Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với Thành Phố Hải Phòng hiện nay có Cấp huyện (7 quận , 6 huyện ngoài thành, 2 huyện đảo ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 66 phường và 141 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Thành Phố Hải Phòng Ở Đâu ?

Thành Phố Hải Phòng Có Bao Nhiêu Quận Huyện

Quận Hồng Bàng có bao nhiêu phường

Phường Quán Toan
Phường Hùng Vương
Phường Sở Dầu
Phường Thượng Lý
Phường Hạ Lý
Phường Minh Khai
Phường Trại Chuối
Phường Hoàng Văn Thụ
Phường Phan Bội Châu

Quận Ngô Quyền có bao nhiêu phường

Phường Máy Chai
Phường Máy Tơ
Phường Vạn Mỹ
Phường Cầu Tre
Phường Lạc Viên
Phường Gia Viên
Phường Đông Khê
Phường Cầu Đất
Phường Lê Lợi
Phường Đằng Giang
Phường Lạch Tray
Phường Đổng Quốc Bình

Quận Lê Chân có bao nhiêu phường

Phường Cát Dài
Phường An Biên
Phường Lam Sơn
Phường An Dương
Phường Trần Nguyên Hãn
Phường Hồ Nam
Phường Trại Cau
Phường Dư Hàng
Phường Hàng Kênh
Phường Đông Hải
Phường Niệm Nghĩa
Phường Nghĩa Xá
Phường Dư Hàng Kênh
Phường Kênh Dương
Phường Vĩnh Niệm

Quận Hải An có bao nhiêu phường

Phường Đông Hải 1
Phường Đông Hải 2
Phường Đằng Lâm
Phường Thành Tô
Phường Đằng Hải
Phường Nam Hải
Phường Cát Bi
Phường Tràng Cát

Quận Kiến An có bao nhiêu phường

Phường Quán Trữ
Phường Lãm Hà
Phường Đồng Hoà
Phường Bắc Sơn
Phường Nam Sơn
Phường Ngọc Sơn
Phường Trần Thành Ngọ
Phường Văn Đẩu
Phường Phù Liễn
Phường Tràng Minh

Quận Đồ Sơn có bao nhiêu phường

Phường Ngọc Xuyên
Phường Hải Sơn
Phường Vạn Hương
Phường Minh Đức
Phường Bàng La
Phường Hợp Đức

Quận Dương Kinh có bao nhiêu phường

Phường Đa Phúc
Phường Hưng Đạo
Phường Anh Dũng
Phường Hải Thành
Phường Hoà Nghĩa
Phường Tân Thành

Huyện Thuỷ Nguyên có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Núi Đèo
Thị trấn Minh Đức
Xã Lại Xuân
Xã An Sơn
Xã Kỳ Sơn
Xã Liên Khê
Xã Lưu Kiếm
Xã Lưu Kỳ
Xã Gia Minh
Xã Gia Đức
Xã Minh Tân
Xã Phù Ninh
Xã Quảng Thanh
Xã Chính Mỹ
Xã Kênh Giang
Xã Hợp Thành
Xã Cao Nhân
Xã Mỹ Đồng
Xã Đông Sơn
Xã Hoà Bình
Xã Trung Hà
Xã An Lư
Xã Thuỷ Triều
Xã Ngũ Lão
Xã Phục Lễ
Xã Tam Hưng
Xã Phả Lễ
Xã Lập Lễ
Xã Kiền Bái
Xã Thiên Hương
Xã Thuỷ Sơn
Xã Thuỷ Đường
Xã Hoàng Động
Xã Lâm Động
Xã Hoa Động
Xã Tân Dương
Xã Dương Quan

Huyện An Dương có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn An Dương
Xã Lê Thiện
Xã Đại Bản
Xã An Hoà
Xã Hồng Phong
Xã Tân Tiến
Xã An Hưng
Xã An Hồng
Xã Bắc Sơn
Xã Nam Sơn
Xã Lê Lợi
Xã Đặng Cương
Xã Đồng Thái
Xã Quốc Tuấn
Xã An Đồng
Xã Hồng Thái

Huyện An Lão có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn An Lão
Xã Bát Trang
Xã Trường Thọ
Xã Trường Thành
Xã An Tiến
Xã Quang Hưng
Xã Quang Trung
Xã Quốc Tuấn
Xã An Thắng
Thị trấn Trường Sơn
Xã Tân Dân
Xã Thái Sơn
Xã Tân Viên
Xã Mỹ Đức
Xã Chiến Thắng
Xã An Thọ
Xã An Thái

