Các Huyện Của Tỉnh Bến Tre – Hành Chính Tỉnh Bến Tre

3/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bến Tre hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  8 huyện ) và Cấp xã ( 7 thị trấn, 8 phường và 142)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bến Tre ở đâu ?

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành Phố Bến Tre có bao nhiêu phường , xã

Phường Phú Khương
Phường Phú Tân
Phường 8
Phường 6
Phường 4
Phường 5
Phường An Hội
Phường 7
Xã Sơn Đông
Xã Phú Hưng
Xã Bình Phú
Xã Mỹ Thạnh An
Xã Nhơn Thạnh
Xã Phú Nhuận

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Châu Thành
Xã Tân Thạch
Xã Qưới Sơn
Xã An Khánh
Xã Giao Long
Xã Phú Túc
Xã Phú Đức
Xã Phú An Hòa
Xã An Phước
Xã Tam Phước
Xã Thành Triệu
Xã Tường Đa
Xã Tân Phú
Xã Quới Thành
Xã Phước Thạnh
Xã An Hóa
Xã Tiên Long
Xã An Hiệp
Xã Hữu Định
Xã Tiên Thủy
Xã Sơn Hòa
  Các Huyện Của Tỉnh Trà Vinh – Hành Chính Tỉnh Trà Vinh

Huyện Chợ Lách có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Chợ Lách
Xã Phú Phụng
Xã Sơn Định
Xã Vĩnh Bình
Xã Hòa Nghĩa
Xã Long Thới
Xã Phú Sơn
Xã Tân Thiềng
Xã Vĩnh Thành
Xã Vĩnh Hòa
Xã Hưng Khánh Trung B

Huyện Mỏ Cày Nam có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Mỏ Cày
Xã Định Thủy
Xã Đa Phước Hội
Xã Tân Hội
Xã Phước Hiệp
Xã Bình Khánh
Xã An Thạnh
Xã An Định
Xã Thành Thới B
Xã Tân Trung
Xã An Thới
Xã Thành Thới A
Xã Minh Đức
Xã Ngãi Đăng
Xã Cẩm Sơn
Xã Hương Mỹ

Huyện Giồng Trôm có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Giồng Trôm
Xã Phong Nẫm
Xã Mỹ Thạnh
Xã Châu Hòa
Xã Lương Hòa
Xã Lương Quới
Xã Lương Phú
Xã Châu Bình
Xã Thuận Điền
Xã Sơn Phú
Xã Bình Hoà
Xã Phước Long
Xã Hưng Phong
Xã Long Mỹ
Xã Tân Hào
Xã Bình Thành
Xã Tân Thanh
Xã Tân Lợi Thạnh
Xã Thạnh Phú Đông
Xã Hưng Nhượng
Xã Hưng Lễ

Huyện Bình Đại có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Bình Đại
Xã Tam Hiệp
Xã Long Định
Xã Long Hòa
Xã Phú Thuận
Xã Vang Quới Tây
Xã Vang Quới Đông
Xã Châu Hưng
Xã Phú Vang
Xã Lộc Thuận
Xã Định Trung
Xã Thới Lai
Xã Bình Thới
Xã Phú Long
Xã Bình Thắng
Xã Thạnh Trị
Xã Đại Hòa Lộc
Xã Thừa Đức
Xã Thạnh Phước
Xã Thới Thuận

Huyện Ba Tri có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ba Tri
Xã Tân Mỹ
Xã Mỹ Hòa
Xã Tân Xuân
Xã Mỹ Chánh
Xã Bảo Thạnh
Xã An Phú Trung
Xã Mỹ Thạnh
Xã Mỹ Nhơn
Xã Phước Ngãi
Xã An Ngãi Trung
Xã Phú Lễ
Xã An Bình Tây
Xã Bảo Thuận
Xã Tân Hưng
Xã An Ngãi Tây
Xã An Hiệp
Xã Vĩnh Hòa
Xã Tân Thủy
Xã Vĩnh An
Xã An Đức
Xã An Hòa Tây
Xã An Thủy
  Các Huyện Của Tỉnh Vĩnh Long – Hành Chính Tỉnh Vĩnh Long

Huyện Thạnh Phú có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thạnh Phú
Xã Phú Khánh
Xã Đại Điền
Xã Quới Điền
Xã Tân Phong
Xã Mỹ Hưng
Xã An Thạnh
Xã Thới Thạnh
Xã Hòa Lợi
Xã An Điền
Xã Bình Thạnh
Xã An Thuận
Xã An Quy
Xã Thạnh Hải
Xã An Nhơn
Xã Giao Thạnh
Xã Thạnh Phong
Xã Mỹ An

