Các Huyện Của Tỉnh Kiên Giang – Hành Chính Tỉnh Kiên Giang

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Kiên Giang hiện nay có Cấp huyện (3 thành phố, 12 huyện ) và Cấp xã ( 10 thị trấn, 18 phường và 116 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Kiên Giang Ở Đâu ?

 

Bản đồ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Rạch Giá có bao nhiêu phường

1 Phường Vĩnh Thanh Vân
2 Phường Vĩnh Thanh
3 Phường Vĩnh Quang
4 Phường Vĩnh Hiệp
5 Phường Vĩnh Bảo
6 Phường Vĩnh Lạc
7 Phường An Hòa
8 Phường An Bình
9 Phường Rạch Sỏi
10 Phường Vĩnh Lợi
11 Phường Vĩnh Thông
12 Xã Phi Thông
  Các Huyện Của Tỉnh Hòa Bình – Hành Chính Tỉnh Hòa Bình

Thành phố Hà Tiên có bao nhiêu phường

1 Phường Tô Châu
2 Phường Đông Hồ
3 Phường Bình San
4 Phường Pháo Đài
5 Phường Mỹ Đức
6 Xã Tiên Hải
7 Xã Thuận Yên

Huyện Kiên Lương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Kiên Lương
2 Xã Kiên Bình
3 Xã Hòa Điền
4 Xã Dương Hòa
5 Xã Bình An
6 Xã Bình Trị
7 Xã Sơn Hải
8 Xã Hòn Nghệ

Huyện Hòn Đất có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hòn Đất
2 Thị trấn Sóc Sơn
3 Xã Bình Sơn
4 Xã Bình Giang
5 Xã Mỹ Thái
6 Xã Nam Thái Sơn
7 Xã Mỹ Hiệp Sơn
8 Xã Sơn Kiên
9 Xã Sơn Bình
10 Xã Mỹ Thuận
11 Xã Lình Huỳnh
12 Xã Thổ Sơn
13 Xã Mỹ Lâm
14 Xã Mỹ Phước

Huyện Tân Hiệp có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Hiệp
2 Xã Tân Hội
3 Xã Tân Thành
4 Xã Tân Hiệp B
5 Xã Tân Hoà
6 Xã Thạnh Đông B
7 Xã Thạnh Đông
8 Xã Tân Hiệp A
9 Xã Tân An
10 Xã Thạnh Đông A
11 Xã Thạnh Trị

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Minh Lương
2 Xã Mong Thọ A
3 Xã Mong Thọ B
4 Xã Mong Thọ
5 Xã Giục Tượng
6 Xã Vĩnh Hòa Hiệp
7 Xã Vĩnh Hoà Phú
8 Xã Minh Hòa
9 Xã Bình An
10 Xã Thạnh Lộc

Huyện Giồng Riềng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị Trấn Giồng Riềng
2 Xã Thạnh Hưng
3 Xã Thạnh Phước
4 Xã Thạnh Lộc
5 Xã Thạnh Hòa
6 Xã Thạnh Bình
7 Xã Bàn Thạch
8 Xã Bàn Tân Định
9 Xã Ngọc Thành
10 Xã Ngọc Chúc
11 Xã Ngọc Thuận
12 Xã Hòa Hưng
13 Xã Hoà Lợi
14 Xã Hoà An
15 Xã Long Thạnh
16 Xã Vĩnh Thạnh
17 Xã Vĩnh Phú
18 Xã Hòa Thuận
19 Xã Ngọc Hoà

Huyện Gò Quao có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Gò Quao
2 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
3 Xã Định Hòa
4 Xã Thới Quản
5 Xã Định An
6 Xã Thủy Liễu
7 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
8 Xã Vĩnh Phước A
9 Xã Vĩnh Phước B
10 Xã Vĩnh Tuy
11 Xã Vĩnh Thắng

Huyện An Biên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thứ Ba
2 Xã Tây Yên
3 Xã Tây Yên A
4 Xã Nam Yên
5 Xã Hưng Yên
6 Xã Nam Thái
7 Xã Nam Thái A
8 Xã Đông Thái
9 Xã Đông Yên
  Các Huyện Của Tỉnh Lạng Sơn – Hành Chính Tỉnh Lạng Sơn

Huyện An Minh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thứ Mười Một
2 Xã Thuận Hoà
3 Xã Đông Hòa
4 Xã Đông Thạnh
5 Xã Tân Thạnh
6 Xã Đông Hưng
7 Xã Đông Hưng A
8 Xã Đông Hưng B
9 Xã Vân Khánh
10 Xã Vân Khánh Đông
11 Xã Vân Khánh Tây

Huyện Vĩnh Thuận có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Vĩnh Thuận
2 Xã Vĩnh Bình Bắc
3 Xã Vĩnh Bình Nam
4 Xã Bình Minh
5 Xã Vĩnh Thuận
6 Xã Tân Thuận
7 Xã Phong Đông
8 Xã Vĩnh Phong

Thành phố Phú Quốc có bao nhiêu phường xã

1 Phường Dương Đông
2 Phường An Thới
3 Xã Cửa Cạn
4 Xã Gành Dầu
5 Xã Cửa Dương
6 Xã Hàm Ninh
7 Xã Dương Tơ
8 Xã Bãi Thơm
9 Xã Thổ Châu

Huyện Kiên Hải có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Hòn Tre
2 Xã Lại Sơn
3 Xã An Sơn
4 Xã Nam Du