Huyện Kiến Thuỵ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Núi Đối
Xã Đông Phương
Xã Thuận Thiên
Xã Hữu Bằng
Xã Đại Đồng
Xã Ngũ Phúc
Xã Kiến Quốc
Xã Du Lễ
Xã Thuỵ Hương
Xã Thanh Sơn
Xã Minh Tân
Xã Đại Hà
Xã Ngũ Đoan
Xã Tân Phong
Xã Tân Trào
Xã Đoàn Xá
Xã Tú Sơn
Xã Đại Hợp

Huyện Tiên Lãng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tiên Lãng
Xã Đại Thắng
Xã Tiên Cường
Xã Tự Cường
Xã Quyết Tiến
Xã Khởi Nghĩa
Xã Tiên Thanh
Xã Cấp Tiến
Xã Kiến Thiết
Xã Đoàn Lập
Xã Bạch Đằng
Xã Quang Phục
Xã Toàn Thắng
Xã Tiên Thắng
Xã Tiên Minh
Xã Bắc Hưng
Xã Nam Hưng
Xã Hùng Thắng
Xã Tây Hưng
Xã Đông Hưng
Xã Vinh Quang

Huyện Vĩnh Bảo có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vĩnh Bảo
Xã Dũng Tiến
Xã Giang Biên
Xã Thắng Thuỷ
Xã Trung Lập
Xã Việt Tiến
Xã Vĩnh An
Xã Vĩnh Long
Xã Hiệp Hoà
Xã Hùng Tiến
Xã An Hoà
Xã Tân Hưng
Xã Tân Liên
Xã Nhân Hoà
Xã Tam Đa
Xã Hưng Nhân
Xã Vinh Quang
Xã Đồng Minh
Xã Thanh Lương
Xã Liên Am
Xã Lý Học
Xã Tam Cường
Xã Hoà Bình
Xã Tiền Phong
Xã Vĩnh Phong
Xã Cộng Hiền
Xã Cao Minh
Xã Cổ Am
Xã Vĩnh Tiến
Xã Trấn Dương

Huyện Cát Hải có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cát Bà
Thị trấn Cát Hải
Xã Nghĩa Lộ
Xã Đồng Bài
Xã Hoàng Châu
Xã Văn Phong
Xã Phù Long
Xã Gia Luận
Xã Hiền Hào
Xã Trân Châu
Xã Việt Hải
Xã Xuân Đám

Huyện Bạch Long Vĩ

Thành phố Hải Phòng Có bao nhiêu phường

Phường Quán Toan
Phường Hùng Vương
Phường Sở Dầu
Phường Thượng Lý
Phường Hạ Lý
Phường Minh Khai
Phường Trại Chuối
Phường Hoàng Văn Thụ
Phường Phan Bội Châu
Phường Máy Chai
Phường Máy Tơ
Phường Vạn Mỹ
Phường Cầu Tre
Phường Lạc Viên
Phường Gia Viên
Phường Đông Khê
Phường Cầu Đất
Phường Lê Lợi
Phường Đằng Giang
Phường Lạch Tray
Phường Đổng Quốc Bình
Phường Cát Dài
Phường An Biên
Phường Lam Sơn
Phường An Dương
Phường Trần Nguyên Hãn
Phường Hồ Nam
Phường Trại Cau
Phường Dư Hàng
Phường Hàng Kênh
Phường Đông Hải
Phường Niệm Nghĩa
Phường Nghĩa Xá
Phường Dư Hàng Kênh
Phường Kênh Dương
Phường Vĩnh Niệm
Phường Đông Hải 1
Phường Đông Hải 2
Phường Đằng Lâm
Phường Thành Tô
Phường Đằng Hải
Phường Nam Hải
Phường Cát Bi
Phường Tràng Cát
Phường Quán Trữ
Phường Lãm Hà
Phường Đồng Hoà
Phường Bắc Sơn
Phường Nam Sơn
Phường Ngọc Sơn
Phường Trần Thành Ngọ
Phường Văn Đẩu
Phường Phù Liễn
Phường Tràng Minh
Phường Ngọc Xuyên
Phường Hải Sơn
Phường Vạn Hương
Phường Minh Đức
Phường Bàng La
Phường Hợp Đức
Phường Đa Phúc
Phường Hưng Đạo
Phường Anh Dũng
Phường Hải Thành
Phường Hoà Nghĩa
Phường Tân Thành

