Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bắc Kạn hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 9 huyện ) và Cấp xã ( 15 thị trấn, 10 phường và 184 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bắc Cạn ở đâu ?

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu huyện, thành phố

Thành Phố Bắc Kạn có bao nhiêu phường xã

Phường Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Sông Cầu
Phường Đức Xuân
Phường Phùng Chí Kiên
Phường Huyền Tụng
Xã Dương Quang
Xã Nông Thượng
Phường Xuất Hóa

Huyện Pác Nặm có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Bằng Thành
Xã Nhạn Môn
Xã Bộc Bố
Xã Công Bằng
Xã Giáo Hiệu
Xã Xuân La
Xã An Thắng
Xã Cổ Linh
Xã Nghiên Loan
Xã Cao Tân

Huyện Ba Bể có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Chợ Rã
Xã Bành Trạch
Xã Phúc Lộc
Xã Hà Hiệu
Xã Cao Thượng
Xã Khang Ninh
Xã Nam Mẫu
Xã Thượng Giáo
Xã Địa Linh
Xã Yến Dương
Xã Chu Hương
Xã Quảng Khê
Xã Mỹ Phương
Xã Hoàng Trĩ
Xã Đồng Phúc

Huyện Ngân Sơn có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Nà Phặc
Xã Thượng Ân
Xã Bằng Vân
Xã Cốc Đán
Xã Trung Hoà
Xã Đức Vân
Xã Vân Tùng
Xã Thượng Quan
Xã Hiệp Lực
Xã Thuần Mang

Huyện Bạch Thông có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Phủ Thông
Xã Vi Hương
Xã Sĩ Bình
Xã Vũ Muộn
Xã Đôn Phong
Xã Lục Bình
Xã Tân Tú
Xã Nguyên Phúc
Xã Cao Sơn
Xã Quân Hà
Xã Cẩm Giàng
Xã Mỹ Thanh
Xã Dương Phong
Xã Quang Thuận

Huyện Chợ Đồn có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Bằng Lũng
Xã Xuân Lạc
Xã Nam Cường
Xã Đồng Lạc
Xã Tân Lập
Xã Bản Thi
Xã Quảng Bạch
Xã Bằng Phúc
Xã Yên Thịnh
Xã Yên Thượng
Xã Phương Viên
Xã Ngọc Phái
Xã Đồng Thắng
Xã Lương Bằng
Xã Bằng Lãng
Xã Đại Sảo
Xã Nghĩa Tá
Xã Yên Mỹ
Xã Bình Trung
Xã Yên Phong

Huyện Chợ Mới có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Đồng Tâm
Xã Tân Sơn
Xã Thanh Vận
Xã Mai Lạp
Xã Hoà Mục
Xã Thanh Mai
Xã Cao Kỳ
Xã Nông Hạ
Xã Yên Cư
Xã Thanh Thịnh
Xã Yên Hân
Xã Như Cố
Xã Bình Văn
Xã Quảng Chu

Huyện Na Rì có bao nhiêu xã , thị trấn

Xã Văn Vũ
Xã Văn Lang
Xã Lương Thượng
Xã Kim Hỷ
Xã Cường Lợi
Thị trấn Yến Lạc
Xã Kim Lư
Xã Sơn Thành
Xã Văn Minh
Xã Côn Minh
Xã Cư Lễ
Xã Trần Phú
Xã Quang Phong
Xã Dương Sơn
Xã Xuân Dương
Xã Đổng Xá
Xã Liêm Thuỷ

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu phường

Phường Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Sông Cầu
Phường Đức Xuân
Phường Phùng Chí Kiên
Phường Huyền Tụng
Phường Xuất Hóa

 

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Chợ Rã
Thị trấn Nà Phặc
Thị trấn Phủ Thông
Thị trấn Bằng Lũng
Thị trấn Đồng Tâm
Thị trấn Yến Lạc

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu xã

Xã Dương Quang
Xã Nông Thượng
Xã Bằng Thành
Xã Nhạn Môn
Xã Bộc Bố
Xã Công Bằng
Xã Giáo Hiệu
Xã Xuân La
Xã An Thắng
Xã Cổ Linh
Xã Nghiên Loan
Xã Cao Tân
Xã Bành Trạch
Xã Phúc Lộc
Xã Hà Hiệu
Xã Cao Thượng
Xã Khang Ninh
Xã Nam Mẫu
Xã Thượng Giáo
Xã Địa Linh
Xã Yến Dương
Xã Chu Hương
Xã Quảng Khê
Xã Mỹ Phương
Xã Hoàng Trĩ
Xã Đồng Phúc
Xã Thượng Ân
Xã Bằng Vân
Xã Cốc Đán
Xã Trung Hoà
Xã Đức Vân
Xã Vân Tùng
Xã Thượng Quan
Xã Hiệp Lực
Xã Thuần Mang
Xã Vi Hương
Xã Sĩ Bình
Xã Vũ Muộn
Xã Đôn Phong
Xã Lục Bình
Xã Tân Tú
Xã Nguyên Phúc
Xã Cao Sơn
Xã Quân Hà
Xã Cẩm Giàng
Xã Mỹ Thanh
Xã Dương Phong
Xã Quang Thuận
Xã Xuân Lạc
Xã Nam Cường
Xã Đồng Lạc
Xã Tân Lập
Xã Bản Thi
Xã Quảng Bạch
Xã Bằng Phúc
Xã Yên Thịnh
Xã Yên Thượng
Xã Phương Viên
Xã Ngọc Phái
Xã Đồng Thắng
Xã Lương Bằng
Xã Bằng Lãng
Xã Đại Sảo
Xã Nghĩa Tá
Xã Yên Mỹ
Xã Bình Trung
Xã Yên Phong
Xã Tân Sơn
Xã Thanh Vận
Xã Mai Lạp
Xã Hoà Mục
Xã Thanh Mai
Xã Cao Kỳ
Xã Nông Hạ
Xã Yên Cư
Xã Thanh Thịnh
Xã Yên Hân
Xã Như Cố
Xã Bình Văn
Xã Quảng Chu
Xã Văn Vũ
Xã Văn Lang
Xã Lương Thượng
Xã Kim Hỷ
Xã Cường Lợi
Xã Kim Lư
Xã Sơn Thành
Xã Văn Minh
Xã Côn Minh
Xã Cư Lễ
Xã Trần Phú
Xã Quang Phong
Xã Dương Sơn
Xã Xuân Dương
Xã Đổng Xá
Xã Liêm Thuỷ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here