Các Huyện Của Tỉnh Bình Thuận – Hành Chính Tỉnh Bình Thuận

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bình Thuận hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  1 thị xã và 8 huyện ) và Cấp xã ( 12 thị trấn, 19 phường và 93)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bình Thuận Ở Đâu ?

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu huyện , thành phố

  Các Huyện Của Thành Phố Hải Phòng – Hành Chính TP Hải Phòng

Thành phố Phan Thiết có bao nhiêu phường xã

Phường Mũi Né
Phường Hàm Tiến
Phường Phú Hài
Phường Phú Thủy
Phường Phú Tài
Phường Phú Trinh
Phường Xuân An
Phường Thanh Hải
Phường Bình Hưng
Phường Đức Nghĩa
Phường Lạc Đạo
Phường Đức Thắng
Phường Hưng Long
Phường Đức Long
Xã Thiện Nghiệp
Xã Phong Nẫm
Xã Tiến Lợi
Xã Tiến Thành

Thị xã La Gi có bao nhiêu phường xã

Phường Phước Hội
Phường Phước Lộc
Phường Tân Thiện
Phường Tân An
Phường Bình Tân
Xã Tân Hải
Xã Tân Tiến
Xã Tân Bình
Xã Tân Phước

Huyện Tuy Phong có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Liên Hương
Thị trấn Phan Rí Cửa
Xã Phan Dũng
Xã Phong Phú
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Tân
Xã Phú Lạc
Xã Phước Thể
Xã Hòa Minh
Xã Chí Công
Xã Bình Thạnh

Huyện Bắc Bình có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Chợ Lầu
Xã Phan Sơn
Xã Phan Lâm
Xã Bình An
Xã Phan Điền
Xã Hải Ninh
Xã Sông Lũy
Xã Phan Tiến
Xã Sông Bình
Thị trấn Lương Sơn
Xã Phan Hòa
Xã Phan Thanh
Xã Hồng Thái
Xã Phan Hiệp
Xã Bình Tân
Xã Phan Rí Thành
Xã Hòa Thắng
Xã Hồng Phong

Huyện Hàm Thuận Bắc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ma Lâm
Thị trấn Phú Long
Xã La Dạ
Xã Đông Tiến
Xã Thuận Hòa
Xã Đông Giang
Xã Hàm Phú
Xã Hồng Liêm
Xã Thuận Minh
Xã Hồng Sơn
Xã Hàm Trí
Xã Hàm Đức
Xã Hàm Liêm
Xã Hàm Chính
Xã Hàm Hiệp
Xã Hàm Thắng
Xã Đa Mi

Huyện Hàm Thuận Nam có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thuận Nam
Xã Mỹ Thạnh
Xã Hàm Cần
Xã Mương Mán
Xã Hàm Thạnh
Xã Hàm Kiệm
Xã Hàm Cường
Xã Hàm Mỹ
Xã Tân Lập
Xã Hàm Minh
Xã Thuận Quí
Xã Tân Thuận
Xã Tân Thành
  Các Huyện Của Tỉnh Đắk Lắk – Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk

Huyện Tánh Linh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Lạc Tánh
Xã Bắc Ruộng
Xã Nghị Đức
Xã La Ngâu
Xã Huy Khiêm
Xã Măng Tố
Xã Đức Phú
Xã Đồng Kho
Xã Gia An
Xã Đức Bình
Xã Gia Huynh
Xã Đức Thuận
Xã Suối Kiết

Huyện Đức Linh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Võ Xu
Thị trấn Đức Tài
Xã Đa Kai
Xã Sùng Nhơn
Xã Mê Pu
Xã Nam Chính
Xã Đức Hạnh
Xã Đức Tín
Xã Vũ Hoà
Xã Tân Hà
Xã Đông Hà
Xã Trà Tân

Huyện Hàm Tân có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tân Minh
Thị trấn Tân Nghĩa
Xã Sông Phan
Xã Tân Phúc
Xã Tân Đức
Xã Tân Thắng
Xã Thắng Hải
Xã Tân Hà
Xã Tân Xuân
Xã Sơn Mỹ

Huyện Phú Quí có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Ngũ Phụng
Xã Long Hải
Xã Tam Thanh

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu phường

Phường Mũi Né
Phường Hàm Tiến
Phường Phú Hài
Phường Phú Thủy
Phường Phú Tài
Phường Phú Trinh
Phường Xuân An
Phường Thanh Hải
Phường Bình Hưng
Phường Đức Nghĩa
Phường Lạc Đạo
Phường Đức Thắng
Phường Hưng Long
Phường Đức Long
Phường Phước Hội
Phường Phước Lộc
Phường Tân Thiện
Phường Tân An
Phường Bình Tân

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Liên Hương
Thị trấn Phan Rí Cửa
Thị trấn Chợ Lầu
Thị trấn Lương Sơn
Thị trấn Ma Lâm
Thị trấn Phú Long
Thị trấn Thuận Nam
Thị trấn Lạc Tánh
Thị trấn Võ Xu
Thị trấn Đức Tài
Thị trấn Tân Minh
Thị trấn Tân Nghĩa

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu xã

Xã Thiện Nghiệp
Xã Phong Nẫm
Xã Tiến Lợi
Xã Tiến Thành
Xã Tân Hải
Xã Tân Tiến
Xã Tân Bình
Xã Tân Phước
Xã Phan Dũng
Xã Phong Phú
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Tân
Xã Phú Lạc
Xã Phước Thể
Xã Hòa Minh
Xã Chí Công
Xã Bình Thạnh
Xã Phan Sơn
Xã Phan Lâm
Xã Bình An
Xã Phan Điền
Xã Hải Ninh
Xã Sông Lũy
Xã Phan Tiến
Xã Sông Bình
Xã Phan Hòa
Xã Phan Thanh
Xã Hồng Thái
Xã Phan Hiệp
Xã Bình Tân
Xã Phan Rí Thành
Xã Hòa Thắng
Xã Hồng Phong
Xã La Dạ
Xã Đông Tiến
Xã Thuận Hòa
Xã Đông Giang
Xã Hàm Phú
Xã Hồng Liêm
Xã Thuận Minh
Xã Hồng Sơn
Xã Hàm Trí
Xã Hàm Đức
Xã Hàm Liêm
Xã Hàm Chính
Xã Hàm Hiệp
Xã Hàm Thắng
Xã Đa Mi
Xã Mỹ Thạnh
Xã Hàm Cần
Xã Mương Mán
Xã Hàm Thạnh
Xã Hàm Kiệm
Xã Hàm Cường
Xã Hàm Mỹ
Xã Tân Lập
Xã Hàm Minh
Xã Thuận Quí
Xã Tân Thuận
Xã Tân Thành
Xã Bắc Ruộng
Xã Nghị Đức
Xã La Ngâu
Xã Huy Khiêm
Xã Măng Tố
Xã Đức Phú
Xã Đồng Kho
Xã Gia An
Xã Đức Bình
Xã Gia Huynh
Xã Đức Thuận
Xã Suối Kiết
Xã Đa Kai
Xã Sùng Nhơn
Xã Mê Pu
Xã Nam Chính
Xã Đức Hạnh
Xã Đức Tín
Xã Vũ Hoà
Xã Tân Hà
Xã Đông Hà
Xã Trà Tân
Xã Sông Phan
Xã Tân Phúc
Xã Tân Đức
Xã Tân Thắng
Xã Thắng Hải
Xã Tân Hà
Xã Tân Xuân
Xã Sơn Mỹ
Xã Ngũ Phụng
Xã Long Hải
Xã Tam Thanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here