Các Huyện Của Tỉnh Đồng Tháp – Hành Chính Tỉnh Đồng Tháp

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Đồng Tháp hiện nay có Cấp huyện (3 thành phố,  9 huyện ) và Cấp xã ( 9 thị trấn, 19 phường và 115 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Đồng Tháp Ở Đâu ?

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Cao Lãnh có bao nhiêu phường xã

Phường 11
Phường 1
Phường 2
Phường 4
Phường 3
Phường 6
Xã Mỹ Ngãi
Xã Mỹ Tân
Xã Mỹ Trà
Phường Mỹ Phú
Xã Tân Thuận Tây
Phường Hoà Thuận
Xã Hòa An
Xã Tân Thuận Đông
Xã Tịnh Thới
  Các Huyện Của Tỉnh Thái Nguyên – Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên

Thành phố Sa Đéc có bao nhiêu phường xã

Phường 3
Phường 1
Phường 4
Phường 2
Xã Tân Khánh Đông
Phường Tân Quy Đông
Phường An Hoà
Xã Tân Quy Tây
Xã Tân Phú Đông

Thành phố Hồng Ngự có bao nhiêu phường xã

Phường An Lộc
Phường An Thạnh
Xã Bình Thạnh
Xã Tân Hội
Phường An Lạc
Phường An Bình B
Phường An Bình A

Huyện Tân Hồng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Sa Rài
Xã Tân Hộ Cơ
Xã Thông Bình
Xã Bình Phú
Xã Tân Thành A
Xã Tân Thành B
Xã Tân Phước
Xã Tân Công Chí
Xã An Phước

Huyện Hồng Ngự có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Thường Phước 1
Xã Thường Thới Hậu A
Thị trấn Thường Thới Tiền
Xã Thường Phước 2
Xã Thường Lạc
Xã Long Khánh A
Xã Long Khánh B
Xã Long Thuận
Xã Phú Thuận B
Xã Phú Thuận A

Huyện Tam Nông có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tràm Chim
Xã Hoà Bình
Xã Tân Công Sính
Xã Phú Hiệp
Xã Phú Đức
Xã Phú Thành B
Xã An Hòa
Xã An Long
Xã Phú Cường
Xã Phú Ninh
Xã Phú Thọ
Xã Phú Thành A

Huyện Tháp Mười có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Mỹ An
Xã Thạnh Lợi
Xã Hưng Thạnh
Xã Trường Xuân
Xã Tân Kiều
Xã Mỹ Hòa
Xã Mỹ Quý
Xã Mỹ Đông
Xã Đốc Binh Kiều
Xã Mỹ An
Xã Phú Điền
Xã Láng Biển
Xã Thanh Mỹ

Huyện Cao Lãnh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Mỹ Thọ
Xã Gáo Giồng
Xã Phương Thịnh
Xã Ba Sao
Xã Phong Mỹ
Xã Tân Nghĩa
Xã Phương Trà
Xã Nhị Mỹ
Xã Mỹ Thọ
Xã Tân Hội Trung
Xã An Bình
Xã Mỹ Hội
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ Long
Xã Bình Hàng Trung
Xã Mỹ Xương
Xã Bình Hàng Tây
Xã Bình Thạnh
  Các Huyện Của Tỉnh Nghệ An – Hành Chính Tỉnh Nghệ An

Huyện Thanh Bình có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thanh Bình
Xã Tân Quới
Xã Tân Hòa
Xã An Phong
Xã Phú Lợi
Xã Tân Mỹ
Xã Bình Tấn
Xã Tân Huề
Xã Tân Bình
Xã Tân Thạnh
Xã Tân Phú
Xã Bình Thành
Xã Tân Long

Huyện Lấp Vò có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Lấp Vò
Xã Mỹ An Hưng A
Xã Tân Mỹ
Xã Mỹ An Hưng B
Xã Tân Khánh Trung
Xã Long Hưng A
Xã Vĩnh Thạnh
Xã Long Hưng B
Xã Bình Thành
Xã Định An
Xã Định Yên
Xã Hội An Đông
Xã Bình Thạnh Trung

Huyện Lai Vung có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Lai Vung
Xã Tân Dương
Xã Hòa Thành
Xã Long Hậu
Xã Tân Phước
Xã Hòa Long
Xã Tân Thành
Xã Long Thắng
Xã Vĩnh Thới
Xã Tân Hòa
Xã Định Hòa
Xã Phong Hòa

