Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Điện Biên hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  1 thị xã , 8 huyện ) và Cấp xã ( 5 thị trấn, 9 phường và 115 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Điện Biên Ở Đâu ?

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu huyện, thành phố

Thành phố Điện Biên Phủ có bao nhiêu phường xã

Phường Noong Bua
Phường Him Lam
Phường Thanh Bình
Phường Tân Thanh
Phường Mường Thanh
Phường Nam Thanh
Phường Thanh Trường
Xã Thanh Minh
Xã Nà Tấu
Xã Nà Nhạn
Xã Mường Phăng
Xã Pá Khoang

Thị Xã Mường Lay có bao nhiêu phường xã

Phường Sông Đà
Phường Na Lay
Xã Lay Nưa

Huyện Mường Nhé có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Sín Thầu
Xã Sen Thượng
Xã Chung Chải
Xã Leng Su Sìn
Xã Pá Mỳ
Xã Mường Nhé
Xã Nậm Vì
Xã Nậm Kè
Xã Mường Toong
Xã Quảng Lâm
Xã Huổi Lếnh

Huyện Mường Chà có bao nhiêu xã thị trấn

Thị Trấn Mường Chà
Xã Xá Tổng
Xã Mường Tùng
Xã Hừa Ngài
Xã Huổi Mí
Xã Pa Ham
Xã Nậm Nèn
Xã Huổi Lèng
Xã Sa Lông
Xã Ma Thì Hồ
Xã Na Sang
Xã Mường Mươn

Huyện Tủa Chùa có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tủa Chùa
Xã Huổi Só
Xã Xín Chải
Xã Tả Sìn Thàng
Xã Lao Xả Phình
Xã Tả Phìn
Xã Tủa Thàng
Xã Trung Thu
Xã Sính Phình
Xã Sáng Nhè
Xã Mường Đun
Xã Mường Báng

Huyện Tuần Giáo có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tuần Giáo
Xã Phình Sáng
Xã Rạng Đông
Xã Mùn Chung
Xã Nà Tòng
Xã Ta Ma
Xã Mường Mùn
Xã Pú Xi
Xã Pú Nhung
Xã Quài Nưa
Xã Mường Thín
Xã Tỏa Tình
Xã Nà Sáy
Xã Mường Khong
Xã Quài Cang
Xã Quài Tở
Xã Chiềng Sinh
Xã Chiềng Đông
Xã Tênh Phông

Huyện Điện Biên có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Mường Pồn
Xã Thanh Nưa
Xã Hua Thanh
Xã Thanh Luông
Xã Thanh Hưng
Xã Thanh Xương
Xã Thanh Chăn
Xã Pa Thơm
Xã Thanh An
Xã Thanh Yên
Xã Noong Luống
Xã Noọng Hẹt
Xã Sam Mứn
Xã Pom Lót
Xã Núa Ngam
Xã Hẹ Muông
Xã Na Ư
Xã Mường Nhà
Xã Na Tông
Xã Mường Lói
Xã Phu Luông

Huyện Điện Biên Đông có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Điện Biên Đông
Xã Na Son
Xã Phì Nhừ
Xã Chiềng Sơ
Xã Mường Luân
Xã Pú Nhi
Xã Nong U
Xã Xa Dung
Xã Keo Lôm
Xã Luân Giới
Xã Phình Giàng
Xã Pú Hồng
Xã Tìa Dình
Xã Háng Lìa

Huyện Mường Ảng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Mường Ảng
Xã Mường Đăng
Xã Ngối Cáy
Xã Ẳng Tở
Xã Búng Lao
Xã Xuân Lao
Xã Ẳng Nưa
Xã Ẳng Cang
Xã Nặm Lịch
Xã Mường Lạn

