Các Huyện Của Tỉnh Cao Bằng – Hành Chính Tỉnh Cao Bằng

5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Cao Bằng hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  9 huyện ) và Cấp xã ( 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Cao Bằng Ở Đâu ?

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Cao Bằng có bao nhiêu phường xã

Phường Sông Hiến
Phường Sông Bằng
Phường Hợp Giang
Phường Tân Giang
Phường Ngọc Xuân
Phường Đề Thám
Phường Hoà Chung
Phường Duyệt Trung
Xã Vĩnh Quang
Xã Hưng Đạo
Xã Chu Trinh

Huyện Bảo Lâm có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Pác Miầu
Xã Đức Hạnh
Xã Lý Bôn
Xã Nam Cao
Xã Nam Quang
Xã Vĩnh Quang
Xã Quảng Lâm
Xã Thạch Lâm
Xã Vĩnh Phong
Xã Mông Ân
Xã Thái Học
Xã Thái Sơn
Xã Yên Thổ
  Các Huyện Của Tỉnh Kiên Giang – Hành Chính Tỉnh Kiên Giang

Huyện Bảo Lạc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Bảo Lạc
Xã Cốc Pàng
Xã Thượng Hà
Xã Cô Ba
Xã Bảo Toàn
Xã Khánh Xuân
Xã Xuân Trường
Xã Hồng Trị
Xã Kim Cúc
Xã Phan Thanh
Xã Hồng An
Xã Hưng Đạo
Xã Hưng Thịnh
Xã Huy Giáp
Xã Đình Phùng
Xã Sơn Lập
Xã Sơn Lộ

Huyện Hà Quảng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thông Nông
Xã Cần Yên
Xã Cần Nông
Xã Lương Thông
Xã Đa Thông
Xã Ngọc Động
Xã Yên Sơn
Xã Lương Can
Xã Thanh Long
Thị trấn Xuân Hòa
Xã Lũng Nặm
Xã Trường Hà
Xã Cải Viên
Xã Nội Thôn
Xã Tổng Cọt
Xã Sóc Hà
Xã Thượng Thôn
Xã Hồng Sỹ
Xã Quý Quân
Xã Mã Ba
Xã Ngọc Đào

Huyện Trùng Khánh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Trà Lĩnh
Xã Tri Phương
Xã Quang Hán
Xã Xuân Nội
Xã Quang Trung
Xã Quang Vinh
Xã Cao Chương
Thị trấn Trùng Khánh
Xã Ngọc Khê
Xã Ngọc Côn
Xã Phong Nậm
Xã Đình Phong
Xã Đàm Thuỷ
Xã Khâm Thành
Xã Chí Viễn
Xã Lăng Hiếu
Xã Phong Châu
Xã Trung Phúc
Xã Cao Thăng
Xã Đức Hồng
Xã Đoài Dương

Huyện Hạ Lang có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Minh Long
Xã Lý Quốc
Xã Thắng Lợi
Xã Đồng Loan
Xã Đức Quang
Xã Kim Loan
Xã Quang Long
Xã An Lạc
Thị trấn Thanh Nhật
Xã Vinh Quý
Xã Thống Nhất
Xã Cô Ngân
Xã Thị Hoa

Huyện Quảng Hòa có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Quốc Toản
Thị trấn Quảng Uyên
Xã Phi Hải
Xã Quảng Hưng
Xã Độc Lập
Xã Cai Bộ
Xã Phúc Sen
Xã Chí Thảo
Xã Tự Do
Xã Hồng Quang
Xã Ngọc Động
Xã Hạnh Phúc
Thị trấn Tà Lùng
Xã Bế Văn Đàn
Xã Cách Linh
Xã Đại Sơn
Xã Tiên Thành
Thị trấn Hoà Thuận
Xã Mỹ Hưng

Huyện Hoà An có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Nước Hai
Xã Dân Chủ
Xã Nam Tuấn
Xã Đại Tiến
Xã Đức Long
Xã Ngũ Lão
Xã Trương Lương
Xã Hồng Việt
Xã Hoàng Tung
Xã Nguyễn Huệ
Xã Quang Trung
Xã Bạch Đằng
Xã Bình Dương
Xã Lê Chung
Xã Hồng Nam
  Các Huyện Xã Của Tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Nguyên Bình có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Nguyên Bình
Thị trấn Tĩnh Túc
Xã Yên Lạc
Xã Triệu Nguyên
Xã Ca Thành
Xã Vũ Nông
Xã Minh Tâm
Xã Thể Dục
Xã Mai Long
Xã Vũ Minh
Xã Hoa Thám
Xã Phan Thanh
Xã Quang Thành
Xã Tam Kim
Xã Thành Công
Xã Thịnh Vượng
Xã Hưng Đạo