Huyện Mỏ Cày Bắc có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Phú Mỹ
Xã Hưng Khánh Trung A
Xã Thanh Tân
Xã Thạnh Ngãi
Xã Tân Phú Tây
Xã Phước Mỹ Trung
Xã Tân Thành Bình
Xã Thành An
Xã Hòa Lộc
Xã Tân Thanh Tây
Xã Tân Bình
Xã Nhuận Phú Tân
Xã Khánh Thạnh Tân

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu phường

Phường Phú Khương
Phường Phú Tân
Phường 8
Phường 6
Phường 4
Phường 5
Phường An Hội
Phường 7

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Châu Thành
Thị trấn Chợ Lách
Thị trấn Mỏ Cày
Thị trấn Giồng Trôm
Thị trấn Bình Đại
Thị trấn Ba Tri
Thị trấn Thạnh Phú

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu xã

Xã Sơn Đông
Xã Phú Hưng
Xã Bình Phú
Xã Mỹ Thạnh An
Xã Nhơn Thạnh
Xã Phú Nhuận
Xã Tân Thạch
Xã Qưới Sơn
Xã An Khánh
Xã Giao Long
Xã Phú Túc
Xã Phú Đức
Xã Phú An Hòa
Xã An Phước
Xã Tam Phước
Xã Thành Triệu
Xã Tường Đa
Xã Tân Phú
Xã Quới Thành
Xã Phước Thạnh
Xã An Hóa
Xã Tiên Long
Xã An Hiệp
Xã Hữu Định
Xã Tiên Thủy
Xã Sơn Hòa
Xã Phú Phụng
Xã Sơn Định
Xã Vĩnh Bình
Xã Hòa Nghĩa
Xã Long Thới
Xã Phú Sơn
Xã Tân Thiềng
Xã Vĩnh Thành
Xã Vĩnh Hòa
Xã Hưng Khánh Trung B
Xã Định Thủy
Xã Đa Phước Hội
Xã Tân Hội
Xã Phước Hiệp
Xã Bình Khánh
Xã An Thạnh
Xã An Định
Xã Thành Thới B
Xã Tân Trung
Xã An Thới
Xã Thành Thới A
Xã Minh Đức
Xã Ngãi Đăng
Xã Cẩm Sơn
Xã Hương Mỹ
Xã Phong Nẫm
Xã Mỹ Thạnh
Xã Châu Hòa
Xã Lương Hòa
Xã Lương Quới
Xã Lương Phú
Xã Châu Bình
Xã Thuận Điền
Xã Sơn Phú
Xã Bình Hoà
Xã Phước Long
Xã Hưng Phong
Xã Long Mỹ
Xã Tân Hào
Xã Bình Thành
Xã Tân Thanh
Xã Tân Lợi Thạnh
Xã Thạnh Phú Đông
Xã Hưng Nhượng
Xã Hưng Lễ
Xã Tam Hiệp
Xã Long Định
Xã Long Hòa
Xã Phú Thuận
Xã Vang Quới Tây
Xã Vang Quới Đông
Xã Châu Hưng
Xã Phú Vang
Xã Lộc Thuận
Xã Định Trung
Xã Thới Lai
Xã Bình Thới
Xã Phú Long
Xã Bình Thắng
Xã Thạnh Trị
Xã Đại Hòa Lộc
Xã Thừa Đức
Xã Thạnh Phước
Xã Thới Thuận
Xã Tân Mỹ
Xã Mỹ Hòa
Xã Tân Xuân
Xã Mỹ Chánh
Xã Bảo Thạnh
Xã An Phú Trung
Xã Mỹ Thạnh
Xã Mỹ Nhơn
Xã Phước Ngãi
Xã An Ngãi Trung
Xã Phú Lễ
Xã An Bình Tây
Xã Bảo Thuận
Xã Tân Hưng
Xã An Ngãi Tây
Xã An Hiệp
Xã Vĩnh Hòa
Xã Tân Thủy
Xã Vĩnh An
Xã An Đức
Xã An Hòa Tây
Xã An Thủy
Xã Phú Khánh
Xã Đại Điền
Xã Quới Điền
Xã Tân Phong
Xã Mỹ Hưng
Xã An Thạnh
Xã Thới Thạnh
Xã Hòa Lợi
Xã An Điền
Xã Bình Thạnh
Xã An Thuận
Xã An Quy
Xã Thạnh Hải
Xã An Nhơn
Xã Giao Thạnh
Xã Thạnh Phong
Xã Mỹ An
Xã Phú Mỹ
Xã Hưng Khánh Trung A
Xã Thanh Tân
Xã Thạnh Ngãi
Xã Tân Phú Tây
Xã Phước Mỹ Trung
Xã Tân Thành Bình
Xã Thành An
Xã Hòa Lộc
Xã Tân Thanh Tây
Xã Tân Bình
Xã Nhuận Phú Tân
Xã Khánh Thạnh Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here