Các Huyện Của Tỉnh Hà Giang – Hành Chính Tỉnh Hà Giang

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hà Giang hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố,  10 huyện ) và Cấp xã ( 13 thị trấn, 5 phường và 175 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hà Giang Ở Đâu ?

  • Phía đông giáp tỉnh Cao Bằng
  • Phía tây giáp các tỉnh Yên Bái và Lào Cai
  • Phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang
  • Phía bắc giáp Trung Quốc

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Hà Giang có bao nhiêu phường xã

Phường Quang Trung
Phường Trần Phú
Phường Ngọc Hà
Phường Nguyễn Trãi
Phường Minh Khai
Xã Ngọc Đường
Xã Phương Độ
Xã Phương Thiện

Huyện Đồng Văn có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phó Bảng
Xã Lũng Cú
Xã Má Lé
Thị trấn Đồng Văn
Xã Lũng Táo
Xã Phố Là
Xã Thài Phìn Tủng
Xã Sủng Là
Xã Xà Phìn
Xã Tả Phìn
Xã Tả Lủng
Xã Phố Cáo
Xã Sính Lủng
Xã Sảng Tủng
Xã Lũng Thầu
Xã Hố Quáng Phìn
Xã Vần Chải
Xã Lũng Phìn
Xã Sủng Trái

Huyện Mèo Vạc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Mèo Vạc
Xã Thượng Phùng
Xã Pải Lủng
Xã Xín Cái
Xã Pả Vi
Xã Giàng Chu Phìn
Xã Sủng Trà
Xã Sủng Máng
Xã Sơn Vĩ
Xã Tả Lủng
Xã Cán Chu Phìn
Xã Lũng Pù
Xã Lũng Chinh
Xã Tát Ngà
Xã Nậm Ban
Xã Khâu Vai
Xã Niêm Tòng
Xã Niêm Sơn
  Các Huyện Của Tỉnh Quảng Ninh – Hành Chính Tỉnh Quảng Ninh

Huyện Yên Minh có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Yên Minh
Xã Thắng Mố
Xã Phú Lũng
Xã Sủng Tráng
Xã Bạch Đích
Xã Na Khê
Xã Sủng Thài
Xã Hữu Vinh
Xã Lao Và Chải
Xã Mậu Duệ
Xã Đông Minh
Xã Mậu Long
Xã Ngam La
Xã Ngọc Long
Xã Đường Thượng
Xã Lũng Hồ
Xã Du Tiến
Xã Du Già

Huyện Quản Bạ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tam Sơn
Xã Bát Đại Sơn
Xã Nghĩa Thuận
Xã Cán Tỷ
Xã Cao Mã Pờ
Xã Thanh Vân
Xã Tùng Vài
Xã Đông Hà
Xã Quản Bạ
Xã Lùng Tám
Xã Quyết Tiến
Xã Tả Ván
Xã Thái An

Huyện Vị Xuyên có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Kim Thạch
Xã Phú Linh
Xã Kim Linh
Thị trấn Vị Xuyên
Thị trấn Nông Trường Việt Lâm
Xã Minh Tân
Xã Thuận Hoà
Xã Tùng Bá
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Đức
Xã Phong Quang
Xã Xín Chải
Xã Phương Tiến
Xã Lao Chải
Xã Cao Bồ
Xã Đạo Đức
Xã Thượng Sơn
Xã Linh Hồ
Xã Quảng Ngần
Xã Việt Lâm
Xã Ngọc Linh
Xã Ngọc Minh
Xã Bạch Ngọc
Xã Trung Thành

Huyện Bắc Mê có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Minh Sơn
Xã Giáp Trung
Xã Yên Định
Thị trấn Yên Phú
Xã Minh Ngọc
Xã Yên Phong
Xã Lạc Nông
Xã Phú Nam
Xã Yên Cường
Xã Thượng Tân
Xã Đường Âm
Xã Đường Hồng
Xã Phiêng Luông