Huyện Thạch An có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đông Khê
Xã Canh Tân
Xã Kim Đồng
Xã Minh Khai
Xã Đức Thông
Xã Thái Cường
Xã Vân Trình
Xã Thụy Hùng
Xã Quang Trọng
Xã Trọng Con
Xã Lê Lai
Xã Đức Long
Xã Lê Lợi
Xã Đức Xuân

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu phường

Phường Sông Hiến
Phường Sông Bằng
Phường Hợp Giang
Phường Tân Giang
Phường Ngọc Xuân
Phường Đề Thám
Phường Hoà Chung
Phường Duyệt Trung

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Pác Miầu
Thị trấn Bảo Lạc
Thị trấn Thông Nông
Thị trấn Xuân Hòa
Thị trấn Trà Lĩnh
Thị trấn Trùng Khánh
Thị trấn Thanh Nhật
Thị trấn Quảng Uyên
Thị trấn Tà Lùng
Thị trấn Hoà Thuận
Thị trấn Nước Hai
Thị trấn Nguyên Bình
Thị trấn Tĩnh Túc
Thị trấn Đông Khê

Tỉnh Cao Bằng có bao nhiêu xã

Xã Vĩnh Quang
Xã Hưng Đạo
Xã Chu Trinh
Xã Đức Hạnh
Xã Lý Bôn
Xã Nam Cao
Xã Nam Quang
Xã Vĩnh Quang
Xã Quảng Lâm
Xã Thạch Lâm
Xã Vĩnh Phong
Xã Mông Ân
Xã Thái Học
Xã Thái Sơn
Xã Yên Thổ
Xã Cốc Pàng
Xã Thượng Hà
Xã Cô Ba
Xã Bảo Toàn
Xã Khánh Xuân
Xã Xuân Trường
Xã Hồng Trị
Xã Kim Cúc
Xã Phan Thanh
Xã Hồng An
Xã Hưng Đạo
Xã Hưng Thịnh
Xã Huy Giáp
Xã Đình Phùng
Xã Sơn Lập
Xã Sơn Lộ
Xã Cần Yên
Xã Cần Nông
Xã Lương Thông
Xã Đa Thông
Xã Ngọc Động
Xã Yên Sơn
Xã Lương Can
Xã Thanh Long
Xã Lũng Nặm
Xã Trường Hà
Xã Cải Viên
Xã Nội Thôn
Xã Tổng Cọt
Xã Sóc Hà
Xã Thượng Thôn
Xã Hồng Sỹ
Xã Quý Quân
Xã Mã Ba
Xã Ngọc Đào
Xã Tri Phương
Xã Quang Hán
Xã Xuân Nội
Xã Quang Trung
Xã Quang Vinh
Xã Cao Chương
Xã Ngọc Khê
Xã Ngọc Côn
Xã Phong Nậm
Xã Đình Phong
Xã Đàm Thuỷ
Xã Khâm Thành
Xã Chí Viễn
Xã Lăng Hiếu
Xã Phong Châu
Xã Trung Phúc
Xã Cao Thăng
Xã Đức Hồng
Xã Đoài Dương
Xã Minh Long
Xã Lý Quốc
Xã Thắng Lợi
Xã Đồng Loan
Xã Đức Quang
Xã Kim Loan
Xã Quang Long
Xã An Lạc
Xã Vinh Quý
Xã Thống Nhất
Xã Cô Ngân
Xã Thị Hoa
Xã Quốc Toản
Xã Phi Hải
Xã Quảng Hưng
Xã Độc Lập
Xã Cai Bộ
Xã Phúc Sen
Xã Chí Thảo
Xã Tự Do
Xã Hồng Quang
Xã Ngọc Động
Xã Hạnh Phúc
Xã Bế Văn Đàn
Xã Cách Linh
Xã Đại Sơn
Xã Tiên Thành
Xã Mỹ Hưng
Xã Dân Chủ
Xã Nam Tuấn
Xã Đại Tiến
Xã Đức Long
Xã Ngũ Lão
Xã Trương Lương
Xã Hồng Việt
Xã Hoàng Tung
Xã Nguyễn Huệ
Xã Quang Trung
Xã Bạch Đằng
Xã Bình Dương
Xã Lê Chung
Xã Hồng Nam
Xã Yên Lạc
Xã Triệu Nguyên
Xã Ca Thành
Xã Vũ Nông
Xã Minh Tâm
Xã Thể Dục
Xã Mai Long
Xã Vũ Minh
Xã Hoa Thám
Xã Phan Thanh
Xã Quang Thành
Xã Tam Kim
Xã Thành Công
Xã Thịnh Vượng
Xã Hưng Đạo
Xã Canh Tân
Xã Kim Đồng
Xã Minh Khai
Xã Đức Thông
Xã Thái Cường
Xã Vân Trình
Xã Thụy Hùng
Xã Quang Trọng
Xã Trọng Con
Xã Lê Lai
Xã Đức Long
Xã Lê Lợi
Xã Đức Xuân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here