Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hà Nam hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 4 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 20 phường và 83 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hà Nam Ở Đâu ?

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Phủ Lý có bao nhiêu phường xã

Phường Quang Trung
Phường Lương Khánh Thiện
Phường Lê Hồng Phong
Phường Minh Khai
Phường Hai Bà Trưng
Phường Trần Hưng Đạo
Phường Lam Hạ
Xã Phù Vân
Phường Liêm Chính
Xã Liêm Chung
Phường Thanh Châu
Phường Châu Sơn
Xã Tiên Tân
Xã Tiên Hiệp
Xã Tiên Hải
Xã Kim Bình
Xã Liêm Tuyền
Xã Liêm Tiết
Phường Thanh Tuyền
Xã Đinh Xá
Xã Trịnh Xá

Thị xã Duy Tiên có bao nhiêu xã phường

Phường Đồng Văn
Phường Hòa Mạc
Xã Mộc Bắc
Phường Châu Giang
Phường Bạch Thượng
Phường Duy Minh
Xã Mộc Nam
Phường Duy Hải
Xã Chuyên Ngoại
Phường Yên Bắc
Xã Trác Văn
Phường Tiên Nội
Phường Hoàng Đông
Xã Yên Nam
Xã Tiên Ngoại
Xã Tiên Sơn

Huyện Kim Bảng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Quế
Xã Nguyễn Úy
Xã Đại Cương
Xã Lê Hồ
Xã Tượng Lĩnh
Xã Nhật Tựu
Xã Nhật Tân
Xã Đồng Hóa
Xã Hoàng Tây
Xã Tân Sơn
Xã Thụy Lôi
Xã Văn Xá
Xã Khả Phong
Xã Ngọc Sơn
Thị trấn Ba Sao
Xã Liên Sơn
Xã Thi Sơn
Xã Thanh Sơn

Huyện Thanh Liêm có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kiện Khê
Xã Liêm Phong
Xã Thanh Hà
Xã Liêm Cần
Xã Liêm Thuận
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Phong
Thị trấn Tân Thanh
Xã Thanh Tân
Xã Liêm Túc
Xã Liêm Sơn
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Nghị
Xã Thanh Tâm
Xã Thanh Nguyên
Xã Thanh Hải

Huyện Bình Lục có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Bình Mỹ
Xã Bình Nghĩa
Xã Tràng An
Xã Đồng Du
Xã Ngọc Lũ
Xã Hưng Công
Xã Đồn Xá
Xã An Ninh
Xã Bồ Đề
Xã Bối Cầu
Xã An Nội
Xã Vũ Bản
Xã Trung Lương
Xã An Đổ
Xã La Sơn
Xã Tiêu Động
Xã An Lão

Huyện Lý Nhân có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Hợp Lý
Xã Nguyên Lý
Xã Chính Lý
Xã Chân Lý
Xã Đạo Lý
Xã Công Lý
Xã Văn Lý
Xã Bắc Lý
Xã Đức Lý
Xã Trần Hưng Đạo
Thị trấn Vĩnh Trụ
Xã Nhân Thịnh
Xã Nhân Khang
Xã Nhân Mỹ
Xã Nhân Nghĩa
Xã Nhân Chính
Xã Nhân Bình
Xã Phú Phúc
Xã Xuân Khê
Xã Tiến Thắng
Xã Hòa Hậu

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu phường

Phường Quang Trung
Phường Lương Khánh Thiện
Phường Lê Hồng Phong
Phường Minh Khai
Phường Hai Bà Trưng
Phường Trần Hưng Đạo
Phường Lam Hạ
Phường Liêm Chính
Phường Thanh Châu
Phường Châu Sơn
Phường Thanh Tuyền
Phường Đồng Văn
Phường Hòa Mạc
Phường Châu Giang
Phường Bạch Thượng
Phường Duy Minh
Phường Duy Hải
Phường Yên Bắc
Phường Tiên Nội
Phường Hoàng Đông

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Quế
Thị trấn Ba Sao
Thị trấn Kiện Khê
Thị trấn Tân Thanh
Thị trấn Bình Mỹ
Thị trấn Vĩnh Trụ

Tỉnh Hà Nam có bao nhiêu xã

Xã Phù Vân
Xã Liêm Chung
Xã Tiên Tân
Xã Tiên Hiệp
Xã Tiên Hải
Xã Kim Bình
Xã Liêm Tuyền
Xã Liêm Tiết
Xã Đinh Xá
Xã Trịnh Xá
Xã Mộc Bắc
Xã Mộc Nam
Xã Chuyên Ngoại
Xã Trác Văn
Xã Yên Nam
Xã Tiên Ngoại
Xã Tiên Sơn
Xã Nguyễn Úy
Xã Đại Cương
Xã Lê Hồ
Xã Tượng Lĩnh
Xã Nhật Tựu
Xã Nhật Tân
Xã Đồng Hóa
Xã Hoàng Tây
Xã Tân Sơn
Xã Thụy Lôi
Xã Văn Xá
Xã Khả Phong
Xã Ngọc Sơn
Xã Liên Sơn
Xã Thi Sơn
Xã Thanh Sơn
Xã Liêm Phong
Xã Thanh Hà
Xã Liêm Cần
Xã Liêm Thuận
Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Phong
Xã Thanh Tân
Xã Liêm Túc
Xã Liêm Sơn
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Nghị
Xã Thanh Tâm
Xã Thanh Nguyên
Xã Thanh Hải
Xã Bình Nghĩa
Xã Tràng An
Xã Đồng Du
Xã Ngọc Lũ
Xã Hưng Công
Xã Đồn Xá
Xã An Ninh
Xã Bồ Đề
Xã Bối Cầu
Xã An Nội
Xã Vũ Bản
Xã Trung Lương
Xã An Đổ
Xã La Sơn
Xã Tiêu Động
Xã An Lão
Xã Hợp Lý
Xã Nguyên Lý
Xã Chính Lý
Xã Chân Lý
Xã Đạo Lý
Xã Công Lý
Xã Văn Lý
Xã Bắc Lý
Xã Đức Lý
Xã Trần Hưng Đạo
Xã Nhân Thịnh
Xã Nhân Khang
Xã Nhân Mỹ
Xã Nhân Nghĩa
Xã Nhân Chính
Xã Nhân Bình
Xã Phú Phúc
Xã Xuân Khê
Xã Tiến Thắng
Xã Hòa Hậu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here