5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Đồng Nai hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố,  9 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 40 phường và 122 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Đồng Nai Ở Đâu ?

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Biên Hòa có bao nhiêu phường xã

Phường Trảng Dài
Phường Tân Phong
Phường Tân Biên
Phường Hố Nai
Phường Tân Hòa
Phường Tân Hiệp
Phường Bửu Long
Phường Tân Tiến
Phường Tam Hiệp
Phường Long Bình
Phường Quang Vinh
Phường Tân Mai
Phường Thống Nhất
Phường Trung Dũng
Phường Tam Hòa
Phường Hòa Bình
Phường Quyết Thắng
Phường Thanh Bình
Phường Bình Đa
Phường An Bình
Phường Bửu Hòa
Phường Long Bình Tân
Phường Tân Vạn
Phường Tân Hạnh
Phường Hiệp Hòa
Phường Hóa An
Phường An Hòa
Phường Tam Phước
Phường Phước Tân
Xã Long Hưng

Thành phố Long Khánh có bao nhiêu phường xã

Phường Xuân Trung
Phường Xuân Thanh
Phường Xuân Bình
Phường Xuân An
Phường Xuân Hoà
Phường Phú Bình
Xã Bình Lộc
Xã Bảo Quang
Phường Suối Tre
Phường Bảo Vinh
Phường Xuân Lập
Phường Bàu Sen
Xã Bàu Trâm
Phường Xuân Tân
Xã Hàng Gòn
  Các Huyện Của Tỉnh Thái Nguyên – Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên

Huyện Tân Phú có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tân Phú
Xã Dak Lua
Xã Nam Cát Tiên
Xã Phú An
Xã Núi Tượng
Xã Tà Lài
Xã Phú Lập
Xã Phú Sơn
Xã Phú Thịnh
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Trung
Xã Phú Xuân
Xã Phú Lộc
Xã Phú Lâm
Xã Phú Bình
Xã Phú Thanh
Xã Trà Cổ
Xã Phú Điền

Huyện Vĩnh Cửu có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vĩnh An
Xã Phú Lý
Xã Trị An
Xã Tân An
Xã Vĩnh Tân
Xã Bình Lợi
Xã Thạnh Phú
Xã Thiện Tân
Xã Tân Bình
Xã Bình Hòa
Xã Mã Đà
Xã Hiếu Liêm

Huyện Định Quán có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Định Quán
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Tân
Xã Phú Vinh
Xã Phú Lợi
Xã Phú Hòa
Xã Ngọc Định
Xã La Ngà
Xã Gia Canh
Xã Phú Ngọc
Xã Phú Cường
Xã Túc Trưng
Xã Phú Túc
Xã Suối Nho

Huyện Trảng Bom có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Trảng Bom
Xã Thanh Bình
Xã Cây Gáo
Xã Bàu Hàm
Xã Sông Thao
Xã Sông Trầu
Xã Đông Hoà
Xã Bắc Sơn
Xã Hố Nai 3
Xã Tây Hoà
Xã Bình Minh
Xã Trung Hoà
Xã Đồi 61
Xã Hưng Thịnh
Xã Quảng Tiến
Xã Giang Điền
Xã An Viễn

Huyện Thống Nhất có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Gia Tân 1
Xã Gia Tân 2
Xã Gia Tân 3
Xã Gia Kiệm
Xã Quang Trung
Xã Bàu Hàm 2
Xã Hưng Lộc
Xã Lộ 25
Xã Xuân Thiện
Thị trấn Dầu Giây

Huyện Cẩm Mỹ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Sông Nhạn
Xã Xuân Quế
Xã Nhân Nghĩa
Xã Xuân Đường
Xã Long Giao
Xã Xuân Mỹ
Xã Thừa Đức
Xã Bảo Bình
Xã Xuân Bảo
Xã Xuân Tây
Xã Xuân Đông
Xã Sông Ray
Xã Lâm San

Huyện Long Thành có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Long Thành
Xã An Phước
Xã Bình An
Xã Long Đức
Xã Lộc An
Xã Bình Sơn
Xã Tam An
Xã Cẩm Đường
Xã Long An
Xã Bàu Cạn
Xã Long Phước
Xã Phước Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Phước Thái

