Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bình Dương hiện nay có Cấp huyện (3 thành phố,  2 thị xã và 4 huyện ) và Cấp xã ( 5 thị trấn, 45 phường và 41)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bình Dương ở đâu ?

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu huyện , thành phố

 

Thành Phố Thủ Dầu Một có bao nhiêu phường , xã

Phường Hiệp Thành
Phường Phú Lợi
Phường Phú Cường
Phường Phú Hòa
Phường Phú Thọ
Phường Chánh Nghĩa
Phường Định Hoà
Phường Hoà Phú
Phường Phú Mỹ
Phường Phú Tân
Phường Tân An
Phường Hiệp An
Phường Tương Bình Hiệp
Phường Chánh Mỹ

Huyện Bàu Bàng có bao nhiêu xã , thị trấn

Xã Trừ Văn Thố
Xã Cây Trường II
Thị trấn Lai Uyên
Xã Tân Hưng
Xã Long Nguyên
Xã Hưng Hòa
Xã Lai Hưng
Thị trấn Dầu Tiếng
Xã Minh Hoà
Xã Minh Thạnh
Xã Minh Tân
Xã Định An
Xã Long Hoà
Xã Định Thành
Xã Định Hiệp
Xã An Lập
Xã Long Tân
Xã Thanh An
Xã Thanh Tuyền

Thị xã Bến Cát có bao nhiêu xã phường

Phường Mỹ Phước
Phường Chánh Phú Hòa
Xã An Điền
Xã An Tây
Phường Thới Hòa
Phường Hòa Lợi
Phường Tân Định
Xã Phú An

Huyện Phú Giáo có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Phước Vĩnh
Xã An Linh
Xã Phước Sang
Xã An Thái
Xã An Long
Xã An Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Tam Lập
Xã Tân Long
Xã Vĩnh Hoà
Xã Phước Hoà

Thị xã Tân Uyên có bao nhiêu xã phường

Phường Uyên Hưng
Phường Tân Phước Khánh
Phường Vĩnh Tân
Phường Hội Nghĩa
Phường Tân Hiệp
Phường Khánh Bình
Phường Phú Chánh
Xã Bạch Đằng
Phường Tân Vĩnh Hiệp
Phường Thạnh Phước
Xã Thạnh Hội
Phường Thái Hòa

Thành phố Dĩ An có bao nhiêu phường xã

Phường Dĩ An
Phường Tân Bình
Phường Tân Đông Hiệp
Phường Bình An
Phường Bình Thắng
Phường Đông Hòa
Phường An Bình

Thành phố Thuận An có bao nhiêu phường xã

Phường An Thạnh
Phường Lái Thiêu
Phường Bình Chuẩn
Phường Thuận Giao
Phường An Phú
Phường Hưng Định
Xã An Sơn
Phường Bình Nhâm
Phường Bình Hòa
Phường Vĩnh Phú

Huyện Bắc Tân Uyên có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Tân Định
Xã Bình Mỹ
Xã Tân Bình
Xã Tân Lập
Thị trấn Tân Thành
Xã Đất Cuốc
Xã Hiếu Liêm
Xã Lạc An
Xã Tân Mỹ
Xã Thường Tân

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu phường

 

Phường Hiệp Thành
Phường Phú Lợi
Phường Phú Cường
Phường Phú Hòa
Phường Phú Thọ
Phường Chánh Nghĩa
Phường Định Hoà
Phường Hoà Phú
Phường Phú Mỹ
Phường Phú Tân
Phường Tân An
Phường Hiệp An
Phường Tương Bình Hiệp
Phường Chánh Mỹ
Phường Mỹ Phước
Phường Chánh Phú Hòa
Phường Thới Hòa
Phường Hòa Lợi
Phường Tân Định
Phường Uyên Hưng
Phường Tân Phước Khánh
Phường Vĩnh Tân
Phường Hội Nghĩa
Phường Tân Hiệp
Phường Khánh Bình
Phường Phú Chánh
Phường Tân Vĩnh Hiệp
Phường Thạnh Phước
Phường Thái Hòa
Phường Dĩ An
Phường Tân Bình
Phường Tân Đông Hiệp
Phường Bình An
Phường Bình Thắng
Phường Đông Hòa
Phường An Bình
Phường An Thạnh
Phường Lái Thiêu
Phường Bình Chuẩn
Phường Thuận Giao
Phường An Phú
Phường Hưng Định
Phường Bình Nhâm
Phường Bình Hòa
Phường Vĩnh Phú

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Lai Uyên
Thị trấn Dầu Tiếng
Thị trấn Phước Vĩnh
Thị trấn Tân Thành

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu xã

Xã Trừ Văn Thố
Xã Cây Trường II
Xã Tân Hưng
Xã Long Nguyên
Xã Hưng Hòa
Xã Lai Hưng
Xã Minh Hoà
Xã Minh Thạnh
Xã Minh Tân
Xã Định An
Xã Long Hoà
Xã Định Thành
Xã Định Hiệp
Xã An Lập
Xã Long Tân
Xã Thanh An
Xã Thanh Tuyền
Xã An Điền
Xã An Tây
Xã Phú An
Xã An Linh
Xã Phước Sang
Xã An Thái
Xã An Long
Xã An Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Tam Lập
Xã Tân Long
Xã Vĩnh Hoà
Xã Phước Hoà
Xã Bạch Đằng
Xã Thạnh Hội
Xã An Sơn
Xã Tân Định
Xã Bình Mỹ
Xã Tân Bình
Xã Tân Lập
Xã Đất Cuốc
Xã Hiếu Liêm
Xã Lạc An
Xã Tân Mỹ
Xã Thường Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here