Thành Phố Hải Phòng có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Núi Đèo
Thị trấn Minh Đức
Thị trấn An Dương
Thị trấn An Lão
Thị trấn Trường Sơn
Thị trấn Núi Đối
Thị trấn Tiên Lãng
Thị trấn Vĩnh Bảo
Thị trấn Cát Bà
Thị trấn Cát Hải

Thành Phố Hải Phòng có bao nhiêu xã

Xã Lại Xuân
Xã An Sơn
Xã Kỳ Sơn
Xã Liên Khê
Xã Lưu Kiếm
Xã Lưu Kỳ
Xã Gia Minh
Xã Gia Đức
Xã Minh Tân
Xã Phù Ninh
Xã Quảng Thanh
Xã Chính Mỹ
Xã Kênh Giang
Xã Hợp Thành
Xã Cao Nhân
Xã Mỹ Đồng
Xã Đông Sơn
Xã Hoà Bình
Xã Trung Hà
Xã An Lư
Xã Thuỷ Triều
Xã Ngũ Lão
Xã Phục Lễ
Xã Tam Hưng
Xã Phả Lễ
Xã Lập Lễ
Xã Kiền Bái
Xã Thiên Hương
Xã Thuỷ Sơn
Xã Thuỷ Đường
Xã Hoàng Động
Xã Lâm Động
Xã Hoa Động
Xã Tân Dương
Xã Dương Quan
Xã Lê Thiện
Xã Đại Bản
Xã An Hoà
Xã Hồng Phong
Xã Tân Tiến
Xã An Hưng
Xã An Hồng
Xã Bắc Sơn
Xã Nam Sơn
Xã Lê Lợi
Xã Đặng Cương
Xã Đồng Thái
Xã Quốc Tuấn
Xã An Đồng
Xã Hồng Thái
Xã Bát Trang
Xã Trường Thọ
Xã Trường Thành
Xã An Tiến
Xã Quang Hưng
Xã Quang Trung
Xã Quốc Tuấn
Xã An Thắng
Xã Tân Dân
Xã Thái Sơn
Xã Tân Viên
Xã Mỹ Đức
Xã Chiến Thắng
Xã An Thọ
Xã An Thái
Xã Đông Phương
Xã Thuận Thiên
Xã Hữu Bằng
Xã Đại Đồng
Xã Ngũ Phúc
Xã Kiến Quốc
Xã Du Lễ
Xã Thuỵ Hương
Xã Thanh Sơn
Xã Minh Tân
Xã Đại Hà
Xã Ngũ Đoan
Xã Tân Phong
Xã Tân Trào
Xã Đoàn Xá
Xã Tú Sơn
Xã Đại Hợp
Xã Đại Thắng
Xã Tiên Cường
Xã Tự Cường
Xã Quyết Tiến
Xã Khởi Nghĩa
Xã Tiên Thanh
Xã Cấp Tiến
Xã Kiến Thiết
Xã Đoàn Lập
Xã Bạch Đằng
Xã Quang Phục
Xã Toàn Thắng
Xã Tiên Thắng
Xã Tiên Minh
Xã Bắc Hưng
Xã Nam Hưng
Xã Hùng Thắng
Xã Tây Hưng
Xã Đông Hưng
Xã Vinh Quang
Xã Dũng Tiến
Xã Giang Biên
Xã Thắng Thuỷ
Xã Trung Lập
Xã Việt Tiến
Xã Vĩnh An
Xã Vĩnh Long
Xã Hiệp Hoà
Xã Hùng Tiến
Xã An Hoà
Xã Tân Hưng
Xã Tân Liên
Xã Nhân Hoà
Xã Tam Đa
Xã Hưng Nhân
Xã Vinh Quang
Xã Đồng Minh
Xã Thanh Lương
Xã Liên Am
Xã Lý Học
Xã Tam Cường
Xã Hoà Bình
Xã Tiền Phong
Xã Vĩnh Phong
Xã Cộng Hiền
Xã Cao Minh
Xã Cổ Am
Xã Vĩnh Tiến
Xã Trấn Dương
Xã Nghĩa Lộ
Xã Đồng Bài
Xã Hoàng Châu
Xã Văn Phong
Xã Phù Long
Xã Gia Luận
Xã Hiền Hào
Xã Trân Châu
Xã Việt Hải
Xã Xuân Đám

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here