Huyện Xuân Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Gia Ray
Xã Xuân Bắc
Xã Suối Cao
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Thọ
Xã Xuân Trường
Xã Xuân Hòa
Xã Xuân Hưng
Xã Xuân Tâm
Xã Suối Cát
Xã Xuân Hiệp
Xã Xuân Phú
Xã Xuân Định
Xã Bảo Hoà
Xã Lang Minh

Huyện Nhơn Trạch có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Phước Thiền
Xã Long Tân
Xã Đại Phước
Thị trấn Hiệp Phước
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phú Thạnh
Xã Phú Đông
Xã Long Thọ
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phước Khánh
Xã Phước An
  Các Huyện Của Tỉnh Bắc Giang - Hành Chính Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu phường

Phường Trảng Dài
Phường Tân Phong
Phường Tân Biên
Phường Hố Nai
Phường Tân Hòa
Phường Tân Hiệp
Phường Bửu Long
Phường Tân Tiến
Phường Tam Hiệp
Phường Long Bình
Phường Quang Vinh
Phường Tân Mai
Phường Thống Nhất
Phường Trung Dũng
Phường Tam Hòa
Phường Hòa Bình
Phường Quyết Thắng
Phường Thanh Bình
Phường Bình Đa
Phường An Bình
Phường Bửu Hòa
Phường Long Bình Tân
Phường Tân Vạn
Phường Tân Hạnh
Phường Hiệp Hòa
Phường Hóa An
Phường An Hòa
Phường Tam Phước
Phường Phước Tân
Phường Xuân Trung
Phường Xuân Thanh
Phường Xuân Bình
Phường Xuân An
Phường Xuân Hoà
Phường Phú Bình
Phường Suối Tre
Phường Bảo Vinh
Phường Xuân Lập
Phường Bàu Sen
Phường Xuân Tân

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu thị trấn

 

Thị trấn Tân Phú
Thị trấn Vĩnh An
Thị trấn Định Quán
Thị trấn Trảng Bom
Thị trấn Dầu Giây
Thị trấn Long Thành
Thị trấn Gia Ray
Thị trấn Hiệp Phước

Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu xã

Xã Long Hưng
Xã Bình Lộc
Xã Bảo Quang
Xã Bàu Trâm
Xã Hàng Gòn
Xã Dak Lua
Xã Nam Cát Tiên
Xã Phú An
Xã Núi Tượng
Xã Tà Lài
Xã Phú Lập
Xã Phú Sơn
Xã Phú Thịnh
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Trung
Xã Phú Xuân
Xã Phú Lộc
Xã Phú Lâm
Xã Phú Bình
Xã Phú Thanh
Xã Trà Cổ
Xã Phú Điền
Xã Phú Lý
Xã Trị An
Xã Tân An
Xã Vĩnh Tân
Xã Bình Lợi
Xã Thạnh Phú
Xã Thiện Tân
Xã Tân Bình
Xã Bình Hòa
Xã Mã Đà
Xã Hiếu Liêm
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Tân
Xã Phú Vinh
Xã Phú Lợi
Xã Phú Hòa
Xã Ngọc Định
Xã La Ngà
Xã Gia Canh
Xã Phú Ngọc
Xã Phú Cường
Xã Túc Trưng
Xã Phú Túc
Xã Suối Nho
Xã Thanh Bình
Xã Cây Gáo
Xã Bàu Hàm
Xã Sông Thao
Xã Sông Trầu
Xã Đông Hoà
Xã Bắc Sơn
Xã Hố Nai 3
Xã Tây Hoà
Xã Bình Minh
Xã Trung Hoà
Xã Đồi 61
Xã Hưng Thịnh
Xã Quảng Tiến
Xã Giang Điền
Xã An Viễn
Xã Gia Tân 1
Xã Gia Tân 2
Xã Gia Tân 3
Xã Gia Kiệm
Xã Quang Trung
Xã Bàu Hàm 2
Xã Hưng Lộc
Xã Lộ 25
Xã Xuân Thiện
Xã Sông Nhạn
Xã Xuân Quế
Xã Nhân Nghĩa
Xã Xuân Đường
Xã Long Giao
Xã Xuân Mỹ
Xã Thừa Đức
Xã Bảo Bình
Xã Xuân Bảo
Xã Xuân Tây
Xã Xuân Đông
Xã Sông Ray
Xã Lâm San
Xã An Phước
Xã Bình An
Xã Long Đức
Xã Lộc An
Xã Bình Sơn
Xã Tam An
Xã Cẩm Đường
Xã Long An
Xã Bàu Cạn
Xã Long Phước
Xã Phước Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Phước Thái
Xã Xuân Bắc
Xã Suối Cao
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Thọ
Xã Xuân Trường
Xã Xuân Hòa
Xã Xuân Hưng
Xã Xuân Tâm
Xã Suối Cát
Xã Xuân Hiệp
Xã Xuân Phú
Xã Xuân Định
Xã Bảo Hoà
Xã Lang Minh
Xã Phước Thiền
Xã Long Tân
Xã Đại Phước
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phú Thạnh
Xã Phú Đông
Xã Long Thọ
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phước Khánh
Xã Phước An
  Các Huyện Của Tỉnh Vĩnh Phúc – Hành Chính Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tỉnh Đồng Nai nằm ở miền Nam Việt Nam, là một trong những địa điểm phát triển kinh tế mạnh mẽ và cũng có cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Bạn đã từng thắc mắc rằng “Tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu huyện?” Hãy cùng tìm hiểu về sự đa dạng và quy mô của các huyện ở tỉnh Đồng Nai trong bài viết này.

