Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Gia Lai hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện ) và Cấp xã ( 14 thị trấn, 24 phường và 182 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Gia Lai Ở Đâu ?

Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Pleiku có bao nhiêu phường xã

Phường Yên Đỗ
Phường Diên Hồng
Phường Ia Kring
Phường Hội Thương
Phường Hội Phú
Phường Phù Đổng
Phường Hoa Lư
Phường Tây Sơn
Phường Thống Nhất
Phường Đống Đa
Phường Trà Bá
Phường Thắng Lợi
Phường Yên Thế
Phường Chi Lăng
Xã Biển Hồ
Xã Tân Sơn
Xã Trà Đa
Xã Chư Á
Xã An Phú
Xã Diên Phú
Xã Ia Kênh
Xã Gào

Thị xã An Khê có bao nhiêu phường xã

Phường An Bình
Phường Tây Sơn
Phường An Phú
Phường An Tân
Xã Tú An
Xã Xuân An
Xã Cửu An
Phường An Phước
Xã Song An
Phường Ngô Mây
Xã Thành An

Thị xã Ayun Pa có bao nhiêu xã phường

Phường Cheo Reo
Phường Hòa Bình
Phường Đoàn Kết
Phường Sông Bờ
Xã Ia RBol
Xã Chư Băh
Xã Ia RTô
Xã Ia Sao

Huyện KBang có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn KBang
Xã Kon Pne
Xã Đăk Roong
Xã Sơn Lang
Xã KRong
Xã Sơ Pai
Xã Lơ Ku
Xã Đông
Xã Đak SMar
Xã Nghĩa An
Xã Tơ Tung
Xã Kông Lơng Khơng
Xã Kông Pla
Xã Đăk HLơ

Huyện Đăk Đoa có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Đăk Đoa
Xã Hà Đông
Xã Đăk Sơmei
Xã Đăk Krong
Xã Hải Yang
Xã Kon Gang
Xã Hà Bầu
Xã Nam Yang
Xã K’ Dang
Xã H’ Neng
Xã Tân Bình
Xã Glar
Xã A Dơk
Xã Trang
Xã HNol
Xã Ia Pết
Xã Ia Băng

Huyện Chư Păh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phú Hòa
Xã Hà Tây
Xã Ia Khươl
Xã Ia Phí
Thị trấn Ia Ly
Xã Ia Mơ Nông
Xã Ia Kreng
Xã Đăk Tơ Ver
Xã Hòa Phú
Xã Chư Đăng Ya
Xã Ia Ka
Xã Ia Nhin
Xã Nghĩa Hòa
Xã Nghĩa Hưng

Huyện Ia Grai có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Ia Kha
Xã Ia Sao
Xã Ia Yok
Xã Ia Hrung
Xã Ia Bă
Xã Ia Khai
Xã Ia KRai
Xã Ia Grăng
Xã Ia Tô
Xã Ia O
Xã Ia Dêr
Xã Ia Chia
Xã Ia Pếch

Huyện Mang Yang có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kon Dơng
Xã Ayun
Xã Đak Jơ Ta
Xã Đak Ta Ley
Xã Hra
Xã Đăk Yă
Xã Đăk Djrăng
Xã Lơ Pang
Xã Kon Thụp
Xã Đê Ar
Xã Kon Chiêng
Xã Đăk Trôi

Huyện Kông Chro có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kông Chro
Xã Chư Krêy
Xã An Trung
Xã Kông Yang
Xã Đăk Tơ Pang
Xã SRó
Xã Đắk Kơ Ning
Xã Đăk Song
Xã Đăk Pling
Xã Yang Trung
Xã Đăk Pơ Pho
Xã Ya Ma
Xã Chơ Long
Xã Yang Nam

Huyện Đức Cơ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Chư Ty
Xã Ia Dơk
Xã Ia Krêl
Xã Ia Din
Xã Ia Kla
Xã Ia Dom
Xã Ia Lang
Xã Ia Kriêng
Xã Ia Pnôn
Xã Ia Nan

