Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hải Dương hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 47 phường và 178 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hải Dương Ở Đâu ?

Tỉnh Hải Dương Có Bao Nhiêu Huyện Thành Phố

Thành phố Hải Dương có bao nhiêu xã phường

Phường Cẩm Thượng
Phường Bình Hàn
Phường Ngọc Châu
Phường Nhị Châu
Phường Quang Trung
Phường Nguyễn Trãi
Phường Phạm Ngũ Lão
Phường Trần Hưng Đạo
Phường Trần Phú
Phường Thanh Bình
Phường Tân Bình
Phường Lê Thanh Nghị
Phường Hải Tân
Phường Tứ Minh
Phường Việt Hoà
Phường Ái Quốc
Xã An Thượng
Phường Nam Đồng
Xã Quyết Thắng
Xã Tiền Tiến
Phường Thạch Khôi
Xã Liên Hồng
Phường Tân Hưng
Xã Gia Xuyên
Xã Ngọc Sơn

Thành phố Chí Linh có bao nhiêu xã phường

Phường Phả Lại
Phường Sao Đỏ
Phường Bến Tắm
Xã Hoàng Hoa Thám
Xã Bắc An
Xã Hưng Đạo
Xã Lê Lợi
Phường Hoàng Tiến
Phường Cộng Hoà
Phường Hoàng Tân
Phường Cổ Thành
Phường Văn An
Phường Chí Minh
Phường Văn Đức
Phường Thái Học
Xã Nhân Huệ
Phường An Lạc
Phường Đồng Lạc
Phường Tân Dân

Huyện Nam Sách có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Nam Sách
Xã Nam Hưng
Xã Nam Tân
Xã Hợp Tiến
Xã Hiệp Cát
Xã Thanh Quang
Xã Quốc Tuấn
Xã Nam Chính
Xã An Bình
Xã Nam Trung
Xã An Sơn
Xã Cộng Hòa
Xã Thái Tân
Xã An Lâm
Xã Phú Điền
Xã Nam Hồng
Xã Hồng Phong
Xã Đồng Lạc
Xã Minh Tân

Thị xã Kinh Môn có bao nhiêu xã phường

Phường An Lưu
Xã Bạch Đằng
Phường Thất Hùng
Xã Lê Ninh
Xã Hoành Sơn
Phường Phạm Thái
Phường Duy Tân
Phường Tân Dân
Phường Minh Tân
Xã Quang Thành
Xã Hiệp Hòa
Phường Phú Thứ
Xã Thăng Long
Xã Lạc Long
Phường An Sinh
Phường Hiệp Sơn
Xã Thượng Quận
Phường An Phụ
Phường Hiệp An
Phường Long Xuyên
Phường Thái Thịnh
Phường Hiến Thành
Xã Minh Hòa

Huyện Kim Thành có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phú Thái
Xã Lai Vu
Xã Cộng Hòa
Xã Thượng Vũ
Xã Cổ Dũng
Xã Tuấn Việt
Xã Kim Xuyên
Xã Phúc Thành A
Xã Ngũ Phúc
Xã Kim Anh
Xã Kim Liên
Xã Kim Tân
Xã Kim Đính
Xã Bình Dân
Xã Tam Kỳ
Xã Đồng Cẩm
Xã Liên Hòa
Xã Đại Đức

Huyện Thanh Hà có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thanh Hà
Xã Hồng Lạc
Xã Việt Hồng
Xã Tân Việt
Xã Cẩm Chế
Xã Thanh An
Xã Thanh Lang
Xã Tân An
Xã Liên Mạc
Xã Thanh Hải
Xã Thanh Khê
Xã Thanh Xá
Xã Thanh Xuân
Xã Thanh Thủy
Xã An Phượng
Xã Thanh Sơn
Xã Thanh Quang
Xã Thanh Hồng
Xã Thanh Cường
Xã Vĩnh Lập

Huyện Cẩm Giàng có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Cẩm Giang
Thị trấn Lai Cách
Xã Cẩm Hưng
Xã Cẩm Hoàng
Xã Cẩm Văn
Xã Ngọc Liên
Xã Thạch Lỗi
Xã Cẩm Vũ
Xã Đức Chính
Xã Định Sơn
Xã Lương Điền
Xã Cao An
Xã Tân Trường
Xã Cẩm Phúc
Xã Cẩm Điền
Xã Cẩm Đông
Xã Cẩm Đoài

Huyện Bình Giang có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kẻ Sặt
Xã Vĩnh Hưng
Xã Hùng Thắng
Xã Vĩnh Hồng
Xã Long Xuyên
Xã Tân Việt
Xã Thúc Kháng
Xã Tân Hồng
Xã Bình Minh
Xã Hồng Khê
Xã Thái Học
Xã Cổ Bì
Xã Nhân Quyền
Xã Thái Dương
Xã Thái Hòa
Xã Bình Xuyên

