơn Trà có bao nhiêu phường

Phường Thọ Quang
Phường Nại Hiên Đông
Phường Mân Thái
Phường An Hải Bắc
Phường Phước Mỹ
Phường An Hải Tây
Phường An Hải Đông

Quận Ngũ Hành Sơn có bao nhiêu phường

Phường Mỹ An
Phường Khuê Mỹ
Phường Hoà Quý
Phường Hoà Hải

Quận Cẩm Lệ có bao nhiêu phường

Phường Khuê Trung
Phường Hòa Phát
Phường Hòa An
Phường Hòa Thọ Tây
Phường Hòa Thọ Đông
Phường Hòa Xuân

Huyện Hòa Vang có bao nhiêu xã

Xã Hòa Bắc
Xã Hòa Liên
Xã Hòa Ninh
Xã Hòa Sơn
Xã Hòa Nhơn
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Châu
Xã Hòa Tiến
Xã Hòa Phước
Xã Hòa Khương

Huyện Hoàng Sa là một huyện của Đà Nẵng

Thành Phố Đà Nẵng Có Bao Nhiêu Phường

Phường Hòa Hiệp Bắc
Phường Hòa Hiệp Nam
Phường Hòa Khánh Bắc
Phường Hòa Khánh Nam
Phường Hòa Minh
Phường Tam Thuận
Phường Thanh Khê Tây
Phường Thanh Khê Đông
Phường Xuân Hà
Phường Tân Chính
Phường Chính Gián
Phường Vĩnh Trung
Phường Thạc Gián
Phường An Khê
Phường Hòa Khê
Phường Thanh Bình
Phường Thuận Phước
Phường Thạch Thang
Phường Hải Châu I
Phường Hải Châu II
Phường Phước Ninh
Phường Hòa Thuận Tây
Phường Hòa Thuận Đông
Phường Nam Dương
Phường Bình Hiên
Phường Bình Thuận
Phường Hòa Cường Bắc
Phường Hòa Cường Nam
Phường Thọ Quang
Phường Nại Hiên Đông
Phường Mân Thái
Phường An Hải Bắc
Phường Phước Mỹ
Phường An Hải Tây
Phường An Hải Đông
Phường Mỹ An
Phường Khuê Mỹ
Phường Hoà Quý
Phường Hoà Hải
Phường Khuê Trung
Phường Hòa Phát
Phường Hòa An
Phường Hòa Thọ Tây
Phường Hòa Thọ Đông
Phường Hòa Xuân

Thành Phố Đà Nẵng có bao nhiêu xã

Xã Hòa Bắc
Xã Hòa Liên
Xã Hòa Ninh
Xã Hòa Sơn
Xã Hòa Nhơn
Xã Hòa Phú
Xã Hòa Phong
Xã Hòa Châu
Xã Hòa Tiến
Xã Hòa Phước
Xã Hòa Khương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here