Các Huyện Của Tỉnh Bắc Giang – Hành Chính Tỉnh Bắc Giang

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bắc Giang hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 9 huyện ) và Cấp xã ( 15 thị trấn, 10 phường và 184 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bắc Giang ở đâu ?

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu huyện, thành phố

Thành phố bắc giang có bao nhiêu phường xã

Phường Thọ Xương
Phường Trần Nguyên Hãn
Phường Ngô Quyền
Phường Hoàng Văn Thụ
Phường Trần Phú
Phường Mỹ Độ
Phường Lê Lợi
Xã Song Mai
Phường Xương Giang
Phường Đa Mai
Phường Dĩnh Kế
Xã Dĩnh Trì
Xã Tân Mỹ
Xã Đồng Sơn
Xã Tân Tiến
Xã Song Khê

Huyện Yên Thế có bao nhiêu xã, thị trấn

Xã Đồng Tiến
Xã Canh Nậu
Xã Xuân Lương
Xã Tam Tiến
Xã Đồng Vương
Xã Đồng Hưu
Xã Đồng Tâm
Xã Tam Hiệp
Xã Tiến Thắng
Xã Hồng Kỳ
Xã Đồng Lạc
Xã Đông Sơn
Xã Tân Hiệp
Xã Hương Vĩ
Xã Đồng Kỳ
Xã An Thượng
Thị trấn Phồn Xương
Xã Tân Sỏi
Thị trấn Bố Hạ

Huyện Tân Yên có bao nhiêu xã, thị trấn

Xã Lan Giới
Thị trấn Nhã Nam
Xã Tân Trung
Xã Đại Hóa
Xã Quang Tiến
Xã Phúc Sơn
Xã An Dương
Xã Phúc Hòa
Xã Liên Sơn
Xã Hợp Đức
Xã Lam Cốt
Xã Cao Xá
Thị trấn Cao Thượng
Xã Việt Ngọc
Xã Song Vân
Xã Ngọc Châu
Xã Ngọc Vân
Xã Việt Lập
Xã Liên Chung
Xã Ngọc Thiện
Xã Ngọc Lý
Xã Quế Nham
  Các Huyện Của Tỉnh Đồng Tháp – Hành Chính Tỉnh Đồng Tháp

Huyện Lạng Giang có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Vôi
Xã Nghĩa Hòa
Xã Nghĩa Hưng
Xã Quang Thịnh
Xã Hương Sơn
Xã Đào Mỹ
Xã Tiên Lục
Xã An Hà
Thị trấn Kép
Xã Mỹ Hà
Xã Hương Lạc
Xã Dương Đức
Xã Tân Thanh
Xã Yên Mỹ
Xã Tân Hưng
Xã Mỹ Thái
Xã Xương Lâm
Xã Xuân Hương
Xã Tân Dĩnh
Xã Đại Lâm
Xã Thái Đào

Huyện Lục Nam có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Đồi Ngô
Xã Đông Hưng
Xã Đông Phú
Xã Tam Dị
Xã Bảo Sơn
Xã Bảo Đài
Xã Thanh Lâm
Xã Tiên Nha
Xã Trường Giang
Xã Phương Sơn
Xã Chu Điện
Xã Cương Sơn
Xã Nghĩa Phương
Xã Vô Tranh
Xã Bình Sơn
Xã Lan Mẫu
Xã Yên Sơn
Xã Khám Lạng
Xã Huyền Sơn
Xã Trường Sơn
Xã Lục Sơn
Xã Bắc Lũng
Xã Vũ Xá
Xã Cẩm Lý
Xã Đan Hội
Thị trấn Chũ
Xã Cấm Sơn
Xã Tân Sơn
Xã Phong Minh
Xã Phong Vân
Xã Xa Lý
Xã Hộ Đáp
Xã Sơn Hải
Xã Thanh Hải
Xã Kiên Lao
Xã Biên Sơn
Xã Kiên Thành
Xã Hồng Giang
Xã Kim Sơn
Xã Tân Hoa
Xã Giáp Sơn
Xã Biển Động
Xã Quý Sơn
Xã Trù Hựu
Xã Phì Điền
Xã Tân Quang
Xã Đồng Cốc
Xã Tân Lập
Xã Phú Nhuận
Xã Mỹ An
Xã Nam Dương
Xã Tân Mộc
Xã Đèo Gia
Xã Phượng Sơn