Huyện Nậm Pồ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Nậm Tin
Xã Pa Tần
Xã Chà Cang
Xã Na Cô Sa
Xã Nà Khoa
Xã Nà Hỳ
Xã Nà Bủng
Xã Nậm Nhừ
Xã Nậm Chua
Xã Nậm Khăn
Xã Chà Tở
Xã Vàng Đán
Xã Chà Nưa
Xã Phìn Hồ
Xã Si Pa Phìn

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu phường

Phường Noong Bua
Phường Him Lam
Phường Thanh Bình
Phường Tân Thanh
Phường Mường Thanh
Phường Nam Thanh
Phường Thanh Trường
Phường Sông Đà
Phường Na Lay

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu phường

Thị Trấn Mường Chà
Thị trấn Tủa Chùa
Thị trấn Tuần Giáo
Thị trấn Điện Biên Đông
Thị trấn Mường Ảng

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu xã

Xã Thanh Minh
Xã Nà Tấu
Xã Nà Nhạn
Xã Mường Phăng
Xã Pá Khoang
Xã Lay Nưa
Xã Sín Thầu
Xã Sen Thượng
Xã Chung Chải
Xã Leng Su Sìn
Xã Pá Mỳ
Xã Mường Nhé
Xã Nậm Vì
Xã Nậm Kè
Xã Mường Toong
Xã Quảng Lâm
Xã Huổi Lếnh
Xã Xá Tổng
Xã Mường Tùng
Xã Hừa Ngài
Xã Huổi Mí
Xã Pa Ham
Xã Nậm Nèn
Xã Huổi Lèng
Xã Sa Lông
Xã Ma Thì Hồ
Xã Na Sang
Xã Mường Mươn
Xã Huổi Só
Xã Xín Chải
Xã Tả Sìn Thàng
Xã Lao Xả Phình
Xã Tả Phìn
Xã Tủa Thàng
Xã Trung Thu
Xã Sính Phình
Xã Sáng Nhè
Xã Mường Đun
Xã Mường Báng
Xã Phình Sáng
Xã Rạng Đông
Xã Mùn Chung
Xã Nà Tòng
Xã Ta Ma
Xã Mường Mùn
Xã Pú Xi
Xã Pú Nhung
Xã Quài Nưa
Xã Mường Thín
Xã Tỏa Tình
Xã Nà Sáy
Xã Mường Khong
Xã Quài Cang
Xã Quài Tở
Xã Chiềng Sinh
Xã Chiềng Đông
Xã Tênh Phông
Xã Mường Pồn
Xã Thanh Nưa
Xã Hua Thanh
Xã Thanh Luông
Xã Thanh Hưng
Xã Thanh Xương
Xã Thanh Chăn
Xã Pa Thơm
Xã Thanh An
Xã Thanh Yên
Xã Noong Luống
Xã Noọng Hẹt
Xã Sam Mứn
Xã Pom Lót
Xã Núa Ngam
Xã Hẹ Muông
Xã Na Ư
Xã Mường Nhà
Xã Na Tông
Xã Mường Lói
Xã Phu Luông
Xã Na Son
Xã Phì Nhừ
Xã Chiềng Sơ
Xã Mường Luân
Xã Pú Nhi
Xã Nong U
Xã Xa Dung
Xã Keo Lôm
Xã Luân Giới
Xã Phình Giàng
Xã Pú Hồng
Xã Tìa Dình
Xã Háng Lìa
Xã Mường Đăng
Xã Ngối Cáy
Xã Ẳng Tở
Xã Búng Lao
Xã Xuân Lao
Xã Ẳng Nưa
Xã Ẳng Cang
Xã Nặm Lịch
Xã Mường Lạn
Xã Nậm Tin
Xã Pa Tần
Xã Chà Cang
Xã Na Cô Sa
Xã Nà Khoa
Xã Nà Hỳ
Xã Nà Bủng
Xã Nậm Nhừ
Xã Nậm Chua
Xã Nậm Khăn
Xã Chà Tở
Xã Vàng Đán
Xã Chà Nưa
Xã Phìn Hồ
Xã Si Pa Phìn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here