Huyện Hoàng Su Phì có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Vinh Quang
Xã Bản Máy
Xã Thàng Tín
Xã Thèn Chu Phìn
Xã Pố Lồ
Xã Bản Phùng
Xã Túng Sán
Xã Chiến Phố
Xã Đản Ván
Xã Tụ Nhân
Xã Tân Tiến
Xã Nàng Đôn
Xã Pờ Ly Ngài
Xã Sán Xả Hồ
Xã Bản Luốc
Xã Ngàm Đăng Vài
Xã Bản Nhùng
Xã Tả Sử Choóng
Xã Nậm Dịch
Xã Hồ Thầu
Xã Nam Sơn
Xã Nậm Tỵ
Xã Thông Nguyên
Xã Nậm Khòa

Huyện Xín Mần có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cốc Pài
Xã Nàn Xỉn
Xã Bản Díu
Xã Chí Cà
Xã Xín Mần
Xã Thèn Phàng
Xã Trung Thịnh
Xã Pà Vầy Sủ
Xã Cốc Rế
Xã Thu Tà
Xã Nàn Ma
Xã Tả Nhìu
Xã Bản Ngò
Xã Chế Là
Xã Nấm Dẩn
Xã Quảng Nguyên
Xã Nà Chì
Xã Khuôn Lùng
  Các Huyện Của Tỉnh Sơn La – Hành Chính Tỉnh Sơn La

Huyện Bắc Quang có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Việt Quang
Thị trấn Vĩnh Tuy
Xã Tân Lập
Xã Tân Thành
Xã Đồng Tiến
Xã Đồng Tâm
Xã Tân Quang
Xã Thượng Bình
Xã Hữu Sản
Xã Kim Ngọc
Xã Việt Vinh
Xã Bằng Hành
Xã Quang Minh
Xã Liên Hiệp
Xã Vô Điếm
Xã Việt Hồng
Xã Hùng An
Xã Đức Xuân
Xã Tiên Kiều
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Phúc
Xã Đồng Yên
Xã Đông Thành

Huyện Quang Bình có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Xuân Minh
Xã Tiên Nguyên
Xã Tân Nam
Xã Bản Rịa
Xã Yên Thành
Thị trấn Yên Bình
Xã Tân Trịnh
Xã Tân Bắc
Xã Bằng Lang
Xã Yên Hà
Xã Hương Sơn
Xã Xuân Giang
Xã Nà Khương
Xã Tiên Yên
Xã Vĩ Thượng

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu phường

Phường Quang Trung
Phường Trần Phú
Phường Ngọc Hà
Phường Nguyễn Trãi
Phường Minh Khai

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Phó Bảng
Thị trấn Đồng Văn
Thị trấn Mèo Vạc
Thị trấn Yên Minh
Thị trấn Tam Sơn
Thị trấn Vị Xuyên
Thị trấn Nông Trường Việt Lâm
Thị trấn Yên Phú
Thị trấn Vinh Quang
Thị trấn Cốc Pài
Thị trấn Việt Quang
Thị trấn Vĩnh Tuy
Thị trấn Yên Bình