Huyện Gia Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Gia Lộc
Xã Thống Nhất
Xã Yết Kiêu
Xã Gia Tân
Xã Tân Tiến
Xã Gia Khánh
Xã Gia Lương
Xã Lê Lợi
Xã Toàn Thắng
Xã Hoàng Diệu
Xã Hồng Hưng
Xã Phạm Trấn
Xã Đoàn Thượng
Xã Thống Kênh
Xã Quang Minh
Xã Đồng Quang
Xã Nhật Tân
Xã Đức Xương

Huyện Tứ Kỳ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Tứ Kỳ
Xã Đại Sơn
Xã Hưng Đạo
Xã Ngọc Kỳ
Xã Bình Lăng
Xã Chí Minh
Xã Tái Sơn
Xã Quang Phục
Xã Dân Chủ
Xã Tân Kỳ
Xã Quang Khải
Xã Đại Hợp
Xã Quảng Nghiệp
Xã An Thanh
Xã Minh Đức
Xã Văn Tố
Xã Quang Trung
Xã Phượng Kỳ
Xã Cộng Lạc
Xã Tiên Động
Xã Nguyên Giáp
Xã Hà Kỳ
Xã Hà Thanh

Huyện Ninh Giang Có Bao Nhiêu Xã Thị Trấn

Thị trấn Ninh Giang
Xã Ứng Hoè
Xã Nghĩa An
Xã Hồng Đức
Xã An Đức
Xã Vạn Phúc
Xã Tân Hương
Xã Vĩnh Hòa
Xã Đông Xuyên
Xã Tân Phong
Xã Ninh Hải
Xã Đồng Tâm
Xã Tân Quang
Xã Kiến Quốc
Xã Hồng Dụ
Xã Văn Hội
Xã Hồng Phong
Xã Hiệp Lực
Xã Hồng Phúc
Xã Hưng Long

Huyện Thanh Miện Có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thanh Miện
Xã Thanh Tùng
Xã Phạm Kha
Xã Ngô Quyền
Xã Đoàn Tùng
Xã Hồng Quang
Xã Tân Trào
Xã Lam Sơn
Xã Đoàn Kết
Xã Lê Hồng
Xã Tứ Cường
Xã Ngũ Hùng
Xã Cao Thắng
Xã Chi Lăng Bắc
Xã Chi Lăng Nam
Xã Thanh Giang
Xã Hồng Phong

Tỉnh Hải Dương Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường Cẩm Thượng
2 Phường Bình Hàn
3 Phường Ngọc Châu
4 Phường Nhị Châu
5 Phường Quang Trung
6 Phường Nguyễn Trãi
7 Phường Phạm Ngũ Lão
8 Phường Trần Hưng Đạo
9 Phường Trần Phú
10 Phường Thanh Bình
11 Phường Tân Bình
12 Phường Lê Thanh Nghị
13 Phường Hải Tân
14 Phường Tứ Minh
15 Phường Việt Hoà
16 Phường Ái Quốc
17 Phường Nam Đồng
18 Phường Thạch Khôi
19 Phường Tân Hưng
20 Phường Phả Lại
21 Phường Sao Đỏ
22 Phường Bến Tắm
23 Phường Hoàng Tiến
24 Phường Cộng Hoà
25 Phường Hoàng Tân
26 Phường Cổ Thành
27 Phường Văn An
28 Phường Chí Minh
29 Phường Văn Đức
30 Phường Thái Học
31 Phường An Lạc
32 Phường Đồng Lạc
33 Phường Tân Dân
34 Phường An Lưu
35 Phường Thất Hùng
36 Phường Phạm Thái
37 Phường Duy Tân
38 Phường Tân Dân
39 Phường Minh Tân
40 Phường Phú Thứ
41 Phường An Sinh
42 Phường Hiệp Sơn
43 Phường An Phụ
44 Phường Hiệp An
45 Phường Long Xuyên
46 Phường Thái Thịnh
47 Phường Hiến Thành

Tỉnh Hải Dương Có Bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Nam Sách
2 Thị trấn Phú Thái
3 Thị trấn Thanh Hà
4 Thị trấn Cẩm Giang
5 Thị trấn Lai Cách
6 Thị trấn Kẻ Sặt
7 Thị trấn Gia Lộc
8 Thị trấn Tứ Kỳ
9 Thị trấn Ninh Giang
10 Thị trấn Thanh Miện