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cái Tàu Hạ
Xã An Hiệp
Xã An Nhơn
Xã Tân Nhuận Đông
Xã Tân Bình
Xã Tân Phú Trung
Xã Phú Long
Xã An Phú Thuận
Xã Phú Hựu
Xã An Khánh
Xã Tân Phú
Xã Hòa Tân

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu phường

Phường 11
Phường 1
Phường 2
Phường 4
Phường 3
Phường 6
Phường Mỹ Phú
Phường Hoà Thuận
Phường 3
Phường 1
Phường 4
Phường 2
Phường Tân Quy Đông
Phường An Hoà
Phường An Lộc
Phường An Thạnh
Phường An Lạc
Phường An Bình B
Phường An Bình A

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Sa Rài
Thị trấn Thường Thới Tiền
Thị trấn Tràm Chim
Thị trấn Mỹ An
Thị trấn Mỹ Thọ
Thị trấn Thanh Bình
Thị trấn Lấp Vò
Thị trấn Lai Vung
Thị trấn Cái Tàu Hạ

Tỉnh Đồng Tháp Có Bao Nhiêu Xã

Xã Mỹ Ngãi
Xã Mỹ Tân
Xã Mỹ Trà
Xã Tân Thuận Tây
Xã Hòa An
Xã Tân Thuận Đông
Xã Tịnh Thới
Xã Tân Khánh Đông
Xã Tân Quy Tây
Xã Tân Phú Đông
Xã Bình Thạnh
Xã Tân Hội
Xã Tân Hộ Cơ
Xã Thông Bình
Xã Bình Phú
Xã Tân Thành A
Xã Tân Thành B
Xã Tân Phước
Xã Tân Công Chí
Xã An Phước
Xã Thường Phước 1
Xã Thường Thới Hậu A
Xã Thường Phước 2
Xã Thường Lạc
Xã Long Khánh A
Xã Long Khánh B
Xã Long Thuận
Xã Phú Thuận B
Xã Phú Thuận A
Xã Hoà Bình
Xã Tân Công Sính
Xã Phú Hiệp
Xã Phú Đức
Xã Phú Thành B
Xã An Hòa
Xã An Long
Xã Phú Cường
Xã Phú Ninh
Xã Phú Thọ
Xã Phú Thành A
Xã Thạnh Lợi
Xã Hưng Thạnh
Xã Trường Xuân
Xã Tân Kiều
Xã Mỹ Hòa
Xã Mỹ Quý
Xã Mỹ Đông
Xã Đốc Binh Kiều
Xã Mỹ An
Xã Phú Điền
Xã Láng Biển
Xã Thanh Mỹ
Xã Gáo Giồng
Xã Phương Thịnh
Xã Ba Sao
Xã Phong Mỹ
Xã Tân Nghĩa
Xã Phương Trà
Xã Nhị Mỹ
Xã Mỹ Thọ
Xã Tân Hội Trung
Xã An Bình
Xã Mỹ Hội
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ Long
Xã Bình Hàng Trung
Xã Mỹ Xương
Xã Bình Hàng Tây
Xã Bình Thạnh
Xã Tân Quới
Xã Tân Hòa
Xã An Phong
Xã Phú Lợi
Xã Tân Mỹ
Xã Bình Tấn
Xã Tân Huề
Xã Tân Bình
Xã Tân Thạnh
Xã Tân Phú
Xã Bình Thành
Xã Tân Long
Xã Mỹ An Hưng A
Xã Tân Mỹ
Xã Mỹ An Hưng B
Xã Tân Khánh Trung
Xã Long Hưng A
Xã Vĩnh Thạnh
Xã Long Hưng B
Xã Bình Thành
Xã Định An
Xã Định Yên
Xã Hội An Đông
Xã Bình Thạnh Trung
Xã Tân Dương
Xã Hòa Thành
Xã Long Hậu
Xã Tân Phước
Xã Hòa Long
Xã Tân Thành
Xã Long Thắng
Xã Vĩnh Thới
Xã Tân Hòa
Xã Định Hòa
Xã Phong Hòa
Xã An Hiệp
Xã An Nhơn
Xã Tân Nhuận Đông
Xã Tân Bình
Xã Tân Phú Trung
Xã Phú Long
Xã An Phú Thuận
Xã Phú Hựu
Xã An Khánh
Xã Tân Phú
Xã Hòa Tân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here