Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bình Định hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  2 thị xã và 8 huyện ) và Cấp xã ( 11 thị trấn, 32 phường và 116)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bình Định ở đâu ?

Tỉnh Bình Định có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Quy Nhơn có bao nhiêu phường xã

Phường Nhơn Bình
Phường Nhơn Phú
Phường Đống Đa
Phường Trần Quang Diệu
Phường Hải Cảng
Phường Quang Trung
Phường Thị Nại
Phường Lê Hồng Phong
Phường Trần Hưng Đạo
Phường Ngô Mây
Phường Lý Thường Kiệt
Phường Lê Lợi
Phường Trần Phú
Phường Bùi Thị Xuân
Phường Nguyễn Văn Cừ
Phường Ghềnh Ráng
Xã Nhơn Lý
Xã Nhơn Hội
Xã Nhơn Hải
Xã Nhơn Châu
Xã Phước Mỹ

Huyện An Lão có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn An Lão
Xã An Hưng
Xã An Trung
Xã An Dũng
Xã An Vinh
Xã An Toàn
Xã An Tân
Xã An Hòa
Xã An Quang
Xã An Nghĩa

Thị xã Hoài Nhơn có bao nhiêu phường xã

Phường Tam Quan
Phường Bồng Sơn
Xã Hoài Sơn
Xã Hoài Châu Bắc
Xã Hoài Châu
Xã Hoài Phú
Phường Tam Quan Bắc
Phường Tam Quan Nam
Phường Hoài Hảo
Phường Hoài Thanh Tây
Phường Hoài Thanh
Phường Hoài Hương
Phường Hoài Tân
Xã Hoài Hải
Phường Hoài Xuân
Xã Hoài Mỹ
Phường Hoài Đức

Huyện Hoài Ân có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tăng Bạt Hổ
Xã Ân Hảo Tây
Xã Ân Hảo Đông
Xã Ân Sơn
Xã Ân Mỹ
Xã Đak Mang
Xã Ân Tín
Xã Ân Thạnh
Xã Ân Phong
Xã Ân Đức
Xã Ân Hữu
Xã Bok Tới
Xã Ân Tường Tây
Xã Ân Tường Đông
Xã Ân Nghĩa

Huyện Phù Mỹ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phù Mỹ
Thị trấn Bình Dương
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Châu
Xã Mỹ Thắng
Xã Mỹ Lộc
Xã Mỹ Lợi
Xã Mỹ An
Xã Mỹ Phong
Xã Mỹ Trinh
Xã Mỹ Thọ
Xã Mỹ Hòa
Xã Mỹ Thành
Xã Mỹ Chánh
Xã Mỹ Quang
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ Tài
Xã Mỹ Cát
Xã Mỹ Chánh Tây

Huyện Vĩnh Thạnh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Sơn
Xã Vĩnh Kim
Xã Vĩnh Hiệp
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Hòa
Xã Vĩnh Thịnh
Xã Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Quang

Huyện Tây Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phú Phong
Xã Bình Tân
Xã Tây Thuận
Xã Bình Thuận
Xã Tây Giang
Xã Bình Thành
Xã Tây An
Xã Bình Hòa
Xã Tây Bình
Xã Bình Tường
Xã Tây Vinh
Xã Vĩnh An
Xã Tây Xuân
Xã Bình Nghi
Xã Tây Phú

Huyện Phù Cát có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ngô Mây
Xã Cát Sơn
Xã Cát Minh
Xã Cát Khánh
Xã Cát Tài
Xã Cát Lâm
Xã Cát Hanh
Xã Cát Thành
Xã Cát Trinh
Xã Cát Hải
Xã Cát Hiệp
Xã Cát Nhơn
Xã Cát Hưng
Xã Cát Tường
Xã Cát Tân
Xã Cát Tiến
Xã Cát Thắng
Xã Cát Chánh

Thị xã An Nhơn có bao nhiêu phường xã

Phường Bình Định
Phường Đập Đá
Xã Nhơn Mỹ
Phường Nhơn Thành
Xã Nhơn Hạnh
Xã Nhơn Hậu
Xã Nhơn Phong
Xã Nhơn An
Xã Nhơn Phúc
Phường Nhơn Hưng
Xã Nhơn Khánh
Xã Nhơn Lộc
Phường Nhơn Hoà
Xã Nhơn Tân
Xã Nhơn Thọ

Huyện Tuy Phước có bao nhiêu có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tuy Phước
Thị trấn Diêu Trì
Xã Phước Thắng
Xã Phước Hưng
Xã Phước Quang
Xã Phước Hòa
Xã Phước Sơn
Xã Phước Hiệp
Xã Phước Lộc
Xã Phước Nghĩa
Xã Phước Thuận
Xã Phước An
Xã Phước Thành