Tổng Quan về Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh nằm trong vùng đông nam miền Nam Việt Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Với vị trí thuận lợi, tỉnh này đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.

Sự Đa Dạng Về Huyện

Tỉnh Đồng Nai bao gồm nhiều huyện với đa dạng về cảnh quan, văn hóa và nền kinh tế. Dưới đây là một số huyện nổi bật:

Huyện Biên Hòa

Huyện Biên Hòa là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai, cũng là một trong những địa điểm phát triển kinh tế mạnh mẽ. Với vị trí gần TP.HCM, huyện này có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Huyện Long Khánh

Huyện Long Khánh nổi tiếng với những cánh đồng mía bát ngát và không khí trong lành. Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử và văn hóa độc đáo.

Huyện Xuân Lộc

Huyện Xuân Lộc nằm ở phía đông của tỉnh Đồng Nai, có sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan núi rừng và mảng xanh của vùng đồng bằng.

Sự Phát Triển và Hạ Tầng

Tỉnh Đồng Nai không chỉ nổi tiếng với sự đa dạng về huyện mà còn là một trong những địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ. Với việc xây dựng và cải tạo hạ tầng giao thông, tỉnh này đã thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh và du lịch.

Công Nghiệp và Kinh Doanh

Khu công nghiệp ở Đồng Nai đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia sản xuất và kinh doanh. Điều này đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Kết Luận

Tổng cộng, tỉnh Đồng Nai có một loạt các huyện đa dạng về cảnh quan và phát triển kinh tế. Từ trung tâm hành chính sôi động ở huyện Biên Hòa, đến không gian yên bình tại huyện Long Khánh và Xuân Lộc, mỗi huyện đều mang trong mình những đặc điểm riêng biệt.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Q1: Tôi muốn tìm hiểu thêm về vùng nông thôn ở Đồng Nai, huyện nào phù hợp? A1: Huyện Long Khánh và Xuân Lộc là những điểm đến thú vị để trải nghiệm không gian nông thôn.

Q2: Tỉnh Đồng Nai có nơi nào nổi tiếng về công nghiệp? A2: Huyện Biên Hòa có khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ và thu hút nhiều doanh nghiệp.

Q3: Tôi có thể đến Đồng Nai bằng cách nào? A3: Bạn có thể đi bằng xe hơi hoặc tàu hỏa từ TP.HCM đến các huyện trong tỉnh Đồng Nai.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here