Huyện U Minh Thượng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Thạnh Yên
2 Xã Thạnh Yên A
3 Xã An Minh Bắc
4 Xã Vĩnh Hòa
5 Xã Hoà Chánh
6 Xã Minh Thuận

Huyện Giang Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Vĩnh Phú
2 Xã Vĩnh Điều
3 Xã Tân Khánh Hòa
4 Xã Phú Lợi
5 Xã Phú Mỹ

Tỉnh Kiến Giang có bao nhiêu phường

1 Phường Vĩnh Thanh Vân
2 Phường Vĩnh Thanh
3 Phường Vĩnh Quang
4 Phường Vĩnh Hiệp
5 Phường Vĩnh Bảo
6 Phường Vĩnh Lạc
7 Phường An Hòa
8 Phường An Bình
9 Phường Rạch Sỏi
10 Phường Vĩnh Lợi
11 Phường Vĩnh Thông
12 Phường Tô Châu
13 Phường Đông Hồ
14 Phường Bình San
15 Phường Pháo Đài
16 Phường Mỹ Đức
17 Phường Dương Đông
18 Phường An Thới

Tỉnh Kiến Giang có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Kiên Lương
2 Thị trấn Hòn Đất
3 Thị trấn Sóc Sơn
4 Thị trấn Tân Hiệp
5 Thị trấn Minh Lương
6 Thị Trấn Giồng Riềng
7 Thị trấn Gò Quao
8 Thị trấn Thứ Ba
9 Thị trấn Thứ Mười Một
10 Thị trấn Vĩnh Thuận

Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu xã

1 Xã Phi Thông
2 Xã Tiên Hải
3 Xã Thuận Yên
4 Xã Kiên Bình
5 Xã Hòa Điền
6 Xã Dương Hòa
7 Xã Bình An
8 Xã Bình Trị
9 Xã Sơn Hải
10 Xã Hòn Nghệ
11 Xã Bình Sơn
12 Xã Bình Giang
13 Xã Mỹ Thái
14 Xã Nam Thái Sơn
15 Xã Mỹ Hiệp Sơn
16 Xã Sơn Kiên
17 Xã Sơn Bình
18 Xã Mỹ Thuận
19 Xã Lình Huỳnh
20 Xã Thổ Sơn
21 Xã Mỹ Lâm
22 Xã Mỹ Phước
23 Xã Tân Hội
24 Xã Tân Thành
25 Xã Tân Hiệp B
26 Xã Tân Hoà
27 Xã Thạnh Đông B
28 Xã Thạnh Đông
29 Xã Tân Hiệp A
30 Xã Tân An
31 Xã Thạnh Đông A
32 Xã Thạnh Trị
33 Xã Mong Thọ A
34 Xã Mong Thọ B
35 Xã Mong Thọ
36 Xã Giục Tượng
37 Xã Vĩnh Hòa Hiệp
38 Xã Vĩnh Hoà Phú
39 Xã Minh Hòa
40 Xã Bình An
41 Xã Thạnh Lộc
42 Xã Thạnh Hưng
43 Xã Thạnh Phước
44 Xã Thạnh Lộc
45 Xã Thạnh Hòa
46 Xã Thạnh Bình
47 Xã Bàn Thạch
48 Xã Bàn Tân Định
49 Xã Ngọc Thành
50 Xã Ngọc Chúc
51 Xã Ngọc Thuận
52 Xã Hòa Hưng
53 Xã Hoà Lợi
54 Xã Hoà An
55 Xã Long Thạnh
56 Xã Vĩnh Thạnh
57 Xã Vĩnh Phú
58 Xã Hòa Thuận
59 Xã Ngọc Hoà
60 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
61 Xã Định Hòa
62 Xã Thới Quản
63 Xã Định An
64 Xã Thủy Liễu
65 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
66 Xã Vĩnh Phước A
67 Xã Vĩnh Phước B
68 Xã Vĩnh Tuy
69 Xã Vĩnh Thắng
70 Xã Tây Yên
71 Xã Tây Yên A
72 Xã Nam Yên
73 Xã Hưng Yên
74 Xã Nam Thái
75 Xã Nam Thái A
76 Xã Đông Thái
77 Xã Đông Yên
78 Xã Thuận Hoà
79 Xã Đông Hòa
80 Xã Đông Thạnh
81 Xã Tân Thạnh
82 Xã Đông Hưng
83 Xã Đông Hưng A
84 Xã Đông Hưng B
85 Xã Vân Khánh
86 Xã Vân Khánh Đông
87 Xã Vân Khánh Tây
88 Xã Vĩnh Bình Bắc
89 Xã Vĩnh Bình Nam
90 Xã Bình Minh
91 Xã Vĩnh Thuận
92 Xã Tân Thuận
93 Xã Phong Đông
94 Xã Vĩnh Phong
95 Xã Cửa Cạn
96 Xã Gành Dầu
97 Xã Cửa Dương
98 Xã Hàm Ninh
99 Xã Dương Tơ
100 Xã Bãi Thơm
101 Xã Thổ Châu
102 Xã Hòn Tre
103 Xã Lại Sơn
104 Xã An Sơn
105 Xã Nam Du
106 Xã Thạnh Yên
107 Xã Thạnh Yên A
108 Xã An Minh Bắc
109 Xã Vĩnh Hòa
110 Xã Hoà Chánh
111 Xã Minh Thuận
112 Xã Vĩnh Phú
113 Xã Vĩnh Điều
114 Xã Tân Khánh Hòa
115 Xã Phú Lợi
116 Xã Phú Mỹ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here