Huyện Chư Prông có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Chư Prông
Xã Ia Kly
Xã Bình Giáo
Xã Ia Drăng
Xã Thăng Hưng
Xã Bàu Cạn
Xã Ia Phìn
Xã Ia Băng
Xã Ia Tôr
Xã Ia Boòng
Xã Ia O
Xã Ia Púch
Xã Ia Me
Xã Ia Vê
Xã Ia Bang
Xã Ia Pia
Xã Ia Ga
Xã Ia Lâu
Xã Ia Piơr
Xã Ia Mơ

Huyện Chư Sê có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Chư Sê
Xã Ia Tiêm
Xã Chư Pơng
Xã Bar Măih
Xã Bờ Ngoong
Xã Ia Glai
Xã AL Bá
Xã Kông HTok
Xã AYun
Xã Ia HLốp
Xã Ia Blang
Xã Dun
Xã Ia Pal
Xã H Bông
Xã Ia Ko

Huyện Đăk Pơ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Hà Tam
Xã An Thành
Thị trấn Đak Pơ
Xã Yang Bắc
Xã Cư An
Xã Tân An
Xã Phú An
Xã Ya Hội

Huyện Ia Pa có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Pờ Tó
Xã Chư Răng
Xã Ia KDăm
Xã Kim Tân
Xã Chư Mố
Xã Ia Tul
Xã Ia Ma Rơn
Xã Ia Broăi
Xã Ia Trok

Huyện Krông Pa có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phú Túc
Xã Ia RSai
Xã Ia RSươm
Xã Chư Gu
Xã Đất Bằng
Xã Ia Mláh
Xã Chư Drăng
Xã Phú Cần
Xã Ia HDreh
Xã Ia RMok
Xã Chư Ngọc
Xã Uar
Xã Chư Rcăm
Xã Krông Năng

Huyện Phú Thiện có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phú Thiện
Xã Chư A Thai
Xã Ayun Hạ
Xã Ia Ake
Xã Ia Sol
Xã Ia Piar
Xã Ia Peng
Xã Chrôh Pơnan
Xã Ia Hiao
Xã Ia Yeng

Huyện Chư Pưh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Nhơn Hoà
Xã Ia Hrú
Xã Ia Rong
Xã Ia Dreng
Xã Ia Hla
Xã Chư Don
Xã Ia Phang
Xã Ia Le
Xã Ia BLứ

Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu phường

Phường Yên Đỗ
Phường Diên Hồng
Phường Ia Kring
Phường Hội Thương
Phường Hội Phú
Phường Phù Đổng
Phường Hoa Lư
Phường Tây Sơn
Phường Thống Nhất
Phường Đống Đa
Phường Trà Bá
Phường Thắng Lợi
Phường Yên Thế
Phường Chi Lăng
Phường An Bình
Phường Tây Sơn
Phường An Phú
Phường An Tân
Phường An Phước
Phường Ngô Mây
Phường Cheo Reo
Phường Hòa Bình
Phường Đoàn Kết
Phường Sông Bờ

Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn KBang
Thị trấn Đăk Đoa
Thị trấn Phú Hòa
Thị trấn Ia Ly
Thị trấn Ia Kha
Thị trấn Kon Dơng
Thị trấn Kông Chro
Thị trấn Chư Ty
Thị trấn Chư Prông
Thị trấn Chư Sê
Thị trấn Đak Pơ
Thị trấn Phú Túc
Thị trấn Phú Thiện
Thị trấn Nhơn Hoà

Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu xã

Xã Biển Hồ
Xã Tân Sơn
Xã Trà Đa
Xã Chư Á
Xã An Phú
Xã Diên Phú
Xã Ia Kênh
Xã Gào
Xã Tú An
Xã Xuân An
Xã Cửu An
Xã Song An
Xã Thành An
Xã Ia RBol
Xã Chư Băh
Xã Ia RTô
Xã Ia Sao
Xã Kon Pne
Xã Đăk Roong
Xã Sơn Lang
Xã KRong
Xã Sơ Pai
Xã Lơ Ku
Xã Đông
Xã Đak SMar
Xã Nghĩa An
Xã Tơ Tung
Xã Kông Lơng Khơng
Xã Kông Pla
Xã Đăk HLơ
Xã Hà Đông
Xã Đăk Sơmei
Xã Đăk Krong
Xã Hải Yang
Xã Kon Gang
Xã Hà Bầu
Xã Nam Yang
Xã K’ Dang
Xã H’ Neng
Xã Tân Bình
Xã Glar
Xã A Dơk
Xã Trang
Xã HNol
Xã Ia Pết
Xã Ia Băng
Xã Hà Tây
Xã Ia Khươl
Xã Ia Phí
Xã Ia Mơ Nông
Xã Ia Kreng
Xã Đăk Tơ Ver
Xã Hòa Phú
Xã Chư Đăng Ya
Xã Ia Ka
Xã Ia Nhin
Xã Nghĩa Hòa
Xã Nghĩa Hưng
Xã Ia Sao
Xã Ia Yok
Xã Ia Hrung
Xã Ia Bă
Xã Ia Khai
Xã Ia KRai
Xã Ia Grăng
Xã Ia Tô
Xã Ia O
Xã Ia Dêr
Xã Ia Chia
Xã Ia Pếch
Xã Ayun
Xã Đak Jơ Ta
Xã Đak Ta Ley
Xã Hra
Xã Đăk Yă
Xã Đăk Djrăng
Xã Lơ Pang
Xã Kon Thụp
Xã Đê Ar
Xã Kon Chiêng
Xã Đăk Trôi
Xã Chư Krêy
Xã An Trung
Xã Kông Yang
Xã Đăk Tơ Pang
Xã SRó
Xã Đắk Kơ Ning
Xã Đăk Song
Xã Đăk Pling
Xã Yang Trung
Xã Đăk Pơ Pho
Xã Ya Ma
Xã Chơ Long
Xã Yang Nam
Xã Ia Dơk
Xã Ia Krêl
Xã Ia Din
Xã Ia Kla
Xã Ia Dom
Xã Ia Lang
Xã Ia Kriêng
Xã Ia Pnôn
Xã Ia Nan
Xã Ia Kly
Xã Bình Giáo
Xã Ia Drăng
Xã Thăng Hưng
Xã Bàu Cạn
Xã Ia Phìn
Xã Ia Băng
Xã Ia Tôr
Xã Ia Boòng
Xã Ia O
Xã Ia Púch
Xã Ia Me
Xã Ia Vê
Xã Ia Bang
Xã Ia Pia
Xã Ia Ga
Xã Ia Lâu
Xã Ia Piơr
Xã Ia Mơ
Xã Ia Tiêm
Xã Chư Pơng
Xã Bar Măih
Xã Bờ Ngoong
Xã Ia Glai
Xã AL Bá
Xã Kông HTok
Xã AYun
Xã Ia HLốp
Xã Ia Blang
Xã Dun
Xã Ia Pal
Xã H Bông
Xã Ia Ko
Xã Hà Tam
Xã An Thành
Xã Yang Bắc
Xã Cư An
Xã Tân An
Xã Phú An
Xã Ya Hội
Xã Pờ Tó
Xã Chư Răng
Xã Ia KDăm
Xã Kim Tân
Xã Chư Mố
Xã Ia Tul
Xã Ia Ma Rơn
Xã Ia Broăi
Xã Ia Trok
Xã Ia RSai
Xã Ia RSươm
Xã Chư Gu
Xã Đất Bằng
Xã Ia Mláh
Xã Chư Drăng
Xã Phú Cần
Xã Ia HDreh
Xã Ia RMok
Xã Chư Ngọc
Xã Uar
Xã Chư Rcăm
Xã Krông Năng
Xã Chư A Thai
Xã Ayun Hạ
Xã Ia Ake
Xã Ia Sol
Xã Ia Piar
Xã Ia Peng
Xã Chrôh Pơnan
Xã Ia Hiao
Xã Ia Yeng
Xã Ia Hrú
Xã Ia Rong
Xã Ia Dreng
Xã Ia Hla
Xã Chư Don
Xã Ia Phang
Xã Ia Le
Xã Ia BLứ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here