Huyện Sơn Động có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn An Châu
Thị trấn Tây Yên Tử
Xã Vân Sơn
Xã Hữu Sản
Xã Đại Sơn
Xã Phúc Sơn
Xã Giáo Liêm
Xã Cẩm Đàn
Xã An Lạc
Xã Vĩnh An
Xã Yên Định
Xã Lệ Viễn
Xã An Bá
Xã Tuấn Đạo
Xã Dương Hưu
Xã Long Sơn
Xã Thanh Luận

Huyện Yên Dũng có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Nham Biền
Thị trấn Tân An
Xã Lão Hộ
Xã Hương Gián
Xã Quỳnh Sơn
Xã Nội Hoàng
Xã Tiền Phong
Xã Xuân Phú
Xã Tân Liễu
Xã Trí Yên
Xã Lãng Sơn
Xã Yên Lư
Xã Tiến Dũng
Xã Đức Giang
Xã Cảnh Thụy
Xã Tư Mại
Xã Đồng Việt
Xã Đồng Phúc
  Các Huyện Của Tỉnh Long An – Hành Chính Tỉnh Long An

Huyện Việt Yên có bao nhiêu xã , thị trấn

Xã Thượng Lan
Xã Việt Tiến
Xã Nghĩa Trung
Xã Minh Đức
Xã Hương Mai
Xã Tự Lạn
Thị trấn Bích Động
Xã Trung Sơn
Xã Hồng Thái
Xã Tiên Sơn
Xã Tăng Tiến
Xã Quảng Minh
Thị trấn Nếnh
Xã Ninh Sơn
Xã Vân Trung
Xã Vân Hà
Xã Quang Châu

Huyện Hiệp Hòa có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Đồng Tân
Xã Thanh Vân
Xã Hoàng Lương
Xã Hoàng Vân
Xã Hoàng Thanh
Xã Hoàng An
Xã Ngọc Sơn
Xã Thái Sơn
Xã Hòa Sơn
Thị trấn Thắng
Xã Quang Minh
Xã Lương Phong
Xã Hùng Sơn
Xã Đại Thành
Xã Thường Thắng
Xã Hợp Thịnh
Xã Danh Thắng
Xã Mai Trung
Xã Đoan Bái
Xã Bắc Lý
Xã Xuân Cẩm
Xã Hương Lâm
Xã Đông Lỗ
Xã Châu Minh
Xã Mai Đình

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu phường

Phường Thọ Xương
Phường Trần Nguyên Hãn
Phường Ngô Quyền
Phường Hoàng Văn Thụ
Phường Trần Phú
Phường Mỹ Độ
Phường Lê Lợi
Phường Xương Giang
Phường Đa Mai
Phường Dĩnh Kế

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Phồn Xương
Thị trấn Bố Hạ
Thị trấn Nhã Nam
Thị trấn Cao Thượng
Thị trấn Vôi
Thị trấn Kép
Thị trấn Đồi Ngô
Thị trấn Chũ
Thị trấn An Châu
Thị trấn Tây Yên Tử
Thị trấn Nham Biền
Thị trấn Tân An
Thị trấn Bích Động
Thị trấn Nếnh
Thị trấn Thắng