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu xã

Xã Ngọc Đường
Xã Phương Độ
Xã Phương Thiện
Xã Lũng Cú
Xã Má Lé
Xã Lũng Táo
Xã Phố Là
Xã Thài Phìn Tủng
Xã Sủng Là
Xã Xà Phìn
Xã Tả Phìn
Xã Tả Lủng
Xã Phố Cáo
Xã Sính Lủng
Xã Sảng Tủng
Xã Lũng Thầu
Xã Hố Quáng Phìn
Xã Vần Chải
Xã Lũng Phìn
Xã Sủng Trái
Xã Thượng Phùng
Xã Pải Lủng
Xã Xín Cái
Xã Pả Vi
Xã Giàng Chu Phìn
Xã Sủng Trà
Xã Sủng Máng
Xã Sơn Vĩ
Xã Tả Lủng
Xã Cán Chu Phìn
Xã Lũng Pù
Xã Lũng Chinh
Xã Tát Ngà
Xã Nậm Ban
Xã Khâu Vai
Xã Niêm Tòng
Xã Niêm Sơn
Xã Thắng Mố
Xã Phú Lũng
Xã Sủng Tráng
Xã Bạch Đích
Xã Na Khê
Xã Sủng Thài
Xã Hữu Vinh
Xã Lao Và Chải
Xã Mậu Duệ
Xã Đông Minh
Xã Mậu Long
Xã Ngam La
Xã Ngọc Long
Xã Đường Thượng
Xã Lũng Hồ
Xã Du Tiến
Xã Du Già
Xã Bát Đại Sơn
Xã Nghĩa Thuận
Xã Cán Tỷ
Xã Cao Mã Pờ
Xã Thanh Vân
Xã Tùng Vài
Xã Đông Hà
Xã Quản Bạ
Xã Lùng Tám
Xã Quyết Tiến
Xã Tả Ván
Xã Thái An
Xã Kim Thạch
Xã Phú Linh
Xã Kim Linh
Xã Minh Tân
Xã Thuận Hoà
Xã Tùng Bá
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Đức
Xã Phong Quang
Xã Xín Chải
Xã Phương Tiến
Xã Lao Chải
Xã Cao Bồ
Xã Đạo Đức
Xã Thượng Sơn
Xã Linh Hồ
Xã Quảng Ngần
Xã Việt Lâm
Xã Ngọc Linh
Xã Ngọc Minh
Xã Bạch Ngọc
Xã Trung Thành
Xã Minh Sơn
Xã Giáp Trung
Xã Yên Định
Xã Minh Ngọc
Xã Yên Phong
Xã Lạc Nông
Xã Phú Nam
Xã Yên Cường
Xã Thượng Tân
Xã Đường Âm
Xã Đường Hồng
Xã Phiêng Luông
Xã Bản Máy
Xã Thàng Tín
Xã Thèn Chu Phìn
Xã Pố Lồ
Xã Bản Phùng
Xã Túng Sán
Xã Chiến Phố
Xã Đản Ván
Xã Tụ Nhân
Xã Tân Tiến
Xã Nàng Đôn
Xã Pờ Ly Ngài
Xã Sán Xả Hồ
Xã Bản Luốc
Xã Ngàm Đăng Vài
Xã Bản Nhùng
Xã Tả Sử Choóng
Xã Nậm Dịch
Xã Hồ Thầu
Xã Nam Sơn
Xã Nậm Tỵ
Xã Thông Nguyên
Xã Nậm Khòa
Xã Nàn Xỉn
Xã Bản Díu
Xã Chí Cà
Xã Xín Mần
Xã Thèn Phàng
Xã Trung Thịnh
Xã Pà Vầy Sủ
Xã Cốc Rế
Xã Thu Tà
Xã Nàn Ma
Xã Tả Nhìu
Xã Bản Ngò
Xã Chế Là
Xã Nấm Dẩn
Xã Quảng Nguyên
Xã Nà Chì
Xã Khuôn Lùng
Xã Tân Lập
Xã Tân Thành
Xã Đồng Tiến
Xã Đồng Tâm
Xã Tân Quang
Xã Thượng Bình
Xã Hữu Sản
Xã Kim Ngọc
Xã Việt Vinh
Xã Bằng Hành
Xã Quang Minh
Xã Liên Hiệp
Xã Vô Điếm
Xã Việt Hồng
Xã Hùng An
Xã Đức Xuân
Xã Tiên Kiều
Xã Vĩnh Hảo
Xã Vĩnh Phúc
Xã Đồng Yên
Xã Đông Thành
Xã Xuân Minh
Xã Tiên Nguyên
Xã Tân Nam
Xã Bản Rịa
Xã Yên Thành
Xã Tân Trịnh
Xã Tân Bắc
Xã Bằng Lang
Xã Yên Hà
Xã Hương Sơn
Xã Xuân Giang
Xã Nà Khương
Xã Tiên Yên
Xã Vĩ Thượng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here