Các Huyện Của Tỉnh Hậu Giang – Hành Chính Tỉnh Hậu Giang

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hậu Giang hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã, 5 huyện ) và Cấp xã ( 11 thị trấn, 13 phường và 51 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Hậu Giang Ở Đâu ?

  Các Huyện Và Xã Của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Hậu Giang có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Vị Thanh có bao nhiêu phường xã

Phường I
Phường III
Phường IV
Phường V
Phường VII
Xã Vị Tân
Xã Hoả Lựu
Xã Tân Tiến
Xã Hoả Tiến

Thành phố Ngã Bảy có bao nhiêu phường xã

Phường Ngã Bảy
Phường Lái Hiếu
Phường Hiệp Thành
Phường Hiệp Lợi
Xã Đại Thành
Xã Tân Thành

Huyện Châu Thành A có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Một Ngàn
Xã Tân Hoà
Thị trấn Bảy Ngàn
Xã Trường Long Tây
Xã Trường Long A
Xã Nhơn Nghĩa A
Thị trấn Rạch Gòi
Xã Thạnh Xuân
Thị trấn Cái Tắc
Xã Tân Phú Thạnh

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã thị trấn

Thị Trấn Ngã Sáu
Xã Đông Thạnh
Xã Đông Phú
Xã Phú Hữu
Xã Phú Tân
Thị trấn Mái Dầm
Xã Đông Phước
Xã Đông Phước A

Huyện Phụng Hiệp có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Kinh Cùng
Thị trấn Cây Dương
Xã Tân Bình
Xã Bình Thành
Xã Thạnh Hòa
Xã Long Thạnh
Xã Phụng Hiệp
Xã Hòa Mỹ
Xã Hòa An
Xã Phương Bình
Xã Hiệp Hưng
Xã Tân Phước Hưng
Thị trấn Búng Tàu
Xã Phương Phú
Xã Tân Long
  Biển số xe 47 ở tỉnh nào? Biển số xe Đắk Lắk là bao nhiêu?

Huyện Vị Thuỷ có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Nàng Mau
Xã Vị Trung
Xã Vị Thuỷ
Xã Vị Thắng
Xã Vĩnh Thuận Tây
Xã Vĩnh Trung
Xã Vĩnh Tường
Xã Vị Đông
Xã Vị Thanh
Xã Vị Bình

Huyện Long Mỹ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Thuận Hưng
Xã Thuận Hòa
Xã Vĩnh Thuận Đông
Thị trấn Vĩnh Viễn
Xã Vĩnh Viễn A
Xã Lương Tâm
Xã Lương Nghĩa
Xã Xà Phiên

Thị xã Long Mỹ có bao nhiêu phường xã

Phường Thuận An
Phường Trà Lồng
Phường Bình Thạnh
Xã Long Bình
Phường Vĩnh Tường
Xã Long Trị
Xã Long Trị A
Xã Long Phú
Xã Tân Phú

Tỉnh Hậu Giang Có Bao Nhiêu Phường

Phường I
Phường III
Phường IV
Phường V
Phường VII
Phường Ngã Bảy
Phường Lái Hiếu
Phường Hiệp Thành
Phường Hiệp Lợi
Phường Thuận An
Phường Trà Lồng
Phường Bình Thạnh
Phường Vĩnh Tường

Tỉnh Hậu Giang Có Bao Nhiêu Thị Trấn

Thị trấn Một Ngàn
Thị trấn Bảy Ngàn
Thị trấn Rạch Gòi
Thị trấn Cái Tắc
Thị Trấn Ngã Sáu
Thị trấn Mái Dầm
Thị trấn Kinh Cùng
Thị trấn Cây Dương
Thị trấn Búng Tàu
Thị trấn Nàng Mau
Thị trấn Vĩnh Viễn
  Các Huyện Của Tỉnh Tây Ninh – Hành Chính Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Hậu Giang Có Bao Nhiêu Xã

Xã Vị Tân
Xã Hoả Lựu
Xã Tân Tiến
Xã Hoả Tiến
Xã Đại Thành
Xã Tân Thành
Xã Tân Hoà
Xã Trường Long Tây
Xã Trường Long A
Xã Nhơn Nghĩa A
Xã Thạnh Xuân
Xã Tân Phú Thạnh
Xã Đông Thạnh
Xã Đông Phú
Xã Phú Hữu
Xã Phú Tân
Xã Đông Phước
Xã Đông Phước A
Xã Tân Bình
Xã Bình Thành
Xã Thạnh Hòa
Xã Long Thạnh
Xã Phụng Hiệp
Xã Hòa Mỹ
Xã Hòa An
Xã Phương Bình
Xã Hiệp Hưng
Xã Tân Phước Hưng
Xã Phương Phú
Xã Tân Long
Xã Vị Trung
Xã Vị Thuỷ
Xã Vị Thắng
Xã Vĩnh Thuận Tây
Xã Vĩnh Trung
Xã Vĩnh Tường
Xã Vị Đông
Xã Vị Thanh
Xã Vị Bình
Xã Thuận Hưng
Xã Thuận Hòa
Xã Vĩnh Thuận Đông
Xã Vĩnh Viễn A
Xã Lương Tâm
Xã Lương Nghĩa
Xã Xà Phiên
Xã Long Bình
Xã Long Trị
Xã Long Trị A
Xã Long Phú
Xã Tân Phú

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here