Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Cà Mau hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  8 huyện ) và Cấp xã ( 9 thị trấn, 10 phường và 82 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Cà Mau Ở Đâu ?

Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành Phố Cà Mau có bao nhiêu phường xã

Phường 9
Phường 4
Phường 1
Phường 5
Phường 2
Phường 8
Phường 6
Phường 7
Phường Tân Xuyên
Xã An Xuyên
Phường Tân Thành
Xã Tân Thành
Xã Tắc Vân
Xã Lý Văn Lâm
Xã Định Bình
Xã Hòa Thành
Xã Hòa Tân

Huyện U Minh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn U Minh
Xã Khánh Hòa
Xã Khánh Thuận
Xã Khánh Tiến
Xã Nguyễn Phích
Xã Khánh Lâm
Xã Khánh An
Xã Khánh Hội

Huyện Thới Bình có bao nhiêu xã và thị trấn

Thị trấn Thới Bình
Xã Biển Bạch
Xã Tân Bằng
Xã Trí Phải
Xã Trí Lực
Xã Biển Bạch Đông
Xã Thới Bình
Xã Tân Phú
Xã Tân Lộc Bắc
Xã Tân Lộc
Xã Tân Lộc Đông
Xã Hồ Thị Kỷ

Huyện Trần Văn Thời có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Trần Văn Thời
Thị trấn Sông Đốc
Xã Khánh Bình Tây Bắc
Xã Khánh Bình Tây
Xã Trần Hợi
Xã Khánh Lộc
Xã Khánh Bình
Xã Khánh Hưng
Xã Khánh Bình Đông
Xã Khánh Hải
Xã Lợi An
Xã Phong Điền
Xã Phong Lạc

Huyện Cái Nước có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cái Nước
Xã Thạnh Phú
Xã Lương Thế Trân
Xã Phú Hưng
Xã Tân Hưng
Xã Hưng Mỹ
Xã Hoà Mỹ
Xã Đông Hưng
Xã Đông Thới
Xã Tân Hưng Đông
Xã Trần Thới

Huyện Đầm Dơi có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đầm Dơi
Xã Tạ An Khương
Xã Tạ An Khương Đông
Xã Trần Phán
Xã Tân Trung
Xã Tân Đức
Xã Tân Thuận
Xã Tạ An Khương Nam
Xã Tân Duyệt
Xã Tân Dân
Xã Tân Tiến
Xã Quách Phẩm Bắc
Xã Quách Phẩm
Xã Thanh Tùng
Xã Ngọc Chánh
Xã Nguyễn Huân

Huyện Năm Căn có bao nhiêu xã thị trấn

Thị Trấn Năm Căn
Xã Hàm Rồng
Xã Hiệp Tùng
Xã Đất Mới
Xã Lâm Hải
Xã Hàng Vịnh
Xã Tam Giang
Xã Tam Giang Đông

Huyện Phú Tân có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cái Đôi Vàm
Xã Phú Thuận
Xã Phú Mỹ
Xã Phú Tân
Xã Tân Hải
Xã Việt Thắng
Xã Tân Hưng Tây
Xã Rạch Chèo
Xã Nguyễn Việt Khái

Huyện Ngọc Hiển có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Tam Giang Tây
Xã Tân Ân Tây
Xã Viên An Đông
Xã Viên An
Thị trấn Rạch Gốc
Xã Tân Ân
Xã Đất Mũi

Tỉnh cà mau có bao nhiêu phường

Phường 9
Phường 4
Phường 1
Phường 5
Phường 2
Phường 8
Phường 6
Phường 7
Phường Tân Xuyên
Phường Tân Thành

Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn U Minh
Thị trấn Thới Bình
Thị trấn Trần Văn Thời
Thị trấn Sông Đốc
Thị trấn Cái Nước
Thị trấn Đầm Dơi
Thị Trấn Năm Căn
Thị trấn Cái Đôi Vàm
Thị trấn Rạch Gốc

Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu xã

Xã An Xuyên
Xã Tân Thành
Xã Tắc Vân
Xã Lý Văn Lâm
Xã Định Bình
Xã Hòa Thành
Xã Hòa Tân
Xã Khánh Hòa
Xã Khánh Thuận
Xã Khánh Tiến
Xã Nguyễn Phích
Xã Khánh Lâm
Xã Khánh An
Xã Khánh Hội
Xã Biển Bạch
Xã Tân Bằng
Xã Trí Phải
Xã Trí Lực
Xã Biển Bạch Đông
Xã Thới Bình
Xã Tân Phú
Xã Tân Lộc Bắc
Xã Tân Lộc
Xã Tân Lộc Đông
Xã Hồ Thị Kỷ
Xã Khánh Bình Tây Bắc
Xã Khánh Bình Tây
Xã Trần Hợi
Xã Khánh Lộc
Xã Khánh Bình
Xã Khánh Hưng
Xã Khánh Bình Đông
Xã Khánh Hải
Xã Lợi An
Xã Phong Điền
Xã Phong Lạc
Xã Thạnh Phú
Xã Lương Thế Trân
Xã Phú Hưng
Xã Tân Hưng
Xã Hưng Mỹ
Xã Hoà Mỹ
Xã Đông Hưng
Xã Đông Thới
Xã Tân Hưng Đông
Xã Trần Thới
Xã Tạ An Khương
Xã Tạ An Khương Đông
Xã Trần Phán
Xã Tân Trung
Xã Tân Đức
Xã Tân Thuận
Xã Tạ An Khương Nam
Xã Tân Duyệt
Xã Tân Dân
Xã Tân Tiến
Xã Quách Phẩm Bắc
Xã Quách Phẩm
Xã Thanh Tùng
Xã Ngọc Chánh
Xã Nguyễn Huân
Xã Hàm Rồng
Xã Hiệp Tùng
Xã Đất Mới
Xã Lâm Hải
Xã Hàng Vịnh
Xã Tam Giang
Xã Tam Giang Đông
Xã Phú Thuận
Xã Phú Mỹ
Xã Phú Tân
Xã Tân Hải
Xã Việt Thắng
Xã Tân Hưng Tây
Xã Rạch Chèo
Xã Nguyễn Việt Khái
Xã Tam Giang Tây
Xã Tân Ân Tây
Xã Viên An Đông
Xã Viên An
Xã Tân Ân
Xã Đất Mũi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here