Huyện Vân Canh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vân Canh
Xã Canh Liên
Xã Canh Hiệp
Xã Canh Vinh
Xã Canh Hiển
Xã Canh Thuận
Xã Canh Hòa

Tỉnh Bình Định Có bao nhiêu phường

Phường Nhơn Bình
Phường Nhơn Phú
Phường Đống Đa
Phường Trần Quang Diệu
Phường Hải Cảng
Phường Quang Trung
Phường Thị Nại
Phường Lê Hồng Phong
Phường Trần Hưng Đạo
Phường Ngô Mây
Phường Lý Thường Kiệt
Phường Lê Lợi
Phường Trần Phú
Phường Bùi Thị Xuân
Phường Nguyễn Văn Cừ
Phường Ghềnh Ráng
Phường Tam Quan
Phường Bồng Sơn
Phường Tam Quan Bắc
Phường Tam Quan Nam
Phường Hoài Hảo
Phường Hoài Thanh Tây
Phường Hoài Thanh
Phường Hoài Hương
Phường Hoài Tân
Phường Hoài Xuân
Phường Hoài Đức
Phường Bình Định
Phường Đập Đá
Phường Nhơn Thành
Phường Nhơn Hưng
Phường Nhơn Hoà

Tỉnh Bình Định có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn An Lão
Thị trấn Tăng Bạt Hổ
Thị trấn Phù Mỹ
Thị trấn Bình Dương
Thị trấn Vĩnh Thạnh
Thị trấn Phú Phong
Thị trấn Ngô Mây
Thị trấn Tuy Phước
Thị trấn Diêu Trì
Thị trấn Vân Canh

Tỉnh Bình Định có bao nhiêu xã

Xã Nhơn Lý
Xã Nhơn Hội
Xã Nhơn Hải
Xã Nhơn Châu
Xã Phước Mỹ
Xã An Hưng
Xã An Trung
Xã An Dũng
Xã An Vinh
Xã An Toàn
Xã An Tân
Xã An Hòa
Xã An Quang
Xã An Nghĩa
Xã Hoài Sơn
Xã Hoài Châu Bắc
Xã Hoài Châu
Xã Hoài Phú
Xã Hoài Hải
Xã Hoài Mỹ
Xã Ân Hảo Tây
Xã Ân Hảo Đông
Xã Ân Sơn
Xã Ân Mỹ
Xã Đak Mang
Xã Ân Tín
Xã Ân Thạnh
Xã Ân Phong
Xã Ân Đức
Xã Ân Hữu
Xã Bok Tới
Xã Ân Tường Tây
Xã Ân Tường Đông
Xã Ân Nghĩa
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Châu
Xã Mỹ Thắng
Xã Mỹ Lộc
Xã Mỹ Lợi
Xã Mỹ An
Xã Mỹ Phong
Xã Mỹ Trinh
Xã Mỹ Thọ
Xã Mỹ Hòa
Xã Mỹ Thành
Xã Mỹ Chánh
Xã Mỹ Quang
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ Tài
Xã Mỹ Cát
Xã Mỹ Chánh Tây
Xã Vĩnh Sơn
Xã Vĩnh Kim
Xã Vĩnh Hiệp
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Hòa
Xã Vĩnh Thịnh
Xã Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Quang
Xã Bình Tân
Xã Tây Thuận
Xã Bình Thuận
Xã Tây Giang
Xã Bình Thành
Xã Tây An
Xã Bình Hòa
Xã Tây Bình
Xã Bình Tường
Xã Tây Vinh
Xã Vĩnh An
Xã Tây Xuân
Xã Bình Nghi
Xã Tây Phú
Xã Cát Sơn
Xã Cát Minh
Xã Cát Khánh
Xã Cát Tài
Xã Cát Lâm
Xã Cát Hanh
Xã Cát Thành
Xã Cát Trinh
Xã Cát Hải
Xã Cát Hiệp
Xã Cát Nhơn
Xã Cát Hưng
Xã Cát Tường
Xã Cát Tân
Xã Cát Tiến
Xã Cát Thắng
Xã Cát Chánh
Xã Nhơn Mỹ
Xã Nhơn Hạnh
Xã Nhơn Hậu
Xã Nhơn Phong
Xã Nhơn An
Xã Nhơn Phúc
Xã Nhơn Khánh
Xã Nhơn Lộc
Xã Nhơn Tân
Xã Nhơn Thọ
Xã Phước Thắng
Xã Phước Hưng
Xã Phước Quang
Xã Phước Hòa
Xã Phước Sơn
Xã Phước Hiệp
Xã Phước Lộc
Xã Phước Nghĩa
Xã Phước Thuận
Xã Phước An
Xã Phước Thành
Xã Canh Liên
Xã Canh Hiệp
Xã Canh Vinh
Xã Canh Hiển
Xã Canh Thuận
Xã Canh Hòa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here