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu xã

Xã Song Mai
Xã Dĩnh Trì
Xã Tân Mỹ
Xã Đồng Sơn
Xã Tân Tiến
Xã Song Khê
Xã Đồng Tiến
Xã Canh Nậu
Xã Xuân Lương
Xã Tam Tiến
Xã Đồng Vương
Xã Đồng Hưu
Xã Đồng Tâm
Xã Tam Hiệp
Xã Tiến Thắng
Xã Hồng Kỳ
Xã Đồng Lạc
Xã Đông Sơn
Xã Tân Hiệp
Xã Hương Vĩ
Xã Đồng Kỳ
Xã An Thượng
Xã Tân Sỏi
Xã Lan Giới
Xã Tân Trung
Xã Đại Hóa
Xã Quang Tiến
Xã Phúc Sơn
Xã An Dương
Xã Phúc Hòa
Xã Liên Sơn
Xã Hợp Đức
Xã Lam Cốt
Xã Cao Xá
Xã Việt Ngọc
Xã Song Vân
Xã Ngọc Châu
Xã Ngọc Vân
Xã Việt Lập
Xã Liên Chung
Xã Ngọc Thiện
Xã Ngọc Lý
Xã Quế Nham
Xã Nghĩa Hòa
Xã Nghĩa Hưng
Xã Quang Thịnh
Xã Hương Sơn
Xã Đào Mỹ
Xã Tiên Lục
Xã An Hà
Xã Mỹ Hà
Xã Hương Lạc
Xã Dương Đức
Xã Tân Thanh
Xã Yên Mỹ
Xã Tân Hưng
Xã Mỹ Thái
Xã Xương Lâm
Xã Xuân Hương
Xã Tân Dĩnh
Xã Đại Lâm
Xã Thái Đào
Xã Đông Hưng
Xã Đông Phú
Xã Tam Dị
Xã Bảo Sơn
Xã Bảo Đài
Xã Thanh Lâm
Xã Tiên Nha
Xã Trường Giang
Xã Phương Sơn
Xã Chu Điện
Xã Cương Sơn
Xã Nghĩa Phương
Xã Vô Tranh
Xã Bình Sơn
Xã Lan Mẫu
Xã Yên Sơn
Xã Khám Lạng
Xã Huyền Sơn
Xã Trường Sơn
Xã Lục Sơn
Xã Bắc Lũng
Xã Vũ Xá
Xã Cẩm Lý
Xã Đan Hội
Xã Cấm Sơn
Xã Tân Sơn
Xã Phong Minh
Xã Phong Vân
Xã Xa Lý
Xã Hộ Đáp
Xã Sơn Hải
Xã Thanh Hải
Xã Kiên Lao
Xã Biên Sơn
Xã Kiên Thành
Xã Hồng Giang
Xã Kim Sơn
Xã Tân Hoa
Xã Giáp Sơn
Xã Biển Động
Xã Quý Sơn
Xã Trù Hựu
Xã Phì Điền
Xã Tân Quang
Xã Đồng Cốc
Xã Tân Lập
Xã Phú Nhuận
Xã Mỹ An
Xã Nam Dương
Xã Tân Mộc
Xã Đèo Gia
Xã Phượng Sơn
Xã Vân Sơn
Xã Hữu Sản
Xã Đại Sơn
Xã Phúc Sơn
Xã Giáo Liêm
Xã Cẩm Đàn
Xã An Lạc
Xã Vĩnh An
Xã Yên Định
Xã Lệ Viễn
Xã An Bá
Xã Tuấn Đạo
Xã Dương Hưu
Xã Long Sơn
Xã Thanh Luận
Xã Lão Hộ
Xã Hương Gián
Xã Quỳnh Sơn
Xã Nội Hoàng
Xã Tiền Phong
Xã Xuân Phú
Xã Tân Liễu
Xã Trí Yên
Xã Lãng Sơn
Xã Yên Lư
Xã Tiến Dũng
Xã Đức Giang
Xã Cảnh Thụy
Xã Tư Mại
Xã Đồng Việt
Xã Đồng Phúc
Xã Thượng Lan
Xã Việt Tiến
Xã Nghĩa Trung
Xã Minh Đức
Xã Hương Mai
Xã Tự Lạn
Xã Trung Sơn
Xã Hồng Thái
Xã Tiên Sơn
Xã Tăng Tiến
Xã Quảng Minh
Xã Ninh Sơn
Xã Vân Trung
Xã Vân Hà
Xã Quang Châu
Xã Đồng Tân
Xã Thanh Vân
Xã Hoàng Lương
Xã Hoàng Vân
Xã Hoàng Thanh
Xã Hoàng An
Xã Ngọc Sơn
Xã Thái Sơn
Xã Hòa Sơn
Xã Quang Minh
Xã Lương Phong
Xã Hùng Sơn
Xã Đại Thành
Xã Thường Thắng
Xã Hợp Thịnh
Xã Danh Thắng
Xã Mai Trung
Xã Đoan Bái
Xã Bắc Lý
Xã Xuân Cẩm
Xã Hương Lâm
Xã Đông Lỗ
Xã Châu Minh
Xã Mai Đình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here