Tỉnh Hải Dương Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã An Thượng
2 Xã Quyết Thắng
3 Xã Tiền Tiến
4 Xã Liên Hồng
5 Xã Gia Xuyên
6 Xã Ngọc Sơn
7 Xã Hoàng Hoa Thám
8 Xã Bắc An
9 Xã Hưng Đạo
10 Xã Lê Lợi
11 Xã Nhân Huệ
12 Xã Nam Hưng
13 Xã Nam Tân
14 Xã Hợp Tiến
15 Xã Hiệp Cát
16 Xã Thanh Quang
17 Xã Quốc Tuấn
18 Xã Nam Chính
19 Xã An Bình
20 Xã Nam Trung
21 Xã An Sơn
22 Xã Cộng Hòa
23 Xã Thái Tân
24 Xã An Lâm
25 Xã Phú Điền
26 Xã Nam Hồng
27 Xã Hồng Phong
28 Xã Đồng Lạc
29 Xã Minh Tân
30 Xã Bạch Đằng
31 Xã Lê Ninh
32 Xã Hoành Sơn
33 Xã Quang Thành
34 Xã Hiệp Hòa
35 Xã Thăng Long
36 Xã Lạc Long
37 Xã Thượng Quận
38 Xã Minh Hòa
39 Xã Lai Vu
40 Xã Cộng Hòa
41 Xã Thượng Vũ
42 Xã Cổ Dũng
43 Xã Tuấn Việt
44 Xã Kim Xuyên
45 Xã Phúc Thành A
46 Xã Ngũ Phúc
47 Xã Kim Anh
48 Xã Kim Liên
49 Xã Kim Tân
50 Xã Kim Đính
51 Xã Bình Dân
52 Xã Tam Kỳ
53 Xã Đồng Cẩm
54 Xã Liên Hòa
55 Xã Đại Đức
56 Xã Hồng Lạc
57 Xã Việt Hồng
58 Xã Tân Việt
59 Xã Cẩm Chế
60 Xã Thanh An
61 Xã Thanh Lang
62 Xã Tân An
63 Xã Liên Mạc
64 Xã Thanh Hải
65 Xã Thanh Khê
66 Xã Thanh Xá
67 Xã Thanh Xuân
68 Xã Thanh Thủy
69 Xã An Phượng
70 Xã Thanh Sơn
71 Xã Thanh Quang
72 Xã Thanh Hồng
73 Xã Thanh Cường
74 Xã Vĩnh Lập
75 Xã Cẩm Hưng
76 Xã Cẩm Hoàng
77 Xã Cẩm Văn
78 Xã Ngọc Liên
79 Xã Thạch Lỗi
80 Xã Cẩm Vũ
81 Xã Đức Chính
82 Xã Định Sơn
83 Xã Lương Điền
84 Xã Cao An
85 Xã Tân Trường
86 Xã Cẩm Phúc
87 Xã Cẩm Điền
88 Xã Cẩm Đông
89 Xã Cẩm Đoài
90 Xã Vĩnh Hưng
91 Xã Hùng Thắng
92 Xã Vĩnh Hồng
93 Xã Long Xuyên
94 Xã Tân Việt
95 Xã Thúc Kháng
96 Xã Tân Hồng
97 Xã Bình Minh
98 Xã Hồng Khê
99 Xã Thái Học
100 Xã Cổ Bì
101 Xã Nhân Quyền
102 Xã Thái Dương
103 Xã Thái Hòa
104 Xã Bình Xuyên
105 Xã Thống Nhất
106 Xã Yết Kiêu
107 Xã Gia Tân
108 Xã Tân Tiến
109 Xã Gia Khánh
110 Xã Gia Lương
111 Xã Lê Lợi
112 Xã Toàn Thắng
113 Xã Hoàng Diệu
114 Xã Hồng Hưng
115 Xã Phạm Trấn
116 Xã Đoàn Thượng
117 Xã Thống Kênh
118 Xã Quang Minh
119 Xã Đồng Quang
120 Xã Nhật Tân
121 Xã Đức Xương
122 Xã Đại Sơn
123 Xã Hưng Đạo
124 Xã Ngọc Kỳ
125 Xã Bình Lăng
126 Xã Chí Minh
127 Xã Tái Sơn
128 Xã Quang Phục
129 Xã Dân Chủ
130 Xã Tân Kỳ
131 Xã Quang Khải
132 Xã Đại Hợp
133 Xã Quảng Nghiệp
134 Xã An Thanh
135 Xã Minh Đức
136 Xã Văn Tố
137 Xã Quang Trung
138 Xã Phượng Kỳ
139 Xã Cộng Lạc
140 Xã Tiên Động
141 Xã Nguyên Giáp
142 Xã Hà Kỳ
143 Xã Hà Thanh
144 Xã Ứng Hoè
145 Xã Nghĩa An
146 Xã Hồng Đức
147 Xã An Đức
148 Xã Vạn Phúc
149 Xã Tân Hương
150 Xã Vĩnh Hòa
151 Xã Đông Xuyên
152 Xã Tân Phong
153 Xã Ninh Hải
154 Xã Đồng Tâm
155 Xã Tân Quang
156 Xã Kiến Quốc
157 Xã Hồng Dụ
158 Xã Văn Hội
159 Xã Hồng Phong
160 Xã Hiệp Lực
161 Xã Hồng Phúc
162 Xã Hưng Long
163 Xã Thanh Tùng
164 Xã Phạm Kha
165 Xã Ngô Quyền
166 Xã Đoàn Tùng
167 Xã Hồng Quang
168 Xã Tân Trào
169 Xã Lam Sơn
170 Xã Đoàn Kết
171 Xã Lê Hồng
172 Xã Tứ Cường
173 Xã Ngũ Hùng
174 Xã Cao Thắng
175 Xã Chi Lăng Bắc
176 Xã Chi Lăng Nam
177 Xã Thanh Giang
178 Xã